Fen ve Sosyal Bilimlerde 21’inci yüzyıl becerileri verilmiyor

Ortaöğretim
 26’ncı Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hilmi Çolakoğlu ve Dr. Şahin İdin, ‘Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde Görev Yapan Fen Bilimleri ve ...
EMOJİLE

 26’ncı Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hilmi Çolakoğlu ve Dr. Şahin İdin, ‘Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde Görev Yapan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma’ başlıklı sunum yaptı.

Fen ve sosyal bilimler öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin incelendiği araştırma için Türkiye’nin yedi bölgesinde çalışan 540 öğretmene bir anket uygulandı. Katılımcıların 394’ünü fen, 157’sini sosyal bilimler branşındakiler oluşturdu. Araştırmayla bu alandaki eğitimcilerin çalıştıkları bölgelere ve kurumlara göre öğrenci başarısına da bakıldı. Bulgular ve öneriler özetle şöyle sıralandı:

PROFESYONEL GELİŞİM ZAYIF

– Fen lisesinde çalışan öğretmenler sosyal bilimler lisesindekilere göre kendilerini mesleki açıdan daha fazla geliştiriyor. Ulusal ve uluslararası AB projelerinde yer alma, alanlarıyla ilgili bilimsel siteleri takip etme oranları, 21’inci yüzyıl becerilerine ve teknolojideki yeni eğilimlere yönelik görüşleri diğer gruba göre daha yüksek.

– İki gruptaki eğitimcilerin de profesyonel gelişimleri yeterli düzeyde değil. 

– Öğretmenlerin yüzde 60’ı görev yaptıkları  kurumlarda 21’inci yüzyıl eğitimbecerilerinin öğrencilere kazandırılmadığını söylüyor.

– Fen liselerindeki fen bilimleri öğretmenleri en güçlü yönlerini yüzde 19.27 ile alana hakim olmaları; sosyal bilimler öğretmenleri ise yüzde  29.01 ile mesleki tecrübe olarakaçıklıyor. Aynı soruyu sosyal bilimler liselerindeki fen öğretmenleri (yüzde 24) ve sosyal bilimler öğretmenleri (yüzde 21.26) alana hakim olma şeklinde yanıtlıyor. Araştırmaya göre her iki gruptaki eğitimciler de en güçlü yön olarak profesyonel gelişimlerini destekleyici bir faaliyet ve özellikten bahsedemiyor.

– Fen bilimleri öğretmenlerine göre, okulun başarılı öğrenci yetiştirmede en büyük eksiği yüzde 22.93 ile laboratuvarların etkin kullanılmaması. Bunu eğitimcilerin sınavla gelmediği görüşü yüzde 19.23 ile izliyor.

– Sosyal bilimler liselerinde görev yapan fen bilimleri öğretmenleri ise bu soruyu, öğretmenlerin kendilerini geliştirmemeleri (yüzde 14.75) ve ulusal-uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmamaları (yüzde 14.25) olarak yanıtlıyor. 

– Öğretmenlerin yanıtlarına göre, fen lisesi öğrencileri sosyal bilimler branşındaki derslere daha az önem veriyor. Ayrıca her iki okul türünde de sosyal etkinlikler yeterince yapılmıyor.

NELER YAPILMALI?

Öğretmenler MEB tarafından bilimsel dergilere abone yapılmalı. Bilimsel etkinliklere, eğitsel eğitimlere katılımlar artmalı. Eğitimci kalitesi yükseltilmeli, sınavla personel alınmalı. Okullarda sosyal etkinlikler çoğaltılmalı. Laboratuvar daha etkin kullanılmalı. Öğretmenler teknolojideki yeni eğilimlere odaklanmalı. STEM (fen-teknoloji-mühendislik- matematik) eğitimi diğer sayısal derslerle bütünleştirilerek verilmeli. 21’inci yüzyıl eğitim becerileri kazandırılmalı.-Hürriyet

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme