Yüz binlerce öğretmen atama beklerken… İşlevi olmayan okullara atama

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) akşam sanat okullarına yaptığı atamalardaki düzensizlik Sayıştay raporlarına yansıdı. Sayıştay raporunda şu an adı yürürlükte olsa dahi işlevleri bulunmayan akşam sana...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) akşam sanat okullarına yaptığı atamalardaki düzensizlik Sayıştay raporlarına yansıdı.

Sayıştay raporunda şu an adı yürürlükte olsa dahi işlevleri bulunmayan akşam sanat okullarına öğretmen ataması yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.

 

Bu okulların fiili bir işlevinin kalmadığı; bu birimlerin herhangi bir dersliği, öğrencisi, sanat dallarına ya da başka alanlara ilişkin bir müfredatı, akşam ya da başka vakitlerde yürütülen bir ders programı olmadığı halde çok sayıda öğretmen atamasının yapılmasının gereğinin olmadığı raporda geniş biçimde yer buldu. İşlevi kalmayan bir kuruma atama yapan MEB, burada görev yapan öğretmenlere maaş ve ek ders ücreti de ödüyor. Çarpık uygulamalar bununla da sınırlı değil. Burada görev yapan öğretmenlerin bir bölümüne herhangi bir görev verilmediği ve fiilen çalışma olanağı sunulmadığı; bir bölümüne ise Bakanlığın çeşitli birimlerinde öğretmenlik mesleği ile ilgisi bulunmayan görevler verildiği halde, bu öğretmenlere maaşın yanı sıra 12 ay süreyle ek ders ücreti ödendi.

Söz konusu konuya ilişkin MEB’den Sayıştay’a verilen cevapta bu kişilerin Bakanlığın çeşitli birimlerinde görev yaptığı ifade edildi. Sayıştay raporunda ise bu cevaba ilişkin olarak şunlar dendi: “Eğitimle ilgili ihtisas gerektiren işler için Bakanlıkta ‘Eğitim Uzmanı’ kadrosu ihdas edilmiştir. Eğitimle ilgili olmayan işlerde ise öğretmenlerin görevlendirilmesinin makul bir gerekçesi ve yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Öğretmenlerin kendi kariyerleri ile ilgisi olmayan işlerde görevlendirilmesi uygun değildir.”

Derse girmeyene ek ders ücreti
Bakanlık, fiilen hiçbir derse girmeyen ve eğitim ve öğretimle ilgili bir görev ifa etmeyenlere ek ders ücreti ödenmeye devam etti. Yalnızca derse giren öğretmenlere verilen ek ders ücretinin başka kişilere de verilmesiyle ilgili olarak Sayıştay raporunda “Herhangi bir ders görevi bulunmayan ve ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek bir faaliyet yürütmeyen, kurum dışında görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücretinin ödenmesinin sonlandırılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Usulsüz isim değişikliği
Bakanlık öğretmenevlerine yasal dayanağı olmadan akşam sanat okulu statüsü verdi. Öğretmenevlerinde görev yapan idarecilere bazı ödemelerin yapılabilmesi için yapılan bu değişiklik de Sayıştay raporunda kendine yer buldu. Raporda bu işlemin ek ders ücreti vermek için yapıldığı şu şekilde ifade edildi: “Öğretmenevlerinin adlarının, amaç ve faaliyet alanında herhangi bir değişiklik ve okul statüsünü gerektirecek nitelikte yapısal ve işlevsel bir dönüşüm olmaksızın bu şekilde alınan idari onaylarla değiştirilmesinin, bu kurumlarda görevlendirilen öğretmenlere fiilen ders görevi bulunmadığı halde ek ders ücreti ödenmesi ve akşam sanat okulu statüsünün getirdiği bazı uygulamalardan yararlanabilmek olduğu anlaşılmaktadır.”

İhtiyacın üzerinde personel
Öğretmenevlerinin bazılarında fazladan kamu görevlisi çalıştırılıyor. Öğretmenevlerinde çalışan birçok memur ve hizmetli kadrolarının kendi kurumlarına gönderilmesinin istenmesine rağmen hâlâ birçok öğretmenevinde ihtiyacın üzerinde personel görev yapıyor. Sayıştay bu durumla ilgili olarak da raporunda şunları dedi: “Kamu personelinin yersiz olarak kendi asli görevlerinden uzaklaştırılması ve verimsiz kullanılmasına, personel ihtiyacının fazla olduğu okul ve diğer birimlerde ise eksik kapasite ile çalışılmasına yol açan bu tür uygulamalara son verilmesi gerekmektedir.”

​Kaynak: Birgün

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme