Üniversitelere ‘Maliyesiz’ Kadro

Eğitim Güncel
Anayasa Mahkemesi’nin, üniversitelerde istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığı‘ndan izin alınması şartı...
EMOJİLE

Anayasa Mahkemesi’nin, üniversitelerde istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şartı getiren Kanun hükmünün iptal etti.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun sözleşmeli personele ilişkin 24. maddesinin bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vararak, bu hükümlerin “üniversiteler” yönünden iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Kanun’un, 24. maddesinin, “Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel için sadece tip sözleşme örneği vizesi yapılır” hükmü ile “İlgili mevzuat hükümlerine dayanılarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır” hükmünü, iptal etti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile öğretim elemanlarının genel olarak atama usul ve esaslarının belirlendiği, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile de sözleşmeli personeli istihdamının öngörüldüğü kaydedildi.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de de yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamalarda Yükseköğretim Kurulu’nun izninin yeterli görüldüğü ifade edilen gerekçede, bu kanun hükümlerinde, yükseköğretim kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personelin atanmasına ilişkin işlemlerde Maliye Bakanlığı‘na verilmiş bir görev ve yetki bulunmadığı vurgulandı.

Bütçe ile ilgili olmayan ve diğer yasalarla yapılması gereken düzenlemelerin bütçe yasası dışındaki yasalarla yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilen gerekçede, iptali istenen Kanun hükmü ile yasalarla yapılması gereken bir düzenlemenin Bütçe Yasası ile yapıldığı kaydedildi. Gerekçede, ayrıca bu nedenlerle diğer yasaların konusu olan bu düzenlemenin Bütçe Yasası ile yapılmış olmasının, Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulandı.