Adana Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Akdeniz’de yaklaşık olarak 160 km kıyısı bulunan Adana, eski çağlardan beri Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemli ulaşım yolları üzerine kurulmuştur. Adana, Toros Dağlarının güneyinde ye...
EMOJİLE

Akdeniz’de yaklaşık olarak 160 km kıyısı bulunan Adana, eski çağlardan beri Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemli ulaşım yolları üzerine kurulmuştur. Adana, Toros Dağlarının güneyinde yer alan Çukurova bölgesinde, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş bir kenttir. İl merkezini kuzeyden güneye bölerek geçen Seyhan Nehri Akdeniz’e dökülür. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı ovalar oldukça verimlidir. Bu özellikler nedeniyle geçmişten bugüne bir çok medeniyet bu bölgede yaşamıştır. Sahillerimizde yer alan Karataş ve Yumurtalık ilçelerimiz antik kentler olması yanı sıra, bugün de ilimizin önemli tarih ve deniz turizm merkezleridir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

Akdeniz bölgesinde yer alan Adana’nın, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Kahramanmaraş ve Osmaniye, batısında Niğde ve Mersin, güneydoğusunda Hatay illeri bulunmaktadır. Adana ili, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m olan İlin yüzölçümü 14.125 km² olmakla birlikte 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında yer almaktadır.

İklim

Adana Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Ortalama yağış miktarı 625 mm. dır. Yağışlar % 51 kisin, % 26 ilkbaharda, %18 sonbaharda, %5 yazın düşer. En soğuk ay ocak (ortalama 9 C), en sıcak ay ağustostur (Ortalaması 28 C ).


Bitki Örtüsü

Akdeniz iklimi özellikleri taşıyan bitki örtüsü, yüksekliği 700-800 metreye kadar olan kesimde, mersin (murt) ,(myrturs cummunis), sandal (arbutus andrachne) kermes meşesi (quercus coccifera), çınar platanus (orientatis), yabani zeytin (oleaeuropeasylvestris), akça kesme (philyrealatifolia), menengiç (pistacia terebinthus), sakız ağacı (pistacialentiscus), funda (erica verticillata),erguvan (cercis iliquastrum), kara çalı (paliurus spina), zakkum (nerium oleander), okaliptus (ecalypus spp) gibi maki türü ağırlıklıdır.

800 metreden itibaren yayvan yapraklı meşe (quercus calliprinus), kızılcık (cornusman), defne (lauruscanseriensis), daha yükseklerde çam türleri (pinus nigra, pinus sylvestres), ardıç (junipearus), kayın (fagun), toros göknarı (abies cilicica), sedir (cedrus libani) ve 2000 metreden sonra alp tipi çayırlar rengarenk çiçekleriyle doğal bir halı görünümündedir. Çukurova bölgesinde yumrulu bitkilerden kardelen (galanthus plicus),yabani sıklamen (cyclamen mirabille hidebr), ada soğanı, nergis (narissus),sümbül (hyacinthus) ve benzeri bitkilere bahar aylarında sıkça rastlanır.Yine bölgemizde kırsal kesimde yetişen gelincik (pampal) çiçeğinin Avrupa’daki türlerinden farklı olduğu bilinmektedir.

 Yaban Hayatı

İklim, bitki ortusu ve doğal yaşam ortalamalarının müsait olması nedeniyle, Çukurova bölgesi yaban hayatı bakımından cok zengindir. Binlerce yıl kralların, sultanların ve beylerin avlağı olmuştur. Cukurova’ya has, adına türküler yakılan turac kuşu bu bölgede yaşayan hayvanlar icinde en önemlilerinden olup, koruma altına alınmıştır.

Bölgede, turac (francolinus francolinus), yaban keçisi (capra aegagrus), alageyik (dama dama), kurt (canis lupus), çakal (canis aureus), tilki (vulpes vulpes), sırtlan (hyaena hyaena), tavşan (lepus europeus), gelincik (mustela erminea), porsuk (meles meles), yabandomuzu (sus sefora), vaşak (lynx lynx), sincap (sciuru vulgaris), kirpi (srinaceus europaeus), oklu kirpi (hystirsx cristata), kaplumbağalar (testudinata), ördekgiller (anatidae), bıldırcın (conturnix conturnix), sakarmeke (fulucatra), cüllük (scolopaxrusticola), güvercingiller (folconidae), kınalı keklik (alectoris chukar), baykuşgiller (strigidae), ispinozgiller (Şringillidae),sercegiller (passerioae), sığırcıkgiller (sturmidae) ve kargagiller (corurdea) gibi canlılar yaşamaktadır. Toros Dağları kuş gözetleme (ornikoloji) bakımından da ülkemizin en önemli yörelerinden biridir.

Karataş-Akyatan Gölü su kuşları üreme ve koruma sahası olarak korunmaktadır. Pozantı-Karanfil Dağı ve Demirkazık Dağı avlaklarında yaban keçisi (capra aregagrus) ve yaban domuzu (sus sefora) av turizmine sunulmuştur.

Ulaşım

Adana’da ulaşım, karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz yoluyla sağlanmaktadır. Binlerce yıllık tarihinde Çukurova, Avrupa’yı Orta-Doğu’ya bağlayan yolların geçit bolgesi olması ve Akdeniz kıyısında bulunması nedenleriyle yoğun bir trafiğe sahne olmuştur. Bugün de Avrupa’yı Orta-Doğu’ya bağlayan E-90 otoyolu, demiryolu ve uluslararası trafiğe acık hava meydanı ile yoğun bir trafik yaşanmaktadır.Ayrıca Botaş ve Toros Gübre Limanlarında yük taşımacılığı yapılmaktadır.

Flora

Adana ve çevresindeki illeri içine alan Toroslar, ülkemizin endemik ve nadir bitkilerinin önemli bir kısmının yetiştiği, farklı hayvanların yaşadığı alanlardır. Toroslar, dünyanın en önemli florasını barındıran Anadolu Diyagonalini oluşturan ana hatlardandır. Seyhan, Ceyhan ve Berdan nehirlerinin Toroslardan getirdiği alüvyonlarla oluşan Çukurova ise bereketli topraklarıyla farklı canlılara kucak açan Akdeniz’in önemli ovalarındandır.

Fauna

Aladağlar Milli Parkı, bitki örtüsü açısından da oldukça zengin olup, ormanı oluşturan hâkim türler karaçam ve kızılçamdır. Ormanın üst sınırından itibaren başlayan alpin zonda, çayırlar yer almaktadır. Bu alanlardan daha yüksek kesimlerde yükseklik ve eğimden kaynaklanan çıplak kayalık kesimlere ulaşılmaktadır. Milli parkın yaban keçisi, ayı, vaşak, sansar, su samuru ve yırtıcı kuşlar gibi nesli tükenmekte olan hayvanlardan oluşan zengin bir faunası vardır.

Dünyada görülen 3035 endemik türden en az 470’i Adana’da görülmektedir. Torosların kuzeyden gelen soğuklara karşı Akdenizle kucaklaşmasıyla kendine has ılıman bir ortam oluşturması farklı bitki ve hayvanların yaşama şansını arttırmış, bu da bölgenin biyo çeşitliliğini arttırmıştır.


Ekonomik Yapı

Adana’nın coğrafi konumu ve ikliminin uygunluğu tarımsal yönden avantaj sağlamıştır. Seyhan Barajı’nın inşası ve tarım tekniklerindeki gelişmelerle beraber 1950’lİ yıllarda tarımsal verimde büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Yüzölçümünün % 35’i tarım alanıdır ve çok bereketlidir. Adana’nın bereketli ovalarından; Traktör ve diğer modern tarım araçlarının kullanımıyla, sulama, gübreleme, ıslah edilmiş tohum ve ilaçlamayla senede birkaç defa ürün alınabilmektedir. Çukurova topraklarında buğday, mısır, soya, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler ile sera ürünlerinin ekim alanları giderek artmaktadır. Ayrıca bağ ve bahçecilik konularında modern yöntemlerle çalışmalar yapılmakta, üzüm, kiraz gibi meyve üretimi geliştirilmektedir.

Tarım ile birlikte hayvancılık da coğrafi koşulların imkan vermesiyle Adana ekonomisine ülke ekonomisinin ortalamasının üzerinde katkı sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra Akdeniz’e kıyısı bulunan Adana’nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş’ta deniz mahsulleri üretimi de önemli yer tutmaktadır.

Adana, ülkemizde ilk sanayileşen şehirlerden biri olmuştur. Adana; pamuk, buğday, soya fasulyesi, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezidir. 1225 hektar alan üzerine kurulan Adana Organize Sanayi Bölgesi, küçük-orta ölçekte 300 civarında tesise ev sahipliği yapmaktadır.

Jeolojik konumu nedeniyle, çok çeşitli ve önemli yer altı kaynaklarına sahiptir. Başta demir olmak üzere krom, çinko, kurşun, altın, gümüş, boksit, manganez, barit, fosfat, kuvars kumu ve kuvarsit, alçı taşı, tuz, çimento hammaddeleri, yapı taşları, petrol, kömür, asbest, magnezit ve benzeri gibi pek çok madensel kaynak ilin doğal kaynakları arasındadır.

Adana İlçeleri

Çukurova : Çukurova İlçesi, 2008 yılında Adana ilinin merkez ilçelerinden biri olan Seyhan ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Çukurova İlçesi coğrafi olarak doğusunda Sarıçam, batısında Tarsus, güneyinde Seyhan ve kuzeyinde Karaisalı ilçeleri ile çevrilidir ve bu ilçeler ile komşudur. Çukurova İlçesinin 240 km2 yüz ölçümünün; 83 km2 si tarım, 4 km2 si çayır-mera, 40 km2 si ormanlık alan, 32 km2 lik alanı göl sahası ve 81 km2 lik alanı ise yerleşim yeridir. Bu ilçe 1 belediye, 11 köy ve 16 mahalleden oluşmaktadır. 2011 yılı nüfus sayım verilerine göre toplam 331.307 nüfusu bulunmaktadır.Adını ülkemizde verimli topraklarıyla ünlü olan Çukurovadan almıştır. Akdeniz ikliminin etkisi altında olan bu ilçemiz yaz ayları sıcak ve yağışsız olmakla birlikte kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Yaz aylarında oldukça nemli olan bu ilçemizin yıllık ortalama nem oranı %66 ve yağış ortalaması 600-650 mm dir. İlçenin 23 m rakımı bulunmaktadır ve denize yakın bölgelerinde kumcul ve tuzcul bitkilere rastlanmakla birlikte genellikle 1500 m yükseltiye kadar bodur makileridir.

Tufanbeyli İlçesi : Yüzölçümü 964 m2, nüfus yoğunluğu yaklaşık 25 kişi/km2’dir. Coğrafi yapısı itibariyle bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana’ya 196, Kayseri’ye 178 ve Kahramanmaraş’a 160 km uzaklıktadır. Rakım 1474 m civarındadır. İlçenin nüfusu 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre 20171’dir. Bunun 5332’si ilçe merkezinde, 14839’i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır Yüzölçümü 973 km2’dir.

Ceyhan İlçesi : Ceyhan Türkiye’nin ekonomik olarak en gelişmiş ilçelerinden biri durumunda olup Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında anakapı görevi görmektedir. Son 20 yılda bir enerji şehri konumuna gelmiştir. Ceyhan tarihi devirler boyunca Hitit, Fenike, Mısır’lılar, Asurlular, İran, Makedonya, Roma, Şelekos, Bizans, Moğol ve Kölemen devletleri arasında el değiştirmiştir.

Kozan İlçesi : İlçe, Kuzeyde Kayseri, Yahyalı, Feke, Saimbeyli; Doğuda Osmaniye, Kadirli; Güneyde Ceyhan, İmamoğlu, Batıda Aladağ ilçeleri ile çevrili olup, yüz ölçümü 1690 Km2 dir. 2000 yılında yapılan nüfus sayımının sonucuna göre ilçe nüfusu, merkez 85.173 ve kırsal ise 56.101 olmak üzere toplam, 141.274’dür.

Feke İlçesi : Feke İlçesi 36–37 kuzey enlemleri ile 34–35 doğu boylamları arasında Akdeniz Bölgesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ortalama rakımı 620 m.dir. Adana’nın en eski ve turizme açık ilçelerinden biri olan Feke Toros dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develi ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 1335 Km² dir. Adana’ ya uzaklığı ise 122 Km’dir.

Saimbeyli İlçesi : Saimbeyli, Adana merkeze 157 km uzaklıkta olup, Orta Toros sıradağları arasında yer almaktadır. Doğusunda Göksun ve Andırın, batısında Develi, kuzeyinde Tufanbeyli, güneyinde Feke ve Kadirli ilçeleri ile komşudur. Yüzölçümü 117.000 hektardır. Denizden yüksekliği (rakım) 1.050 metredir. Menteş, Geçilik, Göktepe ve Ziyarettepe Dağları (1696–2576 m) ilçenin önemli yükseklikleridir.

Yumurtalık İlçesi : İlçe, Ceyhan’a bağlı bir bucak merkezi iken 1959 yılında ilçe olmuştur. Eski adı Ayas olan Yumurtalık’ın tarihi ortaçağlara kadar uzanmaktadır. Bir liman şehri olarak bilinen ilçede eski uygarlıklara ait çeşitli eserlere rastlanmaktadır. Bir sahil ilçesi olan Yumurtalık’ta nüfus yaz aylarında 30–40 bin civarına yükselmektedir. 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre ilçenin Nüfusu 22.575’dir.

İmamoğlu İlçesi : İmamoğlu ilçesi, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. İlçenin nüfusu 2011 genel nüfus sayımına göre 30.105 ‘dir. İlçenin 18 köyü, 1 merkez belediyesi ve 6 mahallesi bulunmaktadır.

Pozantı İlçesi : Pozantı ilçesi, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan yolların kesiştiği Orta Toroslar üzerinde bulunmaktadır. Pozantı, Doğusu Karaisalı ve Aladağ ilçeleri, Batısı Ulukışla, Güneyi Tarsus, Kuzeyi Çamardı ilçeleri ile çevrilidir. Pozantı nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 21.756’dir. Bunun 9627’si ilçe merkezinde, 12.129’i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Seyhan : Seyhan, ilimizin merkez bir ilçesidir. İlçe, tamamiyle Adana şehir merkezi içerisinde kabul edilmektedir ve tüm ilçeye Seyhan Belediyesi hizmet vermektedir. Seyhan, Adana İli sakinlerinin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’deki en kalabalık beşinci metropol ilçe statüsündedir. Seyhan, Adana’nın ilk yerleşim alanı olmakla beraber şu anda şehrin yönetim, iş ve kültür merkezidir. Tarihi Tepebağ mahallesi ve Büyük Saat, Ulu Camii, Ramazaoğlu Konağı ve Sabancı Merkez Camii gibi önemli yapıları bünyesinde barındırmaktadır. Adana Kültür ve Sanat Merkezi ve Sabancı Kültür Merkezi, Seyhan Kültür Merkezi ve Metropol Tiyatro Salonu yine aynı ilçede faaliyet göstermektedir. İlçe ismini doğu yakasını oluşturan nehirden almaktadır.Seyhan İlçesinin doğusunda Yüreğir, batısında Tarsus, kuzeyinde Çukurova (Yeni Adana), güneyinde ise Karataş yer almaktadır. İlçenin bulunduğu alan Seyhan Irmağı’nın taşıdığı alüvyonlardan oluşmuştur.Seyhan, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve yağışsız, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Seyhan İlçesi 2011 yılı nüfus verilerine göre 7.384 haneden ve 757.928 nüfustan oluşmaktadır.

Aladağ İlçesi : Aladağ, Adana iline bağlı, doğusunda Kozan, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı, batısında Pozantı, kuzeyinde ise Niğde ili Çamardı İlçesi ve Kayseri ili Yahyalı ilçesi bulunmaktadır. İlçenin çok geniş bölümü tepelik ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Aladağ’ın yüzölçümü 1347 km²’dir. Bu alanın 279 km²’si tarım arazisi, geri kalanı ise orman arazisi ve açık taşlık-kayalık arazidir. Aladağ ilçesi kuzeyde toros dağları, doğu ve güneyden Seyhan nehri ile çevrelenmiştir. Demirkazık dağı 3688 m rakımı ile torosların en yüksek zirvesi olarak Aladağ sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Karaisalı : Karaisalı 37 kuzey enlemi ile 35 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Adana iline bağlı olan Karaisalı, doğusunda İmamoğlu, güneyinde Yüreğir ve Seyhan, batısında Tarsus ve Pozantı, kuzeyinde Aladağ ilçeleri ile çevrilidir. Adana’nın kuzeyinde ve şehre 47 km uzaklıkta olan Karaisalı’nın yüzölçümü 1.775 km2’dir.

Karataş İlçesi : Karataş İlçesi Doğu Akdeniz bölgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuştur. Adana merkezine uzaklığı 47 km’dir. Karataş ilçesinde Magarsus Kalesi, Anfi Tiyatro ve Athena Tapınakları Helenistik döneme ait Magarsus Antik kentinin önemli kalıntılarıdır. Magarsus adıyla anılan eski Karataş, bugünkü şehrin 5 km. kadar batısında fenerin bulunduğu yamaç üzerindedir.

Yüreğir İlçesi : Adana İlinin iki Merkez İlçesinden biridir. Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinde başlayan Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır. 2011 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ilçenin nüfusu 17.104 dür.

Adana Ulaşımı

Demiryolu : Adana’ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27’şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dk.ya inmiştir. Anahat trenleri olaraksa İstanbul Haydarpaşa’ya İç Anadolu Mavi Treni, Ankara’ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri’ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ’a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.

Karayolu : Otoyolla Adana’dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünde ulaşım mümkündür. D-400 Karayolu ve milletlerarası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara’dan Aksaray, Pozantı üzerinden 472 km, İzmir’den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 km, İstanbul’dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 km sonra Adana`ya ulaşılabilir. Şehir merkezine uzaklığı 5 km. olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir. Şehir içi ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca 14 km güzergahı ve bunun üzerinde 13 istasyonu bulunan Adana Metrosu; 2010 yılında hizmete açılmıştır. 2007’den bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metroda “Kent Kart” adlı akıllı bilet kartları kullanılmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 229 otobüsten oluşan bir filo ile şehir içinde hizmet vermektedir.

Denizyolu : Adana il sınırları içerisinde milletlerarası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.Ayrıca Karataş İlçesinde Karataş Limanı da bulunmaktadır.

Havayolu : Şehrin hava ulaşımı, 1937 yılından bu yana Şakirpaşa Havaalanı’ndan sağlanır. İç ve dış hat seferlerinin gerçekleştiği Adana Havaalanı, Türkiye’de yolcu taşınması sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Havaalanı iç hatlardan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir, Antalya ve Trabzon’a; dış hatlardan KKTC/Lefkoşa ve Almanya’nın bazı şehirlerine doğrudan uçuşlar düzenlenmektedir. Şehirde ayrıca askerî gayeli olarak kullanılan İncirlik Havaalanı’da bulunmaktadır.

Adana Hava Limanı 1937 yılında hizmete girmiştir. Adana havalanı’nın yıllık 2.200.000 yolcu kapasitesi vardır. Toplam 2.105.510m² alana kuruludur. Adana Hava Limanında 4540 m2 iç hat, 5825 m2 dış hat olmak üzere toplam 10365 m2’lik terminal alanı mevcuttur. Adana Hava Limanında 2750×45 metre boyutunda 115 PCN mukavemetinde bir adet kompozit pist ve 9+2 adet (Nato apronu dahil) uçak kapasiteli, 269×100, 104×98 ebadında, 100 PCN mukavemetinde iki beton apron bulunmaktadır.

Türkiye ve Adana arası uçuş yapan firmalar : THY, Pegasus Airlines, Atlasjet, SunExpress, Onur Air Adana’dan Tarsus ve Mersin’ e servis hizmeti bulunmaktadır. Havalimanının şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 6-7 km dir. Havalimanından şehir merkezine taksi ve dolmuşlar ile yaklaşık 10 dakikada gidilebilmektedir. Havalimanına taksi, dolmuş ve belediye otobüsleri ile ulaşılabildiği gibi metro ring otobüsleri ile de kısa bir sürede havalimanına ulaşılmaktadır. İletişim Bilgileri: Tel : (0322) 435 0380 Faks : (0322) 435 9126

Adana Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Feke-Göksu Nehri : [Nehir] ,

Feke-İnderesi Köyü Yaylası : [Yayla] ,

Kozan-Suluhan Yaylası : [Yayla] ,

Kozan-Göller Yaylası : [Yayla] ,

Tufanbeyli-Kürebeli Yaylası : [Yayla] ,

Pozantı-Fındıklı Köyü Yaylası : [Yayla] ,

Kozan-Horzum Yaylası ve Çulluuşağı Yayla Köyü : [Yayla] ,

Pozantı-Yeni Konacık Yaylaları : [Yayla] ,

Aladağ-Ağçakise, Başpınar, Bici ve Kosurga Yaylaları : [Yayla] ,

Pozantı-Akçatekir Yaylası : [Yayla] ,

Saimbeyli-Obruk Yaylası : [Yayla] ,

Aladağ-Meydan Yaylası : [Yayla] ,

Pozantı-Aşar Yaylası : [Yayla] ,

Saimbeyli-Çatak Yaylası : [Yayla] ,

Pozantı-Armutoğlu Yaylası : [Yayla] ,

Karaisalı-Kızıldağ Yaylası : [Yayla] ,

Adana tarihçesi

Adana, Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititlerden Osmanlıya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetin beşiğidir. Adını, Yunan mitolojisine göre, Gök Tanrısı Uranus’un oğlu Adanus’tan almıştır. Toroslardan doğan, ovada geniş kıvrımlar yaparak Akdeniz’e dökülen Seyhan (Sarus) nehrinin kıyısında kurulmuştur. Adana’nın merkezinde bulunan Tepebağ Höyüğü, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği Neolitik Döneme aittir. Tarihi M.. 6000’lere kadar uzanan, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisidir.

Adana, Kizzuwatna Krallığının merkezi iken M..1350’lerde Hitit Federasyonuna dahil olmuştur. M.. 9. yy Asurluların, M.. 7.yy İranlıların eline geçmiştir. M.. 333 Büyük İskender ve ordusuna ev sahipliği yapan Adana, İssos Savaşından sonra Makedonyalıların,İskender’in ölümünden sonra da Selefkilerin eline geçmiştir.

M.. 1.yy bölgede eyalet valisi olarak görev yapan ünlü hatip Çiçeron zamanında, Roma Devletinin hakimiyetine giren Adana, Doğu Roma’nın en büyük ticaret merkezi olmuştur. M.S. 260 Sasanilerin, M.S. 4. yy Bizanslıların, 8. yy Abbasilerin, 10.yy yine Bizanslıların, 11.yy Selçukluların, 12. yy Ermenilerin, 14. yy da Memlûklular’ın eline geçerek tamamen Türklerin olmuştur.

Türk Memlûk Devleti zamanında, Orta Asya’dan Çukurova’ya gelen Türkler, bu verimli ve sulak topraklar üzerine yepyeni bir medeniyet kurulmasında öncülük etmişlerdir. Pyramos nehrinin adı Ceyhan, Sarus Nehrinin adı ise Seyhan olmuştur.

Adana’da 1352 yılında kurulan Ramazanoğlu Beyliği 1517 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte, Mısır seferine giden padişah Yavuz Sultan Selim, Adana’yı Osmanlı İmparatorluğuna bağlamıştır. 1535 yılında doğu seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’a, 1638’de Bağdat Seferine çıkan padişah IV. Murat’a, 1833’te Osmanlı Devleti’ne başkaldıran Mısır Valisinin oğlu İbrahim Paşa’ya ve ordusuna ev sahipliği yapmıştır.

I. Dünya Savaşı’nın bitiş tarihi olan 1918’de Türkler için yeni bir mücadele başlamıştır. 31 Ekim 1918’de Adana’ya gelerek Alman Mareşali Liman Von Sanders’den Yıldırım Orduları Komutanlığı’nı devralan Mustafa Kemal, “Savaş, müttefikler için bitmiş olabilir; ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istikbalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor.” diyerek, Adana’da Kurtuluş Savaşının ilk işaretini vermiştir.

Bu sırada düşman kuvvetleri Adana ve yöresini işgal etmeye başlamışlardır. Amaçları, Avrupa devletlerine destek veren bir Ermeni devleti kurmaktır. 1918-1919 yıllarında, işgalciler, Adana’da zulüm ve işkence uygulamışlardır. Bunca baskıya dayanamayan Adanalılar örgütlenerek “Kilikya Milli Kuvvetler Teşkilatı”nı kurmuşlardır.

5 Ağustos 1920’de Mustafa Kemal, Fevzi Bey (Çakmak) ve milletvekilleri Pozantı’ya gelerek burayı il merkezi haline getirmişler ve Pozantı kongresini yapmışlardır.

1920 yılının Kasım ayında, Fransızlar yenilgiye uğramışlar ve Fransız Hükümeti, T.B.M.M. Hükümetini resmen tanımıştır. 20 Ekim 1921’de Fransızlarla “Ankara Antlaşması” imzalanmıştır. Bu antlaşmaya uygun olarak 5 Ocak 1922’de Fransızlar, Çukurova’dan tamamen ayrılmışlardır. Bu tarihten itibaren il merkezi tekrar Adana’ya taşınmıştır.

Adana, Seyhan Nehri’nin kolay geçilebilen bir yerinde kurulmuştur. Çukurova’da yapılan arkeolojik ve etnografik araştırmalara göre bölgenin binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. M.. 1650 yıllarında yazılmış bir Hitit kaya yazısında Adana (Çukurova) havalisinden Uru Adania, yani Adana beldesi olarak bahsedilmektedir. Adana çok uzun, renkli ve ilginç bir geçmişe sahip, tarih ve doğanın içiçe yaşadığı bir yöredir.