Zorunlu eğitim müfredatı AB ile uyumlu

Eğitim Güncel
Avrupa Eğitim Bilgi Ağı’nın (EURYDICE) yayımladığı araştırma raporunda, 12 yıllık zorunlu eğitim müfredatının, yıllık eğitim gün sayısı ve ders saatlerinin AB ile uyumlu, kazanım sayısının ise A...
EMOJİLE

Avrupa Eğitim Bilgi Ağı’nın (EURYDICE) yayımladığı araştırma raporunda, 12 yıllık zorunlu eğitim müfredatının, yıllık eğitim gün sayısı ve ders saatlerinin AB ile uyumlu, kazanım sayısının ise AB ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği Eğitim, Görsel, İşitsel ve Kültür İdari Ajansına bağlı EURYDICE “Zorunlu Eğitim Müfredatı” başlığıyla araştırma raporu yayınladı. Araştırmada, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu OECD’nin, NESLI programı ile Milli Eğitim Bakanlığının EURYDICE ağındaki istatistiki verileri kullanıldı.

Araştırmada, Türkiye’nin yanı sıra AB ülkeleri ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan olmak üzere 34 ülkenin, 2014-2015 yılında ilkokul, ortaokul ve liselerinde uyguladıkları zorunlu eğitim müfredatı incelenerek okuma, yazma, matematik, yabancı dil ve diğer derslere ayrılan ders süreleri karşılaştırıldı.

Araştırmada, UNESCO tarafından geliştirilen Uluslararası Eğitimin Sınıflandırılması Standardına göre, üniversiteden önceki eğitimi kapsayan 1, 2 ve 3. düzeydeki okullar incelendi. Araştırma raporunda, Türkiye’nin uyguladığı 12 yıllık zorunlu eğitim müfredatının, yıllık eğitim gün sayısı ve ders saatlerinin AB ile uyumlu, kazanım sayısının ise AB ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Eğitimde özel sektörün ve eğitimi destekleyici diğer sektörlerin hızla geliştiği Türkiye’de, müfredatta gerçekleştirilen iyileştirmelerin etkisinin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına yansımasının da beklendiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye’nin, birinci 4 yılda tüm okullarda standart müfredat uygularken, ikinci ve üçüncü 4 yılda okul türlerindeki artışla birlikte müfredatın arttığı, okullaşma ve eğitime erişim imkanı oranının yüzde 100’e ulaşan ülkede, bütçenin yüzde 23’ünün eğitime ayrıldığı bilgisine de yer verildi.

MEB okul öncesi eğitime hız verdi

Raporda, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime hız kazandırdığı belirtilirken, hayatboyu eğitim ve hizmetiçi eğitime tüm özel ve kamu kuruluşlarında verilen önemin arttığı ifade edilerek, kamu-özel işbirliğinin de Türkiye’de yaygınlaştığı kaydedildi. 

 EURYDICE nedir?

1980 yılında kurulan EURYDICE Ağı, 37 ülkede bulunan 41 ulusal birim aracılığıyla, eğitim kuruluşları arasında ağ oluşumu, ulusal eğitim sistemlerinin gelişimi gibi konularda, göstergeler ve istatistiklere dayalı karşılaştırmalı çalışmalar yapıyor. Ağa üye ülkeler bu çalışmalardan yararlanarak eğitim politikalarını güçlendiriyor. EURYDICE çalışmaları Erasmus + programı kapsamında finanse ediliyor.

EURYDICE’nin araştırma raporu, https://webgate.ec.europa.eu/” adresinden yayımlandı.