E Fatura nedir?

Ekonomi
E-fatura, Veri Format ve Standart Başkanlığı tarafından belirlenen, uygulamaya dahil olan alıcı ve satıcı arasındaki iletimin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir....
EMOJİLE

E-fatura, Veri Format ve Standart Başkanlığı tarafından belirlenen, uygulamaya dahil olan alıcı ve satıcı arasındaki iletimin merkezi bir platform üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E dönüşüm adındaki sürecin getirisi olarak ortaya çıkan e fatura, ticari alanda yaşanan teknolojik gelişmelerin bir çıktısı olarak sayılabilir. Daha önce fiziki olarak yapılan faturalama süreci ve elde yer alan fatura belgelerinin dijital ortama taşınması e fatura olarak adlandırılabilir.

Bir firma e fatura mükellefi ise, e fatura olan firmaya e fatura keser. E fatura yükümlüleri aynı zamanda e arşiv fatura yükümlüsüdür. Çünkü e fatura mükellefi olan firmalar mükellef olmayan firmalara e-arşiv kesmek zorundadır.

E Fatura ne işe yarar?

Gerek dünya gerekse ülkemizde geniz kullanım alanına sahip olan e fatura sistemi sayesinde faturalar elektronik ortamda hem iş yerleri hem de mükellefler tarafından kolaylıkla düzenlenebilir. E fatura bilgisayar ortamında olduğu için geçmiş dönem bir faturaya ulaşmak tek tıkla saniyeler içinde gerçekleştirilebilir. Kağıt faturalarla aynı standarttaki e fatura sistemi hukuka da uygundur. E fatura kağıt faturalaların yaratmış olduğu kağıt israfını ve nakliye giderleri gibi maliyetleri de engeller.

Sağladığı faydalarla kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşan e fatura sisteminde kağıt olarak düzenlenen faturanın aynısı şeklinde elektronik ortamda düzenlenerek alıcıya gönderilir. Tüm işlemler bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiği için iş süreci hızlanır, maliyet düşer ve iş yükü azalır. Kağıt faturalama sisteminde katlanılan mürekkep, zarf, kağıt masraflarının yanında postalama, mutabakat, arşivleme gibi iş yüklerinin de ortadan kalkmasını sağlar.

Kağıt faturanın aksine dakikalar içerisinde hazır şablonlar yardımıyla hazırlanabilen e fatura, aynı hızla müşteriye iletilir. Herhangi bir hata oluşması durumunda buna anlık müdahaleye imkan tanıtan e fatura sisteminde hataların neden olabileceği aksaklık ve gecikmelerin önüne geçilir.  Diğer yandan tahsilatlar hız kazanarak daha hızlı bir şekilde nakit akışı sağlanmasına olanak tanır. 10 yıl zamanaşımı süresi olan ve süre zarfında saklanması gereken faturaların kağıt formunda oluşturduğu yığın ve karmaşanın aksine e fatura kolaylıkla saklanabilir. Gerekli hallerde de geçmiş faturalara ulaşmak çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.