MEB’ten öğretmenlik seçen 1500 öğrenciye burs

Eğitim Güncel
İşte MEB’in konuyla ilgili açıklaması; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bakanlığımızca belirlenen programları, ilk beş tercihinde kazanan bin beşyüz (1500) öğrenciye burs verilecektir. Anadolu ö...
EMOJİLE

İşte MEB’in konuyla ilgili açıklaması;

2013-2014 eğitim öğretim yılında Bakanlığımızca belirlenen programları, ilk beş tercihinde kazanan bin beşyüz (1500) öğrenciye burs verilecektir. Anadolu öğretmen lisesi mezunu olup bu kontenjana giremeyenler de kontenjana bağlı kalınmaksızın bursluluk hakkından yararlandırılacaktır. Bakanlığımız bursu 06/03/2004 tarihli ve 25394 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmenlik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenecektir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ilan edilecektir. Üniversitelere göre kontenjan dağılımı, Bakanlığımızca belirlenen öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarının karşısında gösterilmiştir. Burs verilecek öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 22 yaşını geçmemiş olmak (1991 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak),

3. Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda mahkeme kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

4. ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa (burs vermesi planlanan branşların olduğu eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenlerle, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrencilerle, açık öğretim kapsamında bulunanlara, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrencilere ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç ) kesin kaydını yaptırmış olmak,

5. Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

6. ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak, bu programa giren Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları için ise kontenjan sınırı aranmayacaktır.