Hukuk Kurallarının Özellikleri Nelerdir? Hukuk Kurallarının Çeşitleri Nelerdir?

Eğitim
Hukukun temel görevleri nelerdir? Hukukun toplum için önemi nedir? Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Hukuk kurallarının çeşitleri nelerdir? Emredici hukuk kuralları nelerdir? Yedek hukuk kurall...
EMOJİLE

Hukukun temel görevleri nelerdir? Hukukun toplum için önemi nedir? Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Hukuk kurallarının çeşitleri nelerdir? Emredici hukuk kuralları nelerdir? Yedek hukuk kuralları nelerdir? Yorumlayıcı Hukuk kuralları nelerdir? Tamamlayıcı hukuk kuralları nelerdir? Tanımlayıcı hukuk kuralları nelerdir? Hukuk kuralları örnekleri… Emredici hukuk kuralları örnekleri… Tamamlayıcı hukuk kuralları örnekleri… Tanımlayıcı hukuk kuralları örnekleri… KPSS Temel Yurttaşlık Bilgisi notları…

Hukukun Temel Görevleri Şunlardır:

1 ) Toplumda Adaleti Sağlar: Hukuk kurallarının oluşturulmasında ve uygulanmasında birey ayrımı, sosyal statü ayrımı yapmamaktır.

2 ) Hukuki Düzeni ve Güvenliği Sağlar: İnsanların atacakları adımlarda ne ile karşılaşacaklarını onlara önceden hukuk bildirir. Böylece toplumda güven duygusu oturur.

3 ) Yeni Gelişmelere ve Oluşumlara Cevap Verir:  Dünya her gün gelişmekte ve değişmektedir. Bu yüzden toplumsal ihtiyaçlarda etkilenmektedir. Hukuk bu ihtiyaçlara cevap verir ve kendini yeniler.

4 ) Toplumda Barışı Sağlar: Toplumda; iyi, kötü, zengin, fakir olan ilişkiler bulunmaktadır. Hukuk bu ilişkiler içinde bireylerin uyum ve dengesini sağlar ve toplumsal barışı da korur.

Hukuk Kurallarının Özellikleri Nelerdir?

 • Toplumsal hayatı düzenler
 • Kamu gücü ile desteklenir
 • Geneldir
 • Soyuttur
 • Cebridir
 • Süreklidir
 • Değişkendir
 • Maddi yaptırıma dayalıdır
 • Kişilik dışıdır
 • Bir değer yargısına dayalıdır
 • Olumlu veya olumsuz emirler içerir

Hukuk Kurallarının Çeşitleri Nelerdir?

A ) Emredici Hukuk Kuralları:

Emredici hukuk kurallarına her birey uymak zorundadır. Uyulması zorunlu olan bu kurallar bireylerin aksini kararlaştıramayacağı kurallardır. Çünkü bu kuralların amacı kamu düzenini sağlamak, zayıfları korumaktır.

Örnek: Kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez.

B ) Yedek Hukuk Kuralları:

Tarafların aksini kararlaştırabildikleri kurallardır. Bu kurallar kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

1 ) Yorumlayıcı Hukuk Kuralları: Bir hukuki işlemde kullanılan ve ne anlama geldiği açıklanmayan bir hususta kanunda bir hüküm öngörülmüş ise bu yorumlayıcı hukuk kuralıdır.

Örnek: Bir hizmet sözleşmesinde ücretinin ayın ortasında ödeneceği düzenlenmişse, Borçlar Kanunu m.91 uyarınca ayın ortası ifadesinden ayın 15. günü anlaşılır.

2 ) Tamamlayıcı Hukuk Kuralları: Taraflarca aksi kararlaştırılabilen veya aksi öngörülebilen kurallardır. Kuralın yazılış biçiminden tamamlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığı anlaşılabilir. “Aksi kararlaştırılmamışsa…”, “Kanunda aksi öngörülmemişse…”, “Hilafına adet mevcut değilse…” gibi ifadeler içerirler.

Örnek: Eşler Medeni Kanunda öngörülmüş olan diğer mal rejimlerinden birini seçmemişlerse edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

C ) Tanımlayıcı Hukuk Kuralları:

Hukuki kurum ve kavramların tanımını yapan hukuk kurallarıdır.

Örnek: Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme