Yılsonu başarı puanı ve hesaplama yöntemi değişti

Eğitim Güncel
Eğitim ajansı’ında yer alan habere göre, Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, yeni yönerge ile Yılsonu Başarı Puanının nasıl hesaplanacağını ve eski yönerge ...
EMOJİLE

Eğitim ajansı’ında yer alan habere göre, Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, yeni yönerge ile Yılsonu Başarı Puanının nasıl hesaplanacağını ve eski yönerge ile arasındaki farkları anlatarak örneklerle açıkladı:

Yeni yönerge Yılsonu Başarı Puanı hesaplama yöntemini değiştirmiş. Eski yönergeye göre Yılsonu Başarı Puanı öğrencinin birinci ve ikinci dönem her bir desten aldığı tüm notların aritmetik ortalamaları o dersin haftalık ders saati ile çarpılıp, toplam haftalık ders saatine bölünmesiyle elde edilen ağırlıklı ortalama puanların toplamını ifade ediyordu. Birinci ve ikinci yarıyılın ağırlıklı ortalamaları toplamının aritmetik ortalaması ise öğrencinin yılsonu başarı puanının oluşturuyordu. 

Yeni sistemde ise Yılsonu Başarı Puanını hesaplarken, öğrencinin her dönem için, her bir dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalamaları bulunuyor. Bütün derslerin aritmetik ortalamalarının toplanıp toplamı, toplam ders sayısına bölünüyor. İkinci dönemin sonunda birinci ve ikinci yarıyılda alınan puanlar toplanıp ikiye bölünerek her dersin yılsonu başarı puanı bulunuyor. Genel Yılsonu Başarı Puanı için, her dersin Yılsonu Başarı Puanı toplanıp, toplam ders sayısına bölünerek Yılsonu Başarı Puanına ulaşılıyor. 

Yeni ve Eski Sistem Arasındaki Farkın Tüm Ayrıntıları

Farkı daha iyi görmek için bir örnekle açıklamak gerekirse;

Öğrencinin Türkçe notlarını birinci dönem; 75, 85, 70, 75 ve ikinci dönem; 75, 90, 80, 80 olarak alalım. Türkçe dersinin haftalık ders saati sayısı 5, zorunlu derslerin haftalık ders saati toplamını ise 28’dir.

Eski Sisteme Göre Puan Hesabı;

1. dönem; Ortalama (75 + 85 + 70 + 75) / 4 = 76.2500

                Ağırlıklı ortalama (76.2500 X 5) / 28 = 13.6161

2.dönem; Ortalama (75 + 90 + 80 + 80) / 4 = 81.2500

    Ağırlıklı ortalama (81.2500 X 5) / 28 = 14.5089

Zorunlu tüm derslerle ilgili aynı işlemler yapılarak öğrencinin her dersle ilgili ağırlıklı ortalama puanları bulunur. Bu puanların toplamı öğrencinin dönem sonu puanlarını belirlerdi. 

Yılsonu Başarı Puanı, öğrencinin her dersten birinci ve ikinci dönem için ayrı hesaplanan ağırlıklı ortalama puanları toplamının aritmetik ortalaması idi. 

Yeni Sistemde Puan Hesabı;

Yeni sistemde ağırlıklı ortalama hesabı kaldırılarak doğrudan doğruya öğrencinin her dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalaması o dersin dönem puanını, iki dönemin ortalaması o dersin yılsonu puanını belirliyor. Öğrencinin tüm derslerden aldığı ortalamaların toplamının toplam ders sayısına bölünmesi öğrencinin dönem puanını, iki dönemin toplam puanlarının aritmetik ortalaması ise Yılsonu Başarı Puanını oluşturuyor. Aynı örnekten yola çıkarsak öğrencinin birinci dönem Türkçe ortalaması: 76.2500, ikinci dönem ortalaması: 81.2500 olur. İşlem devam ettirilemez.

Yeni Sistemde Yüksek Puanlılar Daha da Avantajlı

İki sistem arasındaki puan farkını bulmak için bir öğrenciye tüm derslerden belirli puanlar vererek eski ve yeni sisteme göre hesaplama yaptık. 

Yaptığımız hesaplamaya göre eski sisteme göre 78.2292 olan Yılsonu Başarı Puanı, yeni sisteme göre 81.4208 olmaktadır. Puanlar yeni hesaplama yönteminde artmaktadır. Bu sistemde yüksek puanlara sahip öğrenciler daha da avantajlı olurlar. 

Yılsonu Başarı Puanı’nın Yerleştirmeye Esas Puan’a etkisi, öğrencinin 100 tam puan üzerinden hesaplanan 6.7. ve 8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanlarının toplamının yarısı kadardır. Yerleştirmeye Esas Puan, 700 tam puan üzerinden hesaplanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının yarısı ile 6.7.ve 8. sınıfta 100 tam puan üzerinden hesaplanan Yılsonu Başarı Puanı toplamının yarısı toplanarak hesaplanır.   

Yayınlanan yönergenin ikinci sayfasında Yılsonu Başarı Puanı açıklamasının içinde ağırlıklı puan hesabının nasıl yapılacağı da açıklanmış ancak nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi verilmemiştir. 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme