EKPSS’de hangi konulara çalışılmalı?

Sınavlar
EKPSS’de hangi konulara çalışılmalı? İşte cevabı… 1-TARİH 1-Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat 2-İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat 3-Anadolu’da...
EMOJİLE

EKPSS’de hangi konulara çalışılmalı? İşte cevabı…

1-TARİH
1-Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
2-İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
3-Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
4-Selçuklularda devlet yönetimi
5-Anadoluda kurulan beylikler ve önemleri

OSMANLI TARİHİ
1-Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
2-Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
3-Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
4-Milliyetçilik,Osmanlıcılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri
5-Meşrutiyet dönemi ve Atatürk

İNKILAP TARİHİ
1-1.Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi
2-Atatürk’ün okuduğu okullar
3-Genelge ve kongreler dönemi önemleri
4-Kuvayi milliye
5-Çanakkale,İnönü,Trablusgarp ve büyük taaruz savaşlarının önemleri
6-Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
7-İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
8-itlaf ve ittifak devletleri
9-Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
10-1.TBMM’nin açılması ve gelişmeler
11-2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
12-Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
13-Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
14-İnkılaplar
14-1924 Anayasında yapılan değişiklikler
15-Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
16-istiklal marşının kabulü – Bestecisi – Yazarı
17-Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)

COĞRAFYA

1-Göllerimiz
2-Irmaklarımız
3-Dağlarımız
4-Barajlarımız
5-Ada,yarımada,koy,körfezler
6-Ovalar,platolar ve vadiler
7-Bitki örtüsü
8-Nüfus dağılımı
9-Tarım
10-Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler
11-Kıyılarımız ve turizm
12-Hayvancılık
13-Madenlerimiz
14-İklim
15-Rüzgarlar ve yağmur çeçitleri
16-Erozyon ve heyelan
17-Matematik ve coğrafi konum

GÜNCEL KONULAR

1-Son 3-4 yılları arası önemli güncel olaylar (internetten aynen yazarsanız)

TÜRKÇE
1-Okuduğunu anlama
2-Cümlede anlam ve çeşitleri
3-Anlatım biçimleri
4-Düşünce geliştirme yolları
5-Paragraf bilgisi
6-Sözcüğün yapısı
7-İsim ve sıfat tamlamaları
8-Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar
9-Fiiller
10-Cümlenin ögeleri
11-Anlatım bozukluğu
12-Resmi yazıların yazılımı
13-Noktalama işaretleri

MATEMATİK

1-Kümeler
2-Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)
3-Üslü ve köklü ifadeler
4-Problemler
5-Açılar
6-Alanlar ve çevre
7-Hacim
8-Fonksiyonlar
9-Mutlak değer

VATANDAŞLIK

1-Anayasalarımız
2-Anayasamız(1982 anayası şuanda kullandığımız anayasa)
3-2010 referandumu
4-Merkezi ve yerel yönetimler
5-Milletvekilliği görev ve yerkileri
6-Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri
7-Meclis başkanı görev ve yetkileri
8-Başbakan görev ve yetkileri
9-cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
10-Uluslararası kuruluşlar
11-Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
12-Haklar ve ödevler

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku gidermefanusturservismerkezi