Türkiye yenilenebilir enerji konusunda bir cennet

Yenilenebilir enerji, son yıllarda gelişen teknolojiye paralel artan alternatifleriyle ve çevre dostu yapısıyla birçok ülkenin hem enerji ihtiyacını karşılamakta, hem de önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkmakta. Almanya da yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapan ülkelerden biri. Bu yatırımlar sadece yurtiçi ile sınırlı kalmıyor, yurtdışına da yapılıyor. Alman enerji devlerinin ilgi odağındaki ülkelerin başında ise Türkiye gliyor. Son yıllarda hızlı bir büyüme performansına ulaşan Türkiye’de buna paralel olarak enerji ihtiyacı da bariz bir şekilde arttı. Enerji uzmanları ise özellikle yenilenebilir enerji pazarının gerek Alman gerekse Türk ekonomisi için yeni fırsatlar doğurabileceğini belirtiyorlar.

Almanya’nın Aachen kentinde bulunan Solitem Şirketler Grubu’nun başkanı ve bilim adamı Dr. Ahmet Lokurlu, Türkiye’nin hâlihazırda enerji ihtiyacının yüzde 30’nu yenilenebilir enerjilerden karşıladığını belirterek, doğru yatırımla bunun yüzde 70-80’lere kadar yükseltilebileceğini ifade ediyor. Kendi icadı olan ve güneş enerjisini soğuk havaya dönüştüren sistemiyle pek çok uluslararası ödül kazan Dr. Lokurlu, ayrıca Türkiye’nin yüzde 76 oranında dışarıya bağımlı olduğunu hatırlatarak, ülke ekonomisini rahatlatmak için Türkiye’nin güneş ve rüzgâr potansiyelini kullanmak suretiyle, yenilenebilir enerjilere yönelmesi gerektiğini dile getiriyor.

Lokutl, “Türkiye geçen yıl enerjiye 60,1 milyar dolar harcama yapmış durumda. Dış alımla dış satım arasındaki açık ise 49,7 milyar dolar yani enerji sorunu olmasaymış Türkiye bütçe fazlası verecekmiş. Ayrıca biliyoruz ki Türkiye, yenilenebilir enerjiler açısından bir cennet. Bunun farkında olmalı, teknolojik yatırımları ülkeye çekmeli ve belli bir süre içinde Now-how sahibi olmalıdır. Yani kendi ihtiyaçlarını karşılarken, bu teknolojileri diğer ülkelere de satabilecek duruma gelmelidir” diyor.

‘Nükleer enerjiler masraflı’

Alman Enerji Ajansı (DENA) Yönetim Kurulu Başkanı Stephan Kohler ise Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü yenilenebilir enerji çalışmalarını desteklediklerini ancak nükleer enerji konusundaki girişimlerine eleştirel yaklaştıklarını ifade ediyor.

Kohler, “Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve hazırlığı konusunda olumlu işaretler görüyoruz. Özellikle hükümetin bu yöndeki hantal kurumsal koşulları kaldırma çabasını takdirle karşılıyoruz. Ancak nükleer enerji hususunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Türk hükümeti, 2023 yılına kadar 23 tane nükleer santral kurmayı planlıyor. Bu kadar kısa zamanda bu kadar masraflı bir yatırımın altından kolay kolay kalkılamaz. Çünkü bir santralin kurulması ve faaliyete geçmesi en az sekiz, dokuz yılı alıyor. Bu nedenle konuya iki farklı açıdan yaklaşıyoruz: Yenilenebilir enerjilere pozitif bakıyoruz ama nükleer enerjiye gelince Türk hükümetinin iddialı programını anlamakta zorlanıyoruz” şeklinde konuşuyor.

‘Yenilenebilir enerjiler bir fırsat’

Bilim adamı Dr. Ahmet Lokurlu da Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisi açısından sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek güvenliği tartışmalı, zaman ve mali yük getiren nükleer enerjinin ülkeye uygun olmadığını savunuyor. Lokurlu, ayrıca Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesinden sadece Türkiye’nin değil, Alman ekonomisinin de faydalanacağını şu sözlerle ifade ediyor: “Alman kuruluşlarına baktığımızda doymuş bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazar boşuna oluşmadı. Biliyorsunuz 80’li yıllardan başlayarak, bu ülkede, bu konulara dramatik bir yatırım yapıldı. Onun semeresini de yıllar sonra almaya başladılar. Yani bir şeye sahip olmak istiyorsanız, önce yatırım yapmanız gerekiyor. Bugün Almanya teknoloji fazlasına sahip ve pazar arayan bir ülke. Türkiye ise Almanya adına son derece ilginç bir pazar. Ayrıca Türkiye için Almanya’nın şu anki atıl kapasitesi de çok çekici, bunu kullanmak durumunda.”

Alman Enerji Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Stephan Kohler ise yenilenebilir enerjilerin bir parçası olan enerji verimliliğinin de Alman yatırımcılar ve Türk ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguluyor: “Enerji verimliliği, hem konutlar hem de sanayi için çok önemli, dolayısıyla ülke ekonomisi için önemli. Zira tasarruf edilen her kilowatt saat ithal edilen enerji miktarını düşürecek, dışarıya bağımlılığı azaltacak ve kaçak enerjinin önüne geçecektir; kısacası ülke ekonomisini rahatlatacaktır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanlarında iki ülke arasında ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Zaten birçok Alman yatırımcı da bunu görerek, Türkiye’ye yönelmiş durumda. Türkiye’deki yatırımcılarla ortaklıklar kurmak suretiyle yeni satış stratejileri ve pazarlar oluşturuyorlar. Bu da tabii ki Türkiye’nin ülke ekonomisi için son derece ilgi çekici”

Deutsche Welle Türkçe