Biyoloji Mezunlarına TUS Yolu

Eğitim Güncel
Sağlık Bakanlığı‘nın 18 Temmuz 2009  tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinde yer alan ”992 sayılı Kanun hükümlerine göre veterine...
EMOJİLE

Sağlık Bakanlığı‘nın 18 Temmuz 2009  tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinde yer alan ”992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS‘ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir” hükmünün, eksik düzenleme ile biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almasını engellediği gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açıldı.

Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, yönetmeliğin geçici 4. maddesi ile veteriner, eczacı, kimyager olanlar için kendi alanlarında düzenleme yapılana kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında tıpta uzmanlık eğitimi alabilme imkanı sağlandığı ancak biyoloji bölümü mezunlarının madde metninde yer almadığı belirtildi.

Anayasa‘nın eşitlik ilkesine vurgu yapılan kararda, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlarda, aynı ve benzer durumda olan kişi ve olaylar için eşit uygulamayı sağlamak adına objektif düzenlemeler yapması ve istikrarlı uygulamalarda bulunması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, ”İdarenin yetki sahibi olduğu alanlarda yapacağı düzenlemelerde, haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından ayrılması, sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı kullanması anlamına gelecektir” denildi.

Türkiye’de 1929 yılından bu yana tıpta uzmanlık eğitiminin, tüzüklerle düzenlendiği hatırlatılan kararda, 1219 ve 992 sayılı kanunlarla da 1956 yılından bu yana kendi bölümleriyle ilgili alanlarla sınırlı olmak üzere veteriner, eczacı, kimyager ve biyoloji bölümü mezunlarına tıpta uzmanlık eğitimi alabilme imkanı tanındığı belirtildi. Bu kapsamda uzun süredir devam eden ve idari düzenlemelerle belirlenen istikrar kazanmış uygulamaya ilişkin 1219 ve 992 sayılı yasalarda değişiklik yapılmadığı ifade edilen kararda, şöyle denildi:

”Hukuki bir neden, bilimsel bir gerekçe olmadan, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimini almasını engelleyen ve düzenli idare ilkesine aykırı olarak düzenlenen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinde eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, temel idare hukuku prensiplerine ve hukuka açıkça aykırı olan dava konusu düzenlemenin, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyecek olması dikkate alındığında, giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı da açıktır.”