Eğitim Güncel

Bu sene daha az öğrenciye teşvik verilecek

Eğitim ve Öğretim Desteği başvuru kılavuzu yayınlandı. Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler 15 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekiyor. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek öğrenci..

Bu sene daha az öğrenciye teşvik verilecek

Eğitim ve Öğretim Desteği başvuru kılavuzu yayınlandı. Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler 15 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek öğrenci sayısı 230 binden 75 bine düşürülmüş. Teşvikte tüm sınıflara eşit şans verilmiş.

5580 sayılı Kanun kapsamında özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilen eğitim desteği uygulaması 2014-2015 öğretim yılında verilmeye başlandı. İlk yıl toplam 250.000 öğrenciye verilen eğitim desteği 2015-2016 öğretim yılında 230.000 öğrenciye verildi. 2016-2017 öğretim yılında toplam 75.000 öğrenciye verilecek.

Eğitim Desteği verilen öğrenci sayısındaki değişim;

 

Destek Verilen/Verilecek Öğrenci Sayıları

 

Kurum Türü

2014

2015

2015

2016 Teşvik Tutarları

Okul Öncesi

50.000

20.000

6.000

2.860.00 TL

İlkokul

50.000

50.000

15.000

3.440.00 TL

Ortaokul

75.000

50.000

15.000

4.000.00 TL

Ortaöğretim

75.000

110.000

15.000

4.000.00 TL

Temel Lise

 

 

24.000

3.440.00 TL

TOPLAM

250.000

230.000

75.000

 

TEŞVİKTE TÜM SINIFLARA EŞİT ŞANS VERİLMİŞ.

2014’te devlet okullarından özel okula geçenler teşvik başvurusunda bulunabiliyor, özel okullarda öğrenim gören öğrenciler teşvik başvurusunda bulunamıyordu. Bu nedenle neredeyse başvuruda bulunan tüm öğrenciye teşvik çıkmıştı. Ancak özel okul öğrencileri başvuruda bulunamadığından ara sınıfa gelen az sayıda öğrenci haktan yararlanabildi. 2015’te özel okul öğrencilerine de teşvik başvuru hakkı verildi. Ancak başvuru kılavuzunda (5. Sayfa -7. Madde) yerleştirme işleminin alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılacağı açıklandı ve yerleştirme 1., 5. ve 9. sınıflar ağırlıklı yapıldı. 2016 kılavuzda ise (5. Sayfa-b madde) sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının %25’i kadar öğrenci yerleştirileceği açıklandı.

Bu durumda her sınıf seviyesinde başvuru yapan öğrencilerin eşit şansı olacak. Geçen yıl başvuruda bulunup da teşvik alamayan öğrenciler bu yıl başvuru yaptıklarında daha şanslı olacaklar. Ancak bu yıl teşvik verilecek öğrenci sayısı çok azalmış olduğundan velilerin fazla ümitlenmemeleri gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz yıl birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar ağırlıklı teşvik çıktığını düşünerek özel okula kayıt yaptırmış öğrencilerin velilerinin kararlarını bir kere daha gözden geçirmeleri gerekiyor.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, yerleştirmelerde öğrencinin desteğe hak kazanması kadar okulun aldığı destek kontenjanının da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin; toplam kontenjanı 400 olan bir ortaokulun destek kontenjanı 200’dür. (Okul kontenjanının yarısı kadar) Bu durumda her sınıftan başvuruda bulunacak en çok 30 öğrenci teşvik alabilecek demektir. Ancak bu okulun öğrencilerinden daha önce 100’ü teşvik almış ise bu yıl başvuru yapacaklardan toplam 100 öğrencilik teşvik kontenjanı olduğu ortaya çıkar. Bu durum her sınıf başına 25 öğrencinin teşvik alabileceğini gösterir. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak 5.ve 9. sınıflara teşvik çıkmıştı. Ara sınıflara teşvik çıkma oranı çok düşüktü. Temel liselerde ise 9.,10., ve 11. sınıf seviyelerinin her birine okulun eğitim öğretim desteği kontenjanının %20’si kadar, 12. sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının %40’ı kadar öğrenci yerleştirileceği ilan edilmiştir.

Cevap bulması gereken soru;

Yerleştirme yapılırken okulun toplam kontenjanı mı yoksa yeni sisteme göre her sınıf düzeyine verilen %25 kontenjan mı gözetilecek. Eğer okulun toplam kontenjanı gözetilirse 6. ve 10. sınıf için başvuruda bulunan veya nakil isteyen öğrencilerin burslu yerleşme şansı olmayacak veya nakil hakkının kullanılması durumunda bursu yanacak mı? dır.

2016-2017 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

15 Ağustos 2016 – 02 Eylül 2016

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların Mebbis Üzerinden Başvuruları

15 Ağustos 2016 – 02 Eylül 2016

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-okul Üzerinden Başvuruları

05 Eylül 2016

Tercih İşlemi Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı

06 – 19 Eylül 2016

Öğrencilerin Tercih İşlemleri

20 Eylül 2016

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

21 – 26 Eylül 2016

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

27 Eylül 2016

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

27-30 Eylül 2016

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDE BULANACAK VELİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Oğuzkaan Koleji yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, teşvik başvurusu şartlarını ve başvuruda bulunacak velilerin yapması gerekenleri maddeler halinde sıraladı;

Başvuru Şartları;

 • Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ve 19 Eylül 2012 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
 • İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
 • Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
 • Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrar yapmamış olmak,
 • Resmi / özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
 • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

 

 

Başvuru İşlemleri;

 • Okul öncesi öğretim kurumlarında kayıtlı görünün öğrencilerin velileri eğitim desteği için resmi/özel okullardan e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği menüsü üzerinden başvuru yapabilirler. Herhangi bir okulda kayıtlı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri resmi ya da özel okula kayıt yaptırarak aynı menü üzerinden başvuruda bulunabilirler.
 • İlkokul,   ortaokul  veya  ortaöğretim   okullarında   öğrenim   gören   öğrencilerin   velileri öğrencinin kayıtlı olduğu resmi / özel okul müdürlükleri aracılığı ile başvuruda bulunabilecekler.
 • 8. sınıfı bitirmiş olan öğrenciler yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kayıt oldukları okul müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapabilecekler.  Daha önceki yıllarda eğitim öğretim desteği almış olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

 

Destek almaya hak kazanan öğrenciler için yapılması gerekenler;

 • Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri e-okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabileceklerdir.
 • Eğitim desteği doğrudan öğrencinin tercihleri sonucu yerleştirildiği okula üç taksit halinde yapılır.
 • Destekten yararlanma hakkı ilgili okul bitiminde, ilkokulda destek almaya hak kazanan velinin ilkokulun öğrenim süresi sonuna kadar bu haktan yararlanacaklardır.
 • Veliler eğitim öğretim desteği dışında kalan ücreti okula ödemekle yükümlüdür.
 • Eğitim öğretim desteği almaya hak kazan öğrenciler, Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen okullardan birine nakil olmaları durumunda eğitim ve öğretim desteği nakil olunan okula yapılır.
 • Kurumun ilan ettiği ücretin %51’i ve daha fazlası oranında burslu okutulan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmez.
 • Eğitim desteği verilebilecek öğrencilerin Tespit Formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan veli sorumlu olacaktır.
 • Son iki yıl içinde öğrencinin ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda aldığı derecelere ait belgelerin bir örneğinin okula teslim edilmesinden veli sorumludur. 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL