TEV Yurt dışı burs başvuruları başladı

Yurtdışı Eğitim
Bu yıl 77 öğrencinin yararlanmaya başlayacağı yurt dışı bursları, Amerika’dan Avrupa’ya ve Uzakdoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada eğitim yolculuğuna çıkacak genç liderleri destekliyor. TEV, binlerce g...
EMOJİLE

Bu yıl 77 öğrencinin yararlanmaya başlayacağı yurt dışı bursları, Amerika’dan Avrupa’ya ve Uzakdoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada eğitim yolculuğuna çıkacak genç liderleri destekliyor.

TEV, binlerce gencin çok yönlü gelişimine destek vererek ülkemize ve insanlığa katkıda bulunmaya devam ediyor. Yarım asırdır başarılı ancak maddi imkânları kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), yurt içinde 223 bin 600 gence verdiği eğitim bursunun yanı sıra, lisansüstü eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen gençlere verdiği destek ile de göz dolduruyor. TEV’in 1969 yılından bu yana yüksek lisans ve doktora öğrenimi için yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan gençlere tanıdığı burs imkânı için bu yıl da geri sayım başladı. TEV’in üst düzey yönetici, tıp doktoru, bilim adamı ve sanatçı gibi Türkiye’nin geleceğine yön verecek değerleri yetiştirmek üzere başarılı gençlere sağladığı yurt dışında yüksek lisans, doktora tıp alanında ise araştırma ve üst ihtisas eğitim programından bu yıl toplamda 77 öğrenci faydalanacak.

TEV’in yurt dışı burslarıyla ilgili detaylı bilgiye http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Burslarimiz/49/46/0 adresinden ulaşılabilir.

TEV Yurt Dışı Burs Başvuru ve Seçim Aşaması

Türk Eğitim Vakfı’nın yurt dışı Yüksek Lisans (Master’s Degree) burslarının ilanı her yıl Ekim-Kasım ve Aralık aylarında gazetelerde ve TEV’in web sitesinde yayınlanıyor. Ayrıca, ilgili Üniversitelere ve fakültelere duyuru şeklinde e-posta ile gönderiliyor ve paylaşılıyor.

Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvuruyor. Burslar ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV’den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin ediliyor. Değerlendirme sürecinde adayların yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları dikkate alınıyor.

Adaylarda Aranılan Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.

Belirtilen dallarda TC sınırları içinde öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak.

Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3 genel not ortalamasına sahip olmak.

Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

Yurt dışı Yüksek Lisans Programları

TEV-A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkeleri Bursu: 

Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre, İşletme Yönetimi, (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler) Yöneticilik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma, Bitkisel Biyoçeşitlilik – Ekosistem Korunması, Müzik ve Plastik sanatlar alanlarında burs veriyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2017.

TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya Bursu:

 Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları veriyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2017

TEV-DAAD Almanya Bursu:

 TEV ile Alman Akademik Değişim servisi (DAAD) Almanya’da Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası Hukuk alanlarında burs veriyor.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2017

TEV-Fransa Hükümeti Bursu: 

TEV ile Fransa Büyükelçiliği; Fransa’da yalnızca Master2 öğrenimi için yüksek lisans bursu veriyor. Burs tüm alanları kapsıyor. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizcedir.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2017

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursu: 

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi ve İnşaat Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs veriyor.

Son başvuru teslim tarihi 28 Şubat 2017.

TEV-IE Business School Madrid İspanya Bursu: 

TEV ile IE Business School; Uluslararası MBA, Global MBA, Gelişmiş Finans, İş Analitiği ve Büyük Veri, Pazar Araştırması ve Müşteri Davranışı ile Kurumsal İletişim alanlarında burs veriliyor.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2017.

TEV – Japonya Bursu: 

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) işletme ve uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek lisans bursu veriyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2017.

TEV-SINGA Bursu: 

TEV-SINGA Bursları; Singapur’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore), SUTD (Singapore University of Technology and Design)’da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanlarında doktora çalışmaları için karşılıksız burs veriliyor. 

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2016.

TEV- Dr. Orhan Birman Yurt Dışı Tıp Bursu: Merhum Dr. Orhan Birman adına vasiyeti gereği, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik; ABD’de ve Batı Avrupa ülkelerinde, 12 ayrı alanda, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirmek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak uzman tıp doktorlarına öğrenim süresi 6 aydan az olmamak üzere 2 yıla kadar burs veriliyor.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2017.