Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir? Cumhuriyet Döneminde Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Özet…

Ortaöğretim
Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında yapılan inkılaplar nelerdir özet… Ekonomi alanında yapılan inkılaplar kısaca… Ekonomik alanda yapılan ıslahatlar nelerdir? İzmir İktisat Kongresi̵...
EMOJİLE

Cumhuriyet döneminde ekonomi alanında yapılan inkılaplar nelerdir özet… Ekonomi alanında yapılan inkılaplar kısaca… Ekonomik alanda yapılan ıslahatlar nelerdir? İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir? Tarım alanındaki inkılaplar nelerdir? Sanayi alanındaki inkılaplar nelerdir? Ticaret alanındaki inkılaplar nelerdir? Bayındırlık ve ulaşım alanındaki inkılaplar nelerdir? 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki en önemli sorunlardan biri ekonomiydi. Türkiye Cumhuriyeti de bu ekonomik sorunları aşmak için tarım, ticaret, bayındırlık ve sanayi alanında önemli girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimlerden ilki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de  “İzmir İktisat Kongresinin” toplanmasıdır. Bu kongreye işçiler, köylüler ve tüccarlar katılmıştır.

İzmir İktisat Kongresi’nde Alınan Kararlar Nelerdir?

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar şöyledir;

 1. Vergi Sisteminde reform
 2. Kredi kurumlarının çözümlenmesi
 3. Ulaşım sorununun çözümlenmesi
 4. İşçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi
 5. Topraksız köylüye toprak verilmesi
 6. Yeraltı kaynaklarının saptanması ve işletilmesi
 7. Karaborsacılık ve vurgunculuğa engel olunması
 8. Gümrüklerin sanayiciye koruma olanağı vermesi
 9. Ekonomik hayatı düzenleyen yeni yasaların hayata geçirilmesi

İzmir İktisat Kongresi’nin sonucunda Misak-ı İktisadi (Milli Ekonomi Andı) kabul edilmiştir.

Tarım Alanındaki İnkılaplar Nelerdir?

 • 1924 yılında Tarım Kredi Birlikleri Kanunu çıkarıldı.
 • 17 Şubat 1925 yılında Aşar(Öşür) Vergisi kaldırıldı.
 • 1929 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
 • Atatürk Orman Çiftliği kuruldu.

Sanayi Alanındaki İnkılaplar Nelerdir?

 • 28 Mayıs 1926’da sanayiye olan ilgiyi arttırmak için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
 • Yeni kurulan cumhuriyetin dış rekabet sisteminden korunması amacıyla 1929 yılında gümrük vergileri arttırıldı.
 • 1931 yılında “I. Beş Yıllık Plan” hazırlandı ve planlı ekonomiye geçildi.
 • 1933 yılında Sümerbank kuruldu.
 • İstanbul’da Paşabahçe Cam Sanayi, Beykoz Deri Fabrikası, Bursa, Kayseri ve Malatya’da kumaş ve şeker fabrikaları gibi fabrikalar kuruldu.
 • 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu.
 • 1935 yılında Etibank kuruldu.
 • 1939 yılında Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.

Ticaret Alanındaki İnkılaplar Nelerdir?

 • Milli ekonominin güçlenmesi için gümrükler düzenlendi.
 • 26 Ağustos 1924 tarihinde ilk özel banka olan İş Bankası kuruldu.
 • 1 Temmuz 1926 tarihinde “Kabotaj Kanunu” kabul edilerek deniz ticareti ulusallaştırıldı. Kendi liman ve karasularımızda gemi işletme hakkı Türk gemilerine verildi.
 • 1938 yılında deniz ticaretini geliştirmek için Denizbank kuruldu.

Bayındırlık ve Ulaşım Alanındaki İnkılaplar Nelerdir?

 • 1928 yılında Anadolu Tren Hattı satın alınarak millileştirildi.
 • 1927 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü (TCDD) kuruldu.
 • 1933 yılında ilk ulusal hava ulaştırma örgütü kuruldu. Bu örgüt 1938 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü adını aldı.
 • 1925-1938 yılları arasında yaklaşık 3500 km yeni demiryolu yapıldı.

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme