Vahap Coşkun kimdir?

Biyografi
Vahap Coşkun, lisans ve yüksek lisansını Dicle Üniversitesi’nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi’nde yaptı. “İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil” (Liberte Yayınları 2007) ve ...
EMOJİLE

Vahap Coşkun, lisans ve yüksek lisansını Dicle Üniversitesi’nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi’nde yaptı. “İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil” (Liberte Yayınları 2007) ve “Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu” başlıklı iki kitapların yazarı olan Coşkun, “Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı” (Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Diyarbakır Barosu Yayını, 2009) başlıklı kitabın da editörlüğünü yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Coşkun, halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Disa.org.tr