Özel Okullar Ücretsiz Olacak

Eğitim Güncel
Özel öğretim kurumları, bünyesindeki öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu oranı isterse yüzde ona kadar artırabilecek. Özel Öğretim ...
EMOJİLE

Özel öğretim kurumları, bünyesindeki öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu oranı isterse yüzde ona kadar artırabilecek.

Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, özel öğretim kurumları, öğrencilerinin sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olacak. MEB tarafından bu oran yüzde ona kadar artırılabilirken ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilecek. Aynı kuruma başvurunun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması halinde yerleştirme Valilik tarafından yapılacak. Şehit ve malul gazi çocuklarından kuruma başvuruda bulunulmaması halinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılacak.

ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİLER BİR SINIFTA TOPLANMAYACAK

Okulların, ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyer oranı, kurumların türü, eğitim programları gibi hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci ve kursiyer sayısına göre her yıl Bakanlıkça tespit edilecek. Okullar; ücretsiz okutacakları öğrenci ve kursiyerlerin sayısını, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre bünyelerindeki sınıf veya gruplara dağılımını dengeli olacak şekilde planlayacaklar. Bir sınıfı “ücretsiz okuyan öğrenci sınıfıö yapamayacaklar. Bir bölüme başvurunun az olması halinde ise diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanacak.

MEMUR MAAŞI BAZ ALINACAK

Okullarda, ücretsiz okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye’de yaşayan soydaş ya da akraba topluluğundan olması gerekiyor. Ayrıca, okullarda ücretsiz okuyacak öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş olması, davranış notu indirilmemiş olması şartları da aranacak. Kimsesiz ve maddi imkânlardan yoksun olan öğrenci ve kursiyerlere ise öncelik tanınacak.
Ücretsiz okumak isteyen öğrenci ve kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, dolduracakları forma göre belirlenecekler. Söz konusu formda ailenin geliri ve giderleri gibi konularda baz alınacak ücret miktarı ‘memur maaşı" olacak.

OKULA ALINACAKLARI DEĞERLENDİRME KURULU BELİRLEYECEK

Yönetmeliğe göre özel okullarda; ilköğretim okulunun, okul öncesi eğitim ile birinci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık veya 9 uncu sınıf öğrencileri, okulda ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde yirmisinden yararlandırılacak. ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıfındaki öğrenciler, ücretsiz okutulacak öğrenci oranının yüzde seksenini oluşturacak. Yeni açılan okullarda ise o öğretim yılında ücretsiz okutulacak öğrenci oranının tamamı kullanılacak.
Ücretsiz okutulacak öğrencileri ise okullarda kurucu veya kurucu temsilcisi başkanlığında, genel müdür veya kurum müdürü ve öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ile okul aile birliğince seçilen bir veliden oluşan değerlendirme kurulu belirleyecek.
Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerli olacak. Ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malul gazi çocukları ise okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacak.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK

Yönetmeliğe göre, ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkansızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilecek. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerler için sınav yapılmayacak. Burs verilecek öğrenci sayısını ise okul kendi belirleyecek.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme