Kayseri Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 der...
EMOJİLE

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır.

37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır.

Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş İlleri ile çevrilidir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

İklim

Kayseri İli’nde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir. Ancak il iklimi, yükseltiye göre yer yer farklılıklar gösterir. Buna bağlı olarak ilde iklim, çukurda kalan bölgelerde daha yumuşakken, yaylalardan dağlık kesimlere doğru gidildikçe sertleşir. Örneğin, çevreye göre çukur bir alanda yer alan Develi Ovası’nda kış ayları görece yumuşak geçmektedir. Sıcaklık ortalaması, il merkezine göre daha yüksek kesimlerde yer alan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde daha düşüktür. Aynı değer bir çöküntü çukurunda yer alan Develi İlçesi’nde de merkezdeki kadardır. Yağış miktarı ise, ilin yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerinde daha fazladır.

Kayseri İli’nin birçok yerinde bozkır iklimi özellikleri vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi hüküm sürer.

En sıcak günler Temmuz ve Ağustos aylarında olup bazen 38 ºC’a kadar yükselir. Bu ayların ortalama sıcaklığı ise yaklaşık , 23 ºC’dir. En soğuk günler ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarında olup sıcaklığın bazen -36º C’a kadar düştüğü görülmektedir. Kış ortalaması ise –2 ºC ile –6 ºC arasındadır. Son altmış yıllık gözlemlere göre merkezde ortalama sıcaklık, 10.4 ºC’dir.

Kayseri’de kapalı gün sayısı oldukça azdır. Kapalı gün sayısı ortalama 68, açık ve güneşli gün sayısı ise 110 gün civarındadır. Ortalama nispi nem miktarı %65’tir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye ortalama 375 kg’dır. İl en fazla yağışı Nisan, Mayıs ve haziran aylarında almaktadır.

Kayseri il merkezi ve 10 ilçesinde yer alanı istasyonlardan meteorolojik ölçümler yapılmaktadır.


Bitki Örtüsü

Kayseri il topraklarında, ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik alanlarda da bozkır bitki örtüsü egemendir. İlin yüksek kesimlerinde yer yer iyi orman örtüsüne de rastlanırsa da topraklar genellikle bozuk orman ve çalılıklar ile kaplıdır. Bu duruma gelmesinde eski orman örtüsünün insan eliyle yok edilmesinde büyük payı vardır. İlin güney kesiminde toros dağlarının yer aldığı bölümde kara çam, kızıl çam, kök nar, ladin ve meşe türleri bulunmaktadır. İyi sayılabilecek nitelikteki ormanlar Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri çevresinde yer almıştır.

Ormandan yoksun kalmış olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalılarla birlikte otluklar geniş yer tutar. Dağlar arasındaki çöküntü havzalarında ve ovalarında önceleri bozkır örtüsünün egemen olmasına karşılık, bu kesimler daha sonra geniş ölçüde tarım alanı durumuna getirilmiştir. Dağların etek bölümleri ise genellikle dağlık ve bahçeliktir. Dağların yüksek kesimlerinde güvenlikler (altragalus soyundan dikenli, yastık biçimli bitkiler), otluklar ve bunların arasında dikenlikler ve yüksek dağ çayırlarına rastlanmaktadır.


Erciyes Dağı

Flora

Bitki Örtüsü Kayseri il topraklarında, ovalarda olduğu gibi dağ ve tepelik alanlarda da bozkır bitki örtüsü egemendir. İlin yüksek kesimlerinde yer yer iyi orman örtüsüne de rastlanırsa da topraklar genellikle bozuk orman ve çalılıklar ile kaplıdır. Bu duruma gelmesinde eski orman örtüsünün insan eliyle yok edilmesinde büyük payı vardır. İlin güney kesiminde toros dağlarının yer aldığı bölümde kara çam, kızıl çam, kök nar, ladin ve meşe türleri bulunmaktadır. İyi sayılabilecek nitelikteki ormanlar Tomarza, Yahyalı ve Develi ilçeleri çevresinde yer almıştır. Ormandan yoksun kalmış olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek çalılarla birlikte otluklar geniş yer tutar. Dağlar arasındaki çöküntü havzalarında ve ovalarında önceleri bozkır örtüsünün egemen olmasına karşılık, bu kesimler daha sonra geniş ölçüde tarım alanı durumuna getirilmiştir. Dağların etek bölümleri ise genellikle dağlık ve bahçeliktir. Dağların yüksek kesimlerinde güvenlikler (altragalus soyundan dikenli, yastık biçimli bitkiler), otluklar ve bunların arasında dikenlikler ve yüksek dağ çayırlarına rastlanmaktadır.


Fauna

Sultan Sazlığı, her yıl Afrika-Avrupa-Asya arasında göç eden göçmen kuşlar tarafından kullanılan ve ülkemizden geçen iki önemli ana kuş göç yolunun kesişim noktasında bulunmasının yanında sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka, beslenme, üreme, konaklama ve sığınma yeri sağlamaktadır. Kuş türü ve sayısı, sulak alan ekosistemindeki su seviyesinin değişimine ve aylara göre değişiklik göstermektedir. Avrupa’da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Milli Parkta, 21 memeli türü, 10 sürüngen türü, 3 İki yaşamlılar türü, 119 Böcek türü, 22 Omurgasızlar türü, 7 balık türü ve 27 fitoplankton, 43 Zooplanktonik türü tespit edilmiştir.

Kuş popülasyonu daha ziyade ilkbahar ve sonbahar ayları üzerine toplanmıştır. Şubat, Temmuz ve Ağustos aylarında en düşük seviyededir. Kışı burada geçiren kuşlar da bulunur. Kesif sazlarla kaplı, besin bakımından oldukça zengin, tatlı sulu küçük göller su kurbağa ve semender larvaları ve küçük balıklar bol miktarda mevcuttur. Buralarda sazlar kuşlarının yemlenmesi ve barınmaları için ideal bir alan oluşturur. Tatlı su göllerinde boylu ve sıktır. Pelikanlar, karabataklar, su tavukları, ördekler, kazlar, balıkçıllar, kaşıkçı kuşlar yuva yapacak yer ve malzemeyi kolayca bulurlar. Sultan Sazlığı, nesli tehlike altında olan küçük karabatak, dikkuyruk ve yaz ördeğinin ülkemizdeki önemli üreme alanından biridir.

Tuzlu su yaşama ortamı olan Yay Gölü ise flamingoların, martıların, kılıçgagaların ve bazı çullukların alanıdır. Yaşama ortamının geçiş bölgesinde alanlarda yağmurcunlar, turnalar ve pelikanlar kuluçka yapar. Alanda kuluçkaya yatan diğer önemli kuş türleri; Alaca Balıkçıl, Kaşıkçı, Çeltikçi, Boz Ördek, Kılıçgaga, Macar Ördeği, Paspaş Patka, Akça Cılıbıt, Büyük Cılıbıt, Bataklık Kırlangıcı, Mahmuzlu Kız Kuşu, Gülen Sumru, Küçük Sumru, Bıyıklı Sumru, Bahri, Küçük Balaban, Boz Kaz, Çamurcun, Yeşilbaş, Çıkrıkçın, Elmabaş Patka, Sakarmeke, Sumru, Bağırtlak ve Ak Kuyruklu Kız Kuşu, Karabaş Martı, İnce Gagalı Martı ve Uzun bacaktır.

Sultan Sazlığı’nda bol miktarda bulunan büyük sarı kuyruksallayan sazlıkta yerleşik bir yaşam sürdürüp yılın her ayında rastlanmaktadır. Sazlık habitatının en bol bulunan üyelerinden olan dağ sıçanı, doğal besin zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Sulak alan ekosisteminde ve alanı çevreleyen geniş step alanlarında yapılan araştırmalar sonucunda Hymenopterlerden 35, Odonatalardan 6, Molluskalardan 19, Pisceslerden 3, Amphibialardan 3, Reptililardan 10, Mammalialardan 21 tür tespit edilmiştir. Alanda görülen başlıca memeliler; kirpi, bataklık sivri faresi, yarasa, kurt, tilki, gelincik, alaca sansar, tavşan, kör fare, orman sıçanı, yüce dağ sıçanı, dağ sıçanı, koşar fare, su faresi, adi tarla faresidir. Göl ve sazlıklarda kuşların beslenmesi için bol miktarda kurbağa ve semender larvaları ile küçük balıklar bulunmaktadır.

Aladağlar Milli Parkı Yaban hayatı sakinleri olarak yörede yaban keçisi, vaşak, sansar, tilki, kurt gibi hayvanlara, kuş türü olarak ur kekliği, kınalı keklik, kartal, şahin gibi türlere rastlanmaktadır.

Hürmetçi Sazlığı Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı da Dünya ölçeğinde küresel öneme sahiptir. BirdLife İnternational tarafından “Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar” sınıflandırılmasına ve IUCN “Red Data Book”’a göre nesli tehlike altında olan türler arasında bulunan toy, turna, kara leylek, angıt, kaşıkçı, bıyıklı sumru, mahmuzlu ve sürmeli kızkuşu türlerinden bir kısmı bölgede göç döneminde görülmekte, bir kısmı ise bölgede üremektedir. Hürmetçi Sazlığı, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları listesinde yer almaktadır. Yaban hayatı açısından ise; yılkı atı, gelengi, kurt, tilki, porsuk, gelincik, kır tavşanı gibi memelilerin bölgede üremesi ve barınması bölgenin önemini daha da artırmaktadır.

Tuzla (Palas) Gölü Sulak Alanı sulama kanallarıyla oluşturulan su birikintileri zamanla bölgenin en önemli ekosistemlerinden birini oluşturan yertaş ve körpınar sazlıklarını oluşturmuştur. Çeltikçi, Gri balıkçıl, erguvani balıkçılar bu sazlıklarda üreyen ve barınan önemli kuş türleri arasındadır.


Ekonomik Yapı

Bitkisel Üretim             

Tarım arazisinin %96,5’inden fazlası tarla alanı olarak kullanılmakta geriye kalan %3,5’lik alan meyve ve sebzelik ile bağlardan oluşmaktadır. İlimizdeki tarla ürünlerinin ekim alanında (da) buğday ve arpa, üretim bazında (ton) şeker pancarı ilk sıradadır.İlimizde  meyvecilik sektöründe en fazla yetiştirilen meyve elmadır. Elma hem ağaç sayısı  hem de üretim bazıyla (ton) ilk sıradadır. İl sebzecilik durumuna bakıldığında  sebzelerde, birden fazla ekilişlerin yarattığı mükerrer alanlardan dolayı, ürün ekiliş alanları, verilememektedir.

İHRACAT            

İlimizden ihracı gerçekleşen ürünler şunlardır: Pamuklu denim kumaşı, makine halısı, hambez (branda bezi), örgü bez, akrilik iplik, pamuk ipliği, haberleşme kablosu, fiber optik kablo, çelik boru, galvanizli sac boru, çelik kapı, para kasası, yatak, yorgan, yastık, uyku tulumu, nevresim takımı, bornoz, havlu, minder, oturma grubu, kanepe, koltuk takımı, muhtelif ev ve bütro mobilyaları, pvc, sünger, kadife, çelik raf, akümülatör, elektrikli fırın, ocak, soba, katı yakıtlı soba, un ve un mamülleri, yumurta, muhtelif mutfak margarini, deterjan, bisküvi, helva, pekmez, meyve suyu konsantresi, muhtelif gıda maddeleri, keçe, muhtelif ev tekstili, lpg boş tüp, güneş enerji  kollektörü, patates, takım tezgahı, çelik halat, yaylı tel.

Mal ihraç ettiğimiz ülkeler ise; ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, İrlanda, Romanya, Polonya, Malta, İspanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Gürcistan, Suriye, İran, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkmenistan, Kazakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Makedonya, Malezya, Bosna-Hersek, Danimarka, Avusturya, Lübnan, Macaristan, İsveç, KKTC ve Yunanistan’dır.


Kayseri İlçeleri

Develi : Rakamlarla DEVELİ Kuruluş Yılı 1870 Rakım 1225 mt Yüzölçümü (km2) 2072 İl Merkezine Uzaklığı 40 km. Nüfus 64.381 Posta kodu 38400 Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kalıntılarının çokça rastlandığı Develi ilçemiz, Fraktin ve İmamkulu kaya kabartmaları, Hıristiyanlık döneminden yer altı şehirleri, Gereme Harabeleri, eski konak ve evleri ve cıvıklısı ile görülmeye değer bir ilçemizdir.

Sarıoğlan : Rakamlarla SARIOĞLAN Kuruluş Yılı 1960 Rakım 1148 mt Yüzölçümü (km2) 680 İl Merkezine Uzaklığı 60 km. Toplam Nüfus 15.324 Posta kodu 38820 Bölgede çeşitli Türkmen boylarının bir araya gelerek 14. yüzyılda inşaa ettikleri bölgedeki en eski bir yerleşim yeridir. Çevredeki diğer mezra ve köylere göre tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. İlçe kesin olmamakla beraber 600 veya 650 yıllık bir tarihe sahiptir. Kızılırmağı süsleyen Şahruh Köprüsü, Palas Camii ve Çiftlik Türbesi ilçemizin önemli değerleridir.

Sarız : Rakamlarla SARIZ Kuruluş Yılı 1946 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 1.220 İl Merkezine Uzaklığı 128 km. Toplam Nüfus 10.720 İlçenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. MÖ 700’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Kilikya, Bizans İmparatorluğu ve beyliklerden Dulkadiroğulları Beyliği hakimiyetinde kalmış olup, Osmanlı İmparatorluğuna Yavuz Sultan Selim döneminde dahil edilmiştir. Sarız ilçemizin el emeği, göz nuru kilimleri ve el işlemeleri ünlüdür.

Özvatan : Rakamlarla ÖZVATAN Kuruluş Yılı 1990 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 320 İl Merkezine Uzaklığı 74 km. Toplam Nüfus 3.980 İlçede bulunan en eski yerleşim yerlerinin Kızılırmak kenarında bulunan Harsanız ve Zırha Kaleleri olduğu ve bunlarında Eti (Hitit)’lere ait olduğu bilinmektedir. O dönemlerde halkın bu bölgede madencilik ve ticaretle uğraştığı öğrenilmiştir. M.Ö. 430 yıllarında Zırha Kalesi’nin Roma topraklarına katıldığı yörede Roma medeniyetinin izleri görülmektedir. Daha önceki ismi ÇUKUR olan Özvatan 1990 yılında ilçe olmuştur.

Bünyan : Rakamlarla Bünyan Kuruluş Yılı 1895 Rakım 1375 mt Yüzölçümü (km2) 1.188 İl Merkezine Uzaklığı 40 km. Nüfus 29.955 Renk ve desen zengini dünyaca ünlü halıları, Bünyan Ulu Cami, İpek Yolu ticaretinin önemli durak yerleri olan Sultan Hanı, Karatay Hanı, Kayabaşı Mağaraları ve doğal güzelliği ile güzel bir ilçemizdir.

Tomarza : Rakamlarla TOMARZA Kuruluş Yılı 1953 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 1.485 İl Merkezine Uzaklığı 55 km Toplam Nüfus 25.496 İlçemizde yerleşim izleri Genç Hititler dönemine rastlamaktadır. İlçemizde Merkez Camii, Tomarza Kilisesi, Gülbaba Türbesi, İncili Köyü’ndeki Halil Dede Türbesi ve Kömür Köyündeki kaya mezarları ilçemizin önemli eserleridir.

Yahyalı : Rakamlarla YAHYALI Kuruluş Yılı 1954 Rakım 1210 mt Yüzölçümü (km2) 1.225 İl Merkezine Uzaklığı 87 km. Toplam Nüfus 36.914 İlçe, Anadoluya gelen Türk güçlerince kurulmuştur. Bu güçlerin önderliğini Seydi Ali ve Yahya Ali (Yahya Gazi) yapmışlardır. Seydi Ali’ye ait türbe Devlet Hastanesi bahçesinde, Yahya Gazi’ye ait türbe ise Ulu Camii önünde bulunmaktadır. Türbedeki kitabede geçen 1040 tarihi İlçe’nin en eski tarihi bilgisini vermektedir. Kapuzbaşı Şelaleleri, Yahyalı İlçesi Küçükçakır Köyü’nün kuzeyinde bulunan Ensenin Tepesi’nde yer almaktadır. Yahyalı ilçesine 55-65 km uzaklıktadır. Ulaşım 2 ayrı yoldan sağlanmaktadır. Beş tanesi büyük, 2 tanesi küçük olmak üzere yan yana dizi halinde dökülen şelalelerin yükseklikleri ortalama 40-60m olup, her biri bir dereyi besleyecek güçtedir.

Kapuzbaşı Şelaleleri, sularının yıl boyu gür akması ve yüksekliklerinin fazla olması nedeniyle yurdumuzun en büyük şelaleri arasında yer almaktadır. Dağ yamaçlarından biribiri ile yarışırcasına akan yan yana 7 şelale, doğanın Kayseri’ye armağan ettiği eşsiz güzelliklerden. Bembeyaz akan kapuzbaşı şelaleleri, etrafında piknik alanlarıyla, suyun huzur veren dinlendirici sesi eşliğinde güzel bir gün geçirmek için mükemmel bir ortam yaratıyor. Kayseri’deki en popüler treking parkuru üzerindeki şelaleler benzersiz manzalara eşliğinde bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelaleleri dışında Yeşilköy ve Derebağ şelaleleri de var ve etrafındaki yeşil alanla olağan üstü görüntüler yaratıyor. Derebağ Şelalesi yanında ferah bir gün geçirmek için çay evi, restoran ve piknik alanları da var. Torosların Tepesindeki doğal güzelliklere sahip Kapuzbaşı Şelalelerine ulaşımı sağlayan yolun tamamı asfaltlanmıştır.

Önceden üç saate ulaşılan güzelliklere artık 1,5 saatte kavuşmak mümkündür. Aladağlar zirvesinde bulunan kar ve buzulların erimesiyle beslenen Kapuzbaşı Şelaleri, oldukça yüksekten ve yoğun biçimde akarak muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır. Yahyalı ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 51 kilometre uzunluğa sahip zamantı ırmağının 15 kilometresinde milli rafting parkuru yer almaktadır.Zamantı ırmağı, uzunluğu, su debisi, yer altı geçişleri ve kanyonlarının yanı sıra, profesyonel ve amatör raftingcilerin kullanabileceği parkurlarıyla büyük ilgi görmektedir. Su debisi rafting için oldukça elverişli olan Zamantı, dev kanyonlar arasından geçmekte ve eşiz güzellikler sunmaktadır. Biri 78, diğeri 92 metre uzunluğundaki doğal köprünün altından geçen parkur, rafting yapanlara ayrı bir heyecan vermektedir.

ALADAĞLAR MİLLİ PARKI Görkemli dorukları ve heyecan verici sarp beyaz kayalıklarıyla Aladağlar Milli Parkı, tırmanış için ençok tercih edilen rotalara sahip. Aladağlar rengarenk çiçekler ve kıyısında kamp kurulan benzersiz doğa harikaları yedi göller sayesinde sporculara doyumsuz manzaralar ve güzel alanlar sunuyor. Park, trekking içinde mükemmel bir çok yürüyüş parkuru var. Hacer ormanlarındaki boğaz ve Kapuzbaşı şelaleleri en çok bilinen rotalardan. Milli park içinde dik kayalar arasında çoşkuyla akan Zamantı ırmağı ise rafting tutkunlarına hitap ediyor. Doğayı gözlemlemek ve benzersiz kareler fotoğraflamak içinde birebirdir. YEDİ GÖLLER Hacer vadisinden hemen sonra ulaşılan 3000-3500 metre rakımlı bir vadide bulunan Yedi Göller, Aladağların en yüksek, en geniş ve en güzel platosu ve peyzaj alanıdır. HACER VADİSİ Kendine has vadi, boğaz ve buzul kayalıkların güzellikleriyle, Yedigöller ve Kapuzbaşı Şelalelerini birbirine bağlar. Oldukça yoğun gözlenen yaban hayatı ve sunduğu görsel zenginlik ile adate bir doğa harikasıdır.

Pınarbaşı : Rakamlarla Pınarbaşı Kuruluş Yılı 1861 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 3.383 İl Merkezine Uzaklığı 91 km. Toplam Nüfus 27.045 Kayseri’nin ticari kimliğinin geçmişinin izlerinden biri Pınarbaşı İlçesi, Pazarören beldesinde Selçuklu döneminde her yıl kurulan uluslar arası Yabanlu Pazarı, Bizanslılarca yapılan ve sonraları Selçuklu ve Osmanlılarca kullanılan Zamantı Kalesi, Melikgazi Türbesi ve Uzun Yayla’da dünyaca ünlü yarış atlarının yetiştirildiği önemli bir ilçemizdir. Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi köyündedir. Melikgazi kalesi’nin eteğinde yeralan türbe, Danişmentliler’ den Emir Melik Gazi (1104-1134) aittir. Türbenin alt kısmında Melik Gazi’nin de bulunduğu üç adet mumyalı ceset bulunmaktadır. Mumyalığın üzerinde, sandukanın bulunduğu üst kat ince ve yassı tuğlalardan örülmüştür. Tamamen tuğladan yapılmış kümbet, çeşitli geometrik şekillerde dizilmiş, tuğla kaplamaları ile çok itinalı bir işcilik göstermektedir.

Melikgazi : Rakamlarla MELİKGAZİ Kuruluş Yılı 1989 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 454 İl Merkezine Uzaklığı 0 km. Toplam Nüfus 505.924 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkez ilçedir.

Hacılar : Rakamlarla HACILAR Kuruluş Yılı 1990 Rakım 1350 mt Yüzölçümü (km2) 208 İl Merkezine Uzaklığı 11 km. Nüfus 12.381 Posta kodu 38210 Ulaşım Karayolu ile yapılmaktadır. Erciyes’in eteklerinde barınan yılkı atları, yeni oluşan kayak merkezi ve ilçe merkezindeki şirin rengarenk evleri ile ünlü ilçelerimizden biridir.

Kocasinan : Rakamlarla KOCASİNAN Kuruluş Yılı 1989 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 1.452 İl Merkezine Uzaklığı 0 km. Toplam Nüfus 372.507 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkez ilçedir.

İncesu : Rakamlarla İNCESU Kuruluş Yılı 1901 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 872 İl Merkezine Uzaklığı 33 km. Nüfus 24.127 Tarihi binlerce yıl eskiye giden bir yerleşim yeridir. Anadolu’daki bir çok geçiş yolundan biri olarak İç Anadolu’yu Güney Anadolu’ya bağlayan bir yolun Kayseri’den sonraki ilk menzili ve konaklama yeri olduğu gibi yine Güneybatıdan gelen ve Bağdat’a kadar giden tarihi tuz yolunun geçişindeki önemli buluşma noktasını oluşturur.

Akkışla : Rakamlarla Akkışla Kuruluş Yılı 1987 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 546 İl Merkezine Uzaklığı 79 km. Nüfus 6.621 Karayolu ile iletişim sağlanmaktadır. İlçe Hititler döneminde bir yerleşim yeri olduğu ilçemize bağlı Kululu Kasabasında bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Helenistik ve Roma çağında Kululu kalesi uzun süre savunma amacıyla kullanılmıştır. Gömürgen Köyünde her yıl yaylalarda yoğurt festivali yapılmaktadır.

Yeşilhisar : Rakamlarla YEŞİLHİSAR Kuruluş Yılı 1947 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 986 İl Merkezine Uzaklığı 66 km. Toplam Nüfus 16.324 Posta kodu 38800 Selçuklular devrinde “Develi Karahisar’ı” ya da “Karahisar” anlamına gelen “Zencibar” olarak adlandırılan Yeşilhisar, Bizans döneminde “Kyzistra” dır (Hild 1977 ). Kyzistra 9. yüzyılda Araplarla Bizanslılar arasındaki savaşlara tanık olur. Soğanlı, Edemli vadileri, Keşlik kaya yerleşim alanı, kalesi, yüzlerce kuşu barındıran Sultan Sazlığı, Soğanlı Bebekleri ile hem doğal hem de tarihsel bakımdan oldukça güzel bir ilçemizdir.

Felahiye : Rakamlarla FELAHİYE Kuruluş Yılı 1957 Rakım 1330 mt Yüzölçümü (km2) 412 İl Merkezine Uzaklığı 60 km. Nüfus 6.512 Posta kodu 38750 Ulaşım Karayolu ile yapılmaktadır. Roma dönemine tarihlenen mermer bloklardan oluşan Felahiye ilçemizde Roma Mezar Anıtı (Yapı) bulunmaktadır,

Talas : Rakamlarla TALAS Kuruluş Yılı 1987 Rakım 1100 mt Yüzölçümü (km2) 455.94 İl Merkezine Uzaklığı 6 km. Toplam Nüfus 113.372 Posta kodu 38280 Yamaç paraşütü tutkunlarına hitap eden Ali Dağı eteklerinde uzanan, Kayseri şehir merkezine çok yakın olan Talasda, Amerikan Koleji binası (1826), Talas Han cami (1898), Esma Hatun Türbesi (1890), Talas Kuru Köprü, Hıristiyanlık dönemine ait kiliseler, manastır ve yerleşim yerleri ile Dereveng Vadisi, Bizans dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık yer altı şehri, Harman Mahallesinde bulunan Okutan Konağı, Yahyabey Konağı, Yaman Dede Konağı, Cemilbaba Evi ve Tablakaya mahallesinde bulunan cumbalı evler, Talas İlçesi’ndeki tarihi dokuyu oluşturan diğer öğelerdir. Talas ilçesinin yamaçlarına kurulduğu Ali Dağı, ülkemizdeki belli başlı yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Ali Dağı, Kayseri il merkezine 15 dakika uzaklıktadır. 600 ile 750 metre irtifa farkına sahip, birisi güney, diğeri kuzey rüzgarlarına uygun iki kalkış pisti bulunmaktadır.

Yamula Barajı

Kayseri Ulaşımı

Karayolu : Kayseri günümüzde Karayollarının önemli bir kavşak noktasındadır. Kuzeybatıda Ankara’dan gelen devlet yolu ile güneyden Adana ve Niğde’den gelen yol, Kayseri şehir merkezinin 15 km. kuzeybatısında Boğazköprü mevkiinde birleşir. Buradan doğuya yönelen yol şehir çıkışında ikiye ayrılır ve yollardan biri Samsun-Sivas, diğeri de Malatya eksenine bağlanır. Bu haliyle Kayseri’den Türkiye’nin her tarafına ulaşım imkanı vardır. Kayseri Istanbul Arası Yaklaşık Süre : 11 Saat Kayseri Istanbul Arası Toplam Mesafe: 771. Km 305 m. Kayseri Ankara Arası Yaklaşık Süre : 6 Saat Kayseri Ankara Arası Toplam Mesafe: 317. Km. 228 m. 260 Numaralı yolun üstündedir. İletişim Bilgileri Kayseri Otogarı Telefon : +90 352 327 45 00 – 327 09 50 Fax : +90 352 327 09 60

Demiryolu : Kayseri Tren Garı Şehir Merkezine Uzaklığı: Şehir Merkezindedir. Ulaşım: Şehir Merkezinden Yaya olarak 15 Dk. Taşıt ile 5 Dk. İstanbul ile Ankara’nın doğu ve güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illere bağlantısı Kayseri üzerinden gerçekleşmektedir. Afyonkarahisar, Konya, Karaman ile güneyde Mersin, Adana’dan gelen demiryolu hattı il merkezinin kuzey batısındaki Boğazköprü istasyonunda Ankara hattına bağlanmaktadır. İstasyon Tel: (+90-352) 231 13 13

Havayolu : Şehir merkezine 6 km. uzaklıkta bulunan Erkilet Havalimanından yaz ve kış çerçevesinde her gün karşılıklı seferler düzenlenmektedir. (0352) 337 54 94 – 337 52 44

Kayseri Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Kovalı Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yeşilhisar Akarsuyu Dündarlı Çayı Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1983 – 1987 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 2,994 hm3

Akköy Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yeşilhisar Akarsuyu Asarcık Deresi Amacı Sulama + Taşkın İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1964 – 1967 Gövde dolgu tipi Toprak + Kaya Dolgu Gövde hacmi 0,430 hm3

Dumanlı Dağ : [Dağ] , Dumanlı Dağları (3.024 m)

Yamula Barajı : [Baraj Gölü] , Kızılırmak Nehri üzerinde Kayseri’nin 25 km kuzeybatısında, Yemliha kasabası yakınlarında kuruludur. Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan, enerji ve sula

Bahçecik Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri – Pınarbaşı Akarsuyu Zamantı Nehri Amacı Sulama + Enerji + İçme Suyu + Taş.K. İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1996 – 2005 Gövde dolgu tipi Kaya Dolgu

Aladağlar Milli Parkı : [Dağ] ,

Sarız Çayı : [Nehir] , Sarız İlçesi yakınlarındadır. Seyhan Nehrinin bir koludur. Karapınar köyü sınırlarında doğarak ilçenin güney batısını takip eder. Seyhan nehrine dökülmektedir.

Tekir Göleti : [Gölet] , Göletin Yeri Kayseri Akarsuyu Deliçay Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1988 – 1990 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Depolama hacmi 2,750 hm3 Aktif Hacim 2,405 hm

Karasaz Ovası : [Ova] ,

Ağcaşar Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri-Yahyalı Akarsuyu Yahyalı Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1979 – 1987 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 1,7 hm3

Efkere Göleti : [Gölet] , Göletin Yeri Kayseri – Melikgazi Akarsuyu Kayabağ Deresi Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1986 – 1989 Gövde dolgu tipi Kargir Depolama hacmi 0,0350 hm3 Aktif Hacim 0,0317 hm3

Sarımsaklı Suyu : [Nehir] , Kayseri İli’nin önemli akarsularından biri de Sarımsaklı suyudur. Sarımsaklı suyu, kaynağını Bünyan’ın doğusundan alır. Bir boğazdan geçtikten sonra Bünyan ilçe merkezi yakınlarında bol sulu bir derey

Sarıoğlan Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri – Sarıoğlan Akarsuyu Kestuvan ve Düzencik Çayları Amacı Sulama İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1990 – Devam Ediyor Gövde dolgu tipi Toprak Dolgu Gövde hacmi 3,225

Tuzla Gölü : [Göl] ,

Sarımsaklı Ovası : [Ova] ,

Zamantı : [Nehir] , Zamantı Irmağı Seyhan Nehri ve havzasını besleyen iki büyük koldan biridir. Kayseri’nin Pınarbaşı ilcesinde bulunan 1500 metre yükseklikteki Uzunyayla’da yer alan Şerefiye köyünden doğar.

Hacer Vadisi : [Vadi] , Türkiye’nin en güzel peysaj alanı Aladağlar-Yedigöller’den sonra, Toros Aladağlar Milli Parkı’nın en önemli ve isim yapmış coğrafyasıdır.

Erciyes : [Dağ] , 3917 m’lik yükseltisi ile Türkiye’nin altıncı, İç Anadolu Bölgesi’nin ise en yüksek dağıdır.

Yedi Göller : [Göl] , Aladağlar Milli Parkı içerisinde turistlerin en çok ilgisini çeken Yedi Göller, Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri Kayseri ili Yahyalı ilçesi mülki hudutları dahilinde bulunmaktadır.

Develi Ovası : [Ova] , Develi Ovası, İç Anadolu bölgesinde Erciyes dağının güney ve güneybatısında ova. Develi ve Yeşilhisar kasabaları arasında, doğudan batıya uzunluğu yaklş. 35 km, kuzeyden güneye uzunluğu yaklş. 1 100 m

Kızılırmak : [Nehir] , Kızılırmak Nehri Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 km’dir. Nehir taşımacılığı için kullanılmaz. Başlıca kolları Delice Irmağı

Palas Ovası : [Ova] , Palas Kasabasında olup Çöküntü ovası karakterinde olan Palas Ovası, kendisini çevreleyen Kırkız ve Işıl Tepesi, Göztepe ve Elmalı Dağı gibi önemli yükseltiler nedeniyle kapalı havza olma özelliğindedi

Binboğa Dağları : [Dağ] , Binboğa Dağları Akdeniz Bölgesi içinde Orta Toroslarda yer alan ve 4. Zaman’da oluşmuş dağlardır. Binboğa Dağları Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında kalır.Doğusunda Elbistan Ovası batısında is

Yay Gölü : [Göl] , Kayseri ili, Develi ovasında orta kısmında yer alan volkanik set gölüdür.Göl suları tuzludur, yaklaşık alanı 94km², derinliği ortalama 2mdir.Gölün oluşumunda Erciyes Dağı önemlidir.

Yahyalı Selaleleri : [Şelale] , Kapuzbaşı şelaleleri 500 m2’lik bir alan içerisinde 7 adet şelaleden ibaret doğa çatlağından, kayalar arasından fışkıran, 30-76 m. yüksekliklerden çok büyük su debisi vardır.

Sarımsaklı Barajı : [Baraj Gölü] , Barajın Yeri Kayseri Akarsuyu Sarımsaklı Çayı Amacı Sulama + Taşkın İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1962-1968 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu Gövde hacmi 1,5 hm3

Sarıgöl : [Göl] , Erciyes Dağı’nın batı yönündeki eteklerinde yer alan Sarıgöl (2325m) kendini yüksek dağların arasına saklamış görünümü ve Erciyes Dağı’ndaki en yüksek rakımlı göl olma özelliği ile keşfedilmeyi bekler

Kayseri tarihçesi

KAYSERİ’NİN TARİHİ

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır. Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV.binden, yani Kalkolotik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır.

1067’de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950’lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye’nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor. Roma Kolonial Dönemi Kapadokya’yı, M.S. 17 tarihinden itibaren Roma İmparatorluğu’nun bir şehri olarak tarih sahnesinde görmekteyiz.

Kaisaria, “Konion” denilen bir eyalet meclisi ve bir vali tarafından yönetilmekteydi. İmparator III. Gordianus zamanında şehir surları yaptırılmış, (M.S. 238-244) surlara rağmen İmparator Valerian zamanında Kaisaria Pers Kralı “Şapor” tarafından işgal edilmiştir. Bu sırada şehrin nüfusunun 400 bin civarında olduğu tarihi kaynaklarca belirtilmektedir. İmparator Julianus Apostota’nın altı yıl sürgün kaldığı Kaisaria, bu dönem “Hıristiyanlık Kültü”nün, neşet ettiği önemli bir merkez konumundadır. Nitekim, Büyük Busilius, Aziz Gregorius, Nuziandoslu Gregorius ve Nysalı Gregorius burada yetişen Hıristiyan din büyükleridir.İlk İslam Akınları Doğu Roma (Bizans) toprakları içerisinde bulunan Anadolu, daha Hicret’in ilk asırlarından itibaren “İslam Orduları” için cazip bir bölge olmuş ve İstanbul’un fethi için yapılan birçok sefer, Orta Anadolu ve özellikle Kayseri üzerinden yapılmıştır. Ve her seferinde de şehir, “İslam Orduları” tarafından işgal ve tahrip edilmiştir. Kayseri, ayrıca İmparator Phokas (M.S. 602-610) zamanında İran Hükümdarı II. Hüsrev tarafından işgal edilmiştir. (M.S. 605) Altı sene Pers işgalinde kalan şehir, İmparator Heraklios (M.S. 610-640) tarafından geri alınmıştır.

Türk Hakimiyetine Girmesi Doğu tarihçilerine göre; Orta Anadolu’ya yayılmaya başlayan Türkler Afşin Bey komutasında, 1067 tarihinde Kayseri’yi fethettiler. 1071 Malazgirt Savaşı ile bütün gücü kırılan Bizans bu bölgeyi koruyamaz hale geldi ve çekilmeye ve bu çekilmeyi takiben de Anadolu’ya büyük bir Türk göçü gelmeye başladı. 1085’lerden itibaren Kayseri tamamen Türk hakimiyetine girdi.Danişmendliler Dönemi Alpaslan’ın oğlu Melikşah’ın yeğeni Danişmendli Melik Ahmet (Taylu) Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgelerinde “Danişmendli Beyliği”ni kurdu, Süleyman Şaha’a tabi oldu. Danişmendliler döneminde bu bölgelerin Türkleştirilmesi için çok önemli adımlar atıldı. Anadolu bir Türk Yurdu haline geldi. Ebul Gazi Hasan Bey’i (Turasan) Orta Anadolu’ya vali tayin eden Danişmendoğlu Sabartia, Kayseri ve Pontus’ta hüküm sürüyordu. Kayseri’nin ilk valisi olan Hasan Bey, vazifeye başladığı 1082 tarihinden itibaren ölünceye kadar valilik yapmış ve bir çok fetihte bulunmuştur. Danişmend Ahmet Gazi’den sonra Emir Melik Gazi (Pazarören/Pınarbaşı’nda türbesi ve mumyası var) saltanata geçti.

Daha sonra Kayseri’yi bir çok eserle imar eden ve Ulu Cami’yi yaptıran Emir Mehmet ve Zünnun bu bölgeyi idare ettiler.Cumhuriyet DönemiKayseri, Cumhuriyetle birlikte 1924 Anayasası gereği vilayet oldu. 1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri’nin 1928’de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve Aziziye (Pınarbaşı) olmak üzere 5 kazası, (ilçe) 21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü vardı. Bugün ise Kayseri’nin; 16 ilçesi (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü bulunmaktadır. 1935 nüfus sayımında Ürgüp’ün Kayseri’ye bağlı olduğunu görmekteyiz. Ürgüp daha sonra, il olan Nevşehir’e bağlandı. Cumhuriyetle birlikte Kayseri de sanayi, ticaret, eğitim, kültür v.b. konularda önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler günümüzde de artarak devam etmektedir. Kaynak: www.kayseri.gov.tr