Bakanlık Sınava Girecekleri Tek Tek Aradı

Çocuk Eğitimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, pazar günü yapılacak ÖMSS’ye girecek adayları arayarak, sınav merkezlerine ulaşımları konusunda görüştü. İl müdürlükleri sınav günü tekerlekli s...
EMOJİLE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, pazar günü yapılacak ÖMSS’ye girecek adayları arayarak, sınav merkezlerine ulaşımları konusunda görüştü. İl müdürlükleri sınav günü tekerlekli sandalye kullanan ve ihtiyacı olan adaylara ulaşım desteği sağlayacak.
 
Bakanlıktan ÖMSS ve kura düzenlemesiyle ilgili alınan bilgiye göre, kurum ve kuruluşların özürlü kontenjan açığı bulunduğu sürece, devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı bir defada tüm özürlü memur kadroları için yapılacak.
 
Sınav sonuçları 2 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak 2 yıl içerisinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları yeni bir sınav yapılıncaya kadar geçerli olmaya devam edecek.
 
Aynı kadro için başvuran adayların yerleştirilmesinde her bir adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen ÖMSS sonuçlarından en yüksek puan dikkate alınacak, aynı puana sahip adaylar arasından diploma tarihi itibariyle daha önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, yine aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
 
Yeni düzenleme sonrasında özürlülere tahsis edilecek kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, yurt dışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının yüzde 3’ü dikkate alınacak.
 
Özürlülere yönelik sınavların merkezi sistemle 81 ilde yapılmasıyla özürlülerin sınav yerine ulaşımları ve konaklamaları esnasında karşılaştıkları sorunlar en aza inecek, sınavların özürlüler için yarattığı maddi külfetler ortadan kalkacak.
 
ÖMSS düzenlemesi sonrasında, kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarla tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemeyecek.
 
Kurumlar, hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlayacak.
 
Sınav soruları, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, işitme, dil ve konuşmayla zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleriyle dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanacak.
 
ÖMSS’de, görme özürlüler için okuyucu ve işaretleyici, elini kullanamayan ortopedik özürlüler için işaretleyici, az görenler için büyük puntolu sınav kitapçığı verilecek. İşitme özürlüler için belirli kelimelerin kullanılmadığı, basitleştirilmiş ve kısaltılmış sınav soruları sorulacak. Psikolojik nedenlerle engeli gereği tek başına sınava girmesi gereken adaylara ayrı sınıf desteği sağlanırken, yaygın gelişimsel bozukluğa, özgül öğrenme güçlüğüne ya da Serebral Palsi hastalığına sahip bulunan özürlülerle, her türlü okuyucu veya işaretleyici yardımı alan özürlü adaylara ek süre verilecek.
 
Sınav konularının belirlenmesinde ise ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan eğitim programları, yüksek öğretim mezunları için yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları, ortaöğretim düzeyinde sayılan iş okullarından mezun zihinsel özürlü adaylar için ise iş okullarındaki eğitim müfredatı esas alınacak.
 
ÖMSS’de istekleri halinde özürlülere özür grubuna uygun refakatçi ve işaretçi temin edilecek.
 
ÖSYM tarafından uygulanacak ÖMSS’de sınavlarda karşılaşılan personel ve teknik donanım eksiklikleriyle özürlülerin ulaşılabilirlikleri konusundaki sorunlar ortadan kalkacak. ÖMSS, özürlü adaylara eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesiyle özürlülere bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılacak.
 
ÖMSS, özür gruplarının ve sınav merkezlerinin ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılacak ve sınav sonuçları adaylara uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.
 
657 sayılı Kanun’un 41. maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına, tercihlerine göre, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle atanacak. Bu süreç oldukça şeffaf yürütülerek, kura başvurusunda bulunan adaylar kura çekimini izleyebilecek.
 
ÖMSS ya da kurayla yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorunda olacak.
 
Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmaları esas olacak. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler ise özür durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılacak. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamayacak.
 
İstihdam edilen özürlü memurlar için başka bir kamu kurumuna geçme imkanı tanınacak. Ancak ÖMSS ya da kurayla herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, 2 yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemeyecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak özürlü öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ÖMSS sonuçlarına göre Bakanlıkça yapılacak.

ÖMSS, 29 Nisan 2012 Pazar günü 81 ilde, 970 sınav merkezinde aynı anda sabah saat 10.00’da başlayacak. Sınava 60 bin 376 aday başvurdu. En yoğun başvurunun yapıldığı ilk dört il sırasıyla İstanbul (7 bin 144 aday), Ankara (5 bin 898 aday), İzmir (2 bin 728 aday) ve Bursa (2 bin 81 aday) olarak belirlendi.
 
Adaylara her türlü kolaylık sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri yetkilileri, tekerlekli sandalye kullanan adayları arayarak, sınav merkezlerine ulaşımları konusunda görüştü.
 
İl Müdürlükleri sınav günü tekerlekli sandalye kullanan ve ihtiyacı olanlara ulaşım desteği sağlayacak. Her sınav merkezinde, binanın girişinden itibaren, refakatçi desteğine ihtiyaç duyan özürlü memur adaylarına daha önce özürlüler konusunda deneyimli uzman personelce destek sağlanacak.

AA

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme