Altıncı sınıfta tecvit seçmeli

Ortaöğretim
Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak yer alacak ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ derslerinin ayrıntılarını belirled...
EMOJİLE

Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak yer alacak ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ derslerinin ayrıntılarını belirledi.
Dersler haftada iki saat seçmeli olarak alınabilecek. Amaç; Kur’an-ı Kerim’i doğru, güzel okumayı ve başta Hz. Muhammed’in olmak üzere peygamberlerin hayatlarını öğretmek olacak. İçeriğinde Türkçe mealin de bulunacağı Kur’an dersi 5. sınıfta; sure ve ayetleri kurallarına uygun öğreten tecvit ise 6. sınıfta okutulacak.

Birinci sayfadan devam:

-Yeni eğitim sisteminde öğrenciler ilk olarak Kur’an-ı Kerim dersiyle 5. sınıfta tanışacak ve ilk derste Kur’an-ı Kerim’in neden okunması gerektiği anlatılacak. İlk ünitede Kur’an kıssaları, duaları, kavramları hakkında bilgiler verilecek. İkinci ünitede ise Kur’an-ı Kerim’in okutulması öğretilecek. Harfler, harflerin okunuşu, harekeler öğrencilere tek tek anlatılacak. Arkasından dualar ve kısa sureler ezberletilecek.

6. sınıfta Kur’an-ı Kerim’i güzel okumanın önemi üzerinde durulacak. Öğrencilere tecvit, yani kurallarına göre güzel okuma dersi verilecek. Dua, zikir, tesbih ve secde kavramları hakkında bilgiler de bu dersin kapsamı içinde bulunacak. Öğrenciler 6. sınıfta ‘Bakara’ ve ‘Yasin’ surelerini okuyacak, Amentü, Felak, Nas gibi kısa sureleri de ezberleyecek. 7. sınıfa geldiklerinde Kur’an-ı Kerim’in İslam dinindeki yerini öğrenecek, verdiği mesajları anlamaya çalışacak. 7. sınıfta ezberlenecekler arasında Kafirun, Fil, Kureyş ile Maun sureleri yer alacak. 8. sınıfta da yine Kur’an-ı Kerim’in mesajları üzerinde durulacak. Hz. Yakub, Hz. Yusuf gibi peygamberlerin kıssaları öğrenilecek. Furkan, Rahman, Cuma gibi ayetlerin okunacağı derste Asr, Kadir Suresi ve Ayetel Kürs-i anlamlarıyla birlikte ezberlenecek.

Birinci sınıf müfredatı yumuşadı

Öte yandan eğitim sistemine ilk kez adım atacak olan öğrenciler için müfredat tıpkı okulöncesinde olduğu gibi görsel ağırlıklı hale getirildi. Minikler bol resimler eşliğinde ders işleyecek. Boyama, resimleri eşleştirme, şarkı söyleme, desen yapma, basit sudoku oyunu, dört mevsimi öğrenme, noktaları birleştirme, parçaları eşleştirme, resim yorumlama, resimler arasındaki farkları bulma türünden bulmaca çözme gibi etkinlikleri derslerde yer alacak. İlk 3 ay uyum ve hazırlık çalışmaları ile geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 adet öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kitabını yayınladı. Öğretmen Kılavuz kitabında, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okulun ilk günlerinde onların kaygılarını azaltmak için yapılması gerekenler sıralandı. Matematik etkinlikleri, "oyun” teması dikkate alınarak tasarlandı. Okuma çalışmaları, öğretmenlerin belirleyeceği metinler ve kitaplar aracılığıyla yapılacak. Öğretmenler çocuklara kalem tutma, kâğıt pozisyonu ve oturuş şekli gibi konuları da öğretecek.

Öğrenci kitaplarına göre ise Türkçe dersi uyum ve hazırlık çalışmaları süresince görsel okuma, dinleme, sesleri tanıma, ses benzerliği, çizgi çalışmaları gibi becerilerinin kazandırılması amaçlanacak. Hayat bilgisi dersinde sınıfına ve okuluna uyum, kendini, arkadaşlarını ve okulunu tanıma ve yeni şeyler öğrenme isteği kazandırılacak. Matematik dersinde sıraya koyma, kıyaslama, hatırlama, eşleştirme, günlük hayatta sayıları kullanma çalışmaları yapılacak. Oyun ve fiziki etkinlikler de, öğrencilerin oynayarak, ritim tutarak, çizgi çalışmaları ve boyama yaparak kısacası eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler bütünü şeklinde tasarlandı. Bu etkinliklerde küçük ve büyük kasların geliştirilmesi, eğlenme, olumlu iletişim becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, renklerin uyumu ve yaratıcılık, sesleri tanıma, ritmi tanıma ve ritim tutma gibi becerilerin tümünün oyun, fiziksel ve zihinsel etkinliklerle geliştirilmesi sağlanacak.

Okula adapte olamayan çocuklar zorla okutulmayacak

Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, ailelere kaydı yapılmış çocuklar için hemen rapor almamaları gerektiğini söyledi. Cora şunları söyledi: "Her kayıt yapılan 66 ayını doldurmuş çocuğumuzu hemen eğitim ve öğretime alacağız diye bir şey söz konusu değil. Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklarımız kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir."

Zaman

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme