Eğitim Güncel

Devamsız Öğrenci Sınıfı Geçebilir

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü 24/06/2010 tarih ve 10768 sayılı “Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazıları ile devamsız öğrencinin sınıf geçip geçmeyeceğine açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün..

Devamsız Öğrenci Sınıfı Geçebilir

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü 24/06/2010 tarih ve 10768 sayılı “Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazıları ile devamsız öğrencinin sınıf geçip geçmeyeceğine açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 24/06/2010 tarih ve 10768 sayılı “Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazılarında; “İliniz, İspir ilçesi 25 Şubat İlköğretim Okulunda öğrenim görmekte olan bir öğrencinin anne-babasının ayrılması nedeniyle velayetinin anneye verildiği, ancak babanın çocuğu anneye vermemesi sonucunda öğrencinin okula devamının sağlanamadığı, okulun kapanmasına dokuz gün kala öğrencinin okula devam ettiği belirtilerek, bu öğrencinin sınıfını geçip geçmeyeceği konusunda görüş istediğiniz 17/06/2010 tarihli ve 19122 sayılı yazınız incelenmiştir.

İlgili öğrencinin başarı durumunun Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmelik’in 48’inci “Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı Madde 48 — (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamaz. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yılsonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yılsonu başarı puanı, notla değerlendirilen derslerin ağırlıklı puanları toplamının o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; e-okul sistemindeki sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defteri bölümünde belirtilir. Yılsonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır.

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrenciler ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puan ve not almış olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yılsonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.” maddesi kapsamında değerlendirilmesini rica ederim.” Açıklamasında bulunuldu.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL