Polis Koleji Başvuruları Başladı

Eğitim Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, polis kolejine başvuruda bulunacak adaylar için şartları belirtti.  SBS’ye girmek için 26 Mart‘a kadar bankaya 10 lira para yatırdıktan sonra 15-2...
EMOJİLE

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, polis kolejine başvuruda bulunacak adaylar için şartları belirtti. 

SBS’ye girmek için 26 Mart‘a kadar bankaya 10 lira para yatırdıktan sonra 15-26 Mart arasında öğrenim gördükleri okullara başvuruda bulunacak adaylar, polis koleji başvurusu yaparken bankaya ayrı bir sınav ücreti yatırmayacak.

Öğrencinin polis koleji başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak ve elektronik onaylamadan sonra başvurunun iki çıktısı alınarak veliye imzalatılıp bir nüshası kendisine verilecek, bir nüshası da okul müdürlüğünde saklanacak.

Polis kolejine giriş sınavına katılacak adayların tespiti orta öğretime yerleştirme puanına (OYP) göre yapılacak. OYP değerlendirilmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı olacak.

Başarı ve puan durumları MEB tarafından Ankara Polis Koleji Müdürlüğüne verilecek sonuçlara göre sınava katılmaya hak kazanacak adaylar 9 Temmuzdan itibaren www.egm.gov.tr, www.poliskoleji.k12.tr ve www.oges.meb.gov.tr internet sitelerinden ilanen duyurulacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Polis Kolejine giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra başarılı olanlar, SBS‘ye başvurdukları yerin il emniyet müdürlüklerinin eğitim şube müdürlüklerine başvuru yapacak.

Adaylar, 26 Ağustos arasında, Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak sınava katılacak.

Polis Kolejine giriş sınavı, mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınav (test) aşamalarından oluşacak.

Mülakat sınavı, 2-3-4 Ağustos, beden eğitimi sınavı 5 Ağustos, yazılı sınav 6 Ağustos‘a yapılacak.

Sınavlarda başarılı olan adaylar, asil ve yedek durumlarına göre ilanen duyurulacak. 8 Ağustosta asil ve yeteri kadar yedek aday Ankara Polis Kolejinde intibak eğitimine alınacak.

Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesinin ardından intibak eğitimine alınacak olmaları nedeniyle sınavdan sonra en çok 20 gün Ankara’da kalacak şekilde hazırlık yapmaları gerekiyor.

İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilanen tebliğ edilmesine rağmen üç gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacak ve yerlerine sıradaki yedek aday çağrılacak.

Tebliğ tarihinden itibaren üç gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılacak ve yerine sıradaki adaylar çağrılacak.

Kolejlere alınacak aday öğrencilere ise okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılacak.