Mesleki Eğitimde Kalite Artıyor

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, son 7 yılda beklentilere uygun olarak mesleki ve teknik eğitimde değişim ve dönüşüm başlattıklarını belirterek, ”Hem mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılm...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, son 7 yılda beklentilere uygun olarak mesleki ve teknik eğitimde değişim ve dönüşüm başlattıklarını belirterek, ”Hem mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasında hem de kalitesinin yükseltilmesinde memnuniyet verici sonuçlar alındı” dedi.

Çubukçu, Bilkent Otel’deki Mesleki Yeterlilik Kurumu 4. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, nitilekli insan yetiştirilmesinin Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden olduğunu söyledi. Bu gündem maddesi doğrultusunda atılan en önemli adımlardan birinin Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun kurulmuş olması olduğunu ifade eden Çubukçu, ”Meslek standartlarının oluşturulması, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme, sertifikalandırma konusunda çok önemli bir misyon üstlenen bu kurum, misyonunu başarıyla yerine getirdiğini söylemek gerekir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının, Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun kuruluşuna aktif olarak katıldığını belirten Çubukçu, ortak bir soruna çözüm arayışlarında birikim ve deneyimlerin paylaşılması, kurumlararası koordinasyonun geliştirilmesinin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde ve istihdam edilmesinde katkı sağlayacağını kaydetti.

Yürüttükleri projeler hakkında da bilgi veren Bakan Çubukçu, ”ortaöğretim projesi”nde, yenilenen programlara göre öğretmen eğitimi, eğitim ortamlarının donatılması için çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar bittiğinde mesleki ve teknik orta öğretim sisteminin tamamının yeniden yapılandırılmış olacağını ifade etti

Çubukçu, ”İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi” projesiyle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerinin gelişimlerini teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı.

YÖK BAŞKANI ÖZCAN

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Yusuf Ziya Özcan Türkiye’nin üyelik sürecinde olduğu Avrupa Birliği’nin, 2000 yılında belirlediği Lizbon Stratejisi ile Avrupa’yı 2010 yılına kadar dünyanın en dinamik ve rekabet gücü yüksek, bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.
Meslek yüksekokullarında mesleki eğitimin yeniden yeniden yapılandırılması çalışmalarının devam ettiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

”Avrupa ve ulusal yeterlilikler çerçevesinde uyumlu mesleki eğitimin oluşturulması amacıyla meslek yüksekokullarının programları, UNESCO’nun kısa adı ISCED olan uluslararası eğitim standart sınıflandırması ile uyumlu hale getirilmiş ve daha önce bu okullarımızda mevcut olan 491 program, 44 temel alanda 196 program altında toplanmıştır. Ülkemizdeki tüm meslek yüksekokulları içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminde yenilenmiş programlar ile eğitim-öğretim hizmetlerini vermeye başlamışlardır.”

Özcan, uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasını, sadece yükseköğretimin programları düzeyinde değil, yaşam boyu öğrenme gereksinimleri doğrultusunda lisans programlarını tamamlama, mezunların mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitimin yaygınlaştırılması gibi alanlarda da kullanılmasını önemli gördüklerini ve desteklediklerini söyledi.