18 yaş üstüne mesleki eğitim imkânı

Mesleki Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alan kanuna dayanılarak hazırlanan ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dün...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alan kanuna dayanılarak hazırlanan ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle mesleki eğitim merkezi bünyesinde kalfalık ve ustalık programları yeniden yapılandırıldı. Buna göre ‘ortaöğretim kurumları’ arasına mesleki eğitim merkezleri de eklendi. Bu kurumlarda bir ders yılı süresi 36 hafta, sınıf mevcutları ise 34 olarak belirlendi. 18 yaşını bitirenlere ve yabancı uyruklu öğrencilere de bu merkezlere kayıt yaptırarak lise mezunu olmalarına imkân sağlandı. Yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle:

18 YAŞA KAYIT HAKKI

18 yaşını bitirenlere de mesleki eğitim merkezlerine kayıt olup, programı başarıyla tamamladıklarında lise mezunu statüsü verilecek. Daha önceki düzenlemede liseye kayıt için ortaokulu tamamlamış ve 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranıyordu.

DERS YILI SÜRESİ 36 HAFTA

Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık programları uygulanacak. teorik ve pratik eğitim birbirini tamamlayacak şekilde planlanıp, yürütülecek. Teorik eğitim haftada en az bir, en fazla iki gün yapılacak. Bir ders yılı süresi ise 36 hafta olacak. Bakanlık tarafından uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilecek. Şartların uygun olması hâlinde 9’uncu sınıf alan dersleri mesleki eğitim merkezlerinde veya işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilecek. Öğrenciler, işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı boyunca bu kurumlarda mesleki eğitime devam edecek.

SOSYAL ETKİNLİKLERDE İŞBİRLİĞİ

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin, işyerlerinde oldukları günlerde yapılan sosyal etkinliklere katılabilmesi için işletmelerle işbirliği yapılacak.

SINIF MEVCUDU 34

Mesleki eğitim merkezlerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı, Anadolu liselerinde olduğu gibi 34 olarak belirlendi.

EVLİLER DE KAYIT YAPTIRABİLECEK

Yeni düzenlemede ayrıca, “evli olanların kayıtları alınmaz, öğrenciyken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları açıköğretim okullarına gönderilir” hükmünün mesleki eğitim merkezi öğrencileri için uygulanmayacağı da karara bağlandı. Yani artık evli olanlar da mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

HEM AÇIKÖĞRETİM HEM DE MESLEKİ EĞİTİME DEVAM

Bu merkezlere kayıtlı öğrenciler, aynı zamanda açıköğretim liselerine kayıt yaptırabilecek. Mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam zorunluluğu olmayacak.

YABANCI ÖĞRENCİLERE ŞANS VERİLİYOR

Yabancı uyruklu öğrencilerin de eğitimini bu merkezlerde sürdürmesinin önü açıldı. Buna göre yurtdışında aldıkları eğitim ile ilgili mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun alan ve sınıfa alınabilecek.

DEVAMSIZLIK SINIRI 30 GÜN

Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplamda 30 günü aşanlar ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

HER SINIFTA NAKİL OLANAĞI

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri, alan veya bölüm bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılacak. Mesleki eğitim merkezlerinde 9’uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar alan, 10’uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde bölüm değişikliği yapılabilecek. Merkezlerde, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş mümkün olacak. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 9’uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekecek.

ÖZEL MESLEK KURSLARINA İZİN

Yönetmelikle, mesleki eğitim okul ve kurumları bünyesinde özel kurs açmaya da izin verildi. Buna göre, meslek, geliştirme ve özel eğitim kursları açılabilecek. Kursların açılması ve işleyişi bakanlığın ‘Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ çerçevesinde olacak.

ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİŞ

Açıköğretim lisesinde okurken kredi sayısı olarak örgün ortaöğretim kurumlarına nakil yapabilecek durumda olan ve yaşı örgün eğitim kurumları kayıt şartlarını taşıyanlar, yüz yüze eğitim veren liselere geçiş yapabilecek.

SİGORTA KAPSAMI GENİŞLEDİ

Kalfalık ve ustalık eğitimine devam edenler ile işletmelerde mesleki eğitim görenler hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası yapılacak. Meslek liselerinde staj yapan, tamamlayıcı eğitim ya da bölüm eğitimi gören öğrenciler için de iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda olanlar, sigortalı sayılacak. Bu öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Mesleki ve teknik liselerde ilk defa alan veya tamamlayıcı eğitime başlayacaklar için düzenlenen ‘Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’, eğitime başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecek. Sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresinden, elektronik ortamda her ay kanunla belirtilen sürede kuruma bildirilecek ve ödenecek.-Hürriyet