Jean Monnet Burs Başvuruları Başladı

Yurtdışı Eğitim
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi ...
EMOJİLE

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. Bu itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile, burs verilmeyecektir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilecektir. Bu nedenle diğer yüksek lisans burslarından farklı olarak yalnızca aşağıda belirtilen çalışma alanlarında verilmesi öngörülmektedir:
 

Malların Serbest Dolaşımı
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
Şirketler Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Rekabet Politikası
Mali Hizmetler
Telekomünikasyon Politikası
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası
Balıkçılık
Ulaştırma Politikası
Enerji
Vergilendirme
Ekonomik ve Parasal Politika
İstatistik
Sosyal Politika ve İstihdam
İşletmeler ve Sanayi Politikaları
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Yargı ve Temel Haklar
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Çevre
Tüketici ve Sağlığın Korunması
Gümrük Birliği
Mali Kontrol
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Başvuru Koşulları

Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hali hazırda Türkiye’deki kamu, özel sektör ve üniversitelerde sektöründe çalışmakta olanlar, ilgili “kamu sektörü”, “özel sektör” ve “üniversite sektörü” kotalarından başvurabilirler.

Adayların duyuru tarihinde 40 yaşından (07 Ocak 1971 ve sonrası doğanlar) gün almamış olmaları gerekmektedir. 40 yaş sınırı kamu sektöründe çalışanlar için geçerli değildir.

Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar ve herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla yüksek lisans yapmış olanlar başvuru yapamazlar.

Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu değildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

Adayların yurtdışında eğitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden değerlendirilebilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

• AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için
• Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi – tüm adaylar için
• Lisans Diploma / Mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için
• Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için
• Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) – tüm adaylar için
• Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için
• Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için

Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 07 Ocak 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılabilir, ancak faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavının öngörülen tarihi 12 Mart 2011 olup, sınav Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme