AÖF’e 2011’den önce kayıt yaptıranlara müjde

Eğitim Güncel
Anadolu Üniversitesi 9 Eylül 2011 tarihinde Açıköğretim Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklik sırasında, muafiyet, sınav sistemi, bütünleme gibi çok sayıda uygulama değişti...
EMOJİLE

Anadolu Üniversitesi 9 Eylül 2011 tarihinde Açıköğretim Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini değiştirdi.

Değişiklik sırasında, muafiyet, sınav sistemi, bütünleme gibi çok sayıda uygulama değiştirildi.

Bu değişiklik sırasında yönetmeliğe bir geçici hüküm konulmadığından, yeni uygulama eski veya yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanmaya başlandı. Peki bu uygulama ne kadar hukuki?

Bu konuda çok sayıda dava açıldı. Bu dava sonuçlarından birini bugün yayımladık. Eskişehir İdare Mahkemesinin kararında, yönetmeliğin yayım tarihinden sonra 17/10/2011 tarihinde, AÖF’te bir bölüme kayıt yaptıranın muafiyet hakkından yararlanamayacağı karar verilmiştir.

Burada önemli olan bir diğer husus, yönetmeliğin yayım tarihinden önce kayıt yaptırmış olanların haklarının ne olacağıdır?

Bu konuda da Eskişehir İdare Mahkemesine bir dava açılmıştır. Bu davada, davacı aday; muafiyet, bütünleme sınavı hakkı, yıllık ders ve sınav sistemine tâbi olma (dönemlik sisteme tâbi olmama), ders sayısı gibi hususlarda eski yönetmelik hükümlerine tabi olmak istemiştir.

Eskişehir İdare Mahkemesi yaptığı incelemede, 9.9.2011 tarihli yönetmeliğin yayımı sırasında öğrenci olan adaylarla ilgili önemli bir karar vermiştir. Mahkeme, yönetmeliğin yayım tarihinden önce (9/9/2011) AÖF’te bir bölüme kayıt yaptırmış olanların muafiyet hakkının korunması gerektiğine karar vermiştir. Eski yönetmeliğin 17. maddesinde "Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz…" hükmü yer almaktadır. Mahkeme AÖF’te daha önce Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi derslerini alanların bu derslerden muaf tutulması gerektiğine karar vermiştir. Ancak bu karar sadece, 9/9/20112 tarihinden önce AÖF’e kayıt yaptırmış olanlar için emsal niteliktedir.

Diğer taraftan mahkeme, bütünleme sınavı hakkı, yıllık ders ve sınav sistemine tâbi olma (dönemlik sisteme tâbi olmama), ders sayısı gibi hususlarda ise öğrencilerin kazanılmış hakkının olamayacağını ve bu konudaki yeni yönetmelik hükümlerine tabi olmaları gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI