Son Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa

Biyografi
Doğum; 14 Temmuz 1874 İskenderiye Ölüm; 20 Aralık 1944 Cenevre Mısır Hıdivi Tevfik Paşa’nın oğludur. Bir süre kardeşi Mehmed Ali ile birlikte Viyana’da Theresianum okuluna devam etti. Viya...
EMOJİLE

Doğum; 14 Temmuz 1874 İskenderiye

Ölüm; 20 Aralık 1944 Cenevre

Mısır Hıdivi Tevfik Paşa’nın oğludur. Bir süre kardeşi Mehmed Ali ile birlikte Viyana’da Theresianum okuluna devam etti. Viyana’da iken, babasının 7 Ocak 1892’de ölümü üzerine Osmanlı Devleti tarafından Mısır hıdivliğine tayin edildi.

Osmanlı hükümeti Abbas Hilmi’nin Mısır’a giderken istanbul’a uğramasını ve kendisine tahsis edilecek bir vapurla gitmesini istediyse de, o bir bahaneyle istanbul’a gelmedi.

Abbas Hilmi’nin çok genç ve idari işlerde tecrübesiz olması sebebiyle Osmanlı hükümeti, yıllarca Mısır fevkalade komiserliği yapmış ve Mısır’ın idari işlerinde büyük tecrübe kazanmış bulunan Ahmed Muhtar Paşa’yı hıdive müsteşar-ı has tayin etti. Böylelikle Mısır üzerinde büyük nüfuza sahip olan ingiltere’nin hıdiv üzerindeki tesirini engellemeye çalıştı.

Abbas Hilmi ilk zamanlar Mısır’daki ingiliz idaresine muhalif bir siyaset takip ettiyse de, çok geçmeden ingilizlerin tesiri altına girdi.

Ahmed Muhtar Paşa Osmanlı Devleti’nin Mısır üzerindeki haklarını şeklen korumaya çalışmışsa da, Abbas Hilmi’nin Osmanlı Devleti’ne karşı istikrarlı bir siyaset takip ettiği söylenemez.

Abbas Hilmi’nin dengesiz siyaseti gerek Mısır içinde, gerekse dış ülkelerde muhaliflerinin çoğalmasına sebep oldu ve birkaç kez suikasta uğradı. 1914 yazında istanbul’a gittiğinde bir suikast sonucu yaralandı, bir süre sonra çıkan I. Dünya Savaşı sebebiyle de bir daha Mısır’a dönemedi.

Aralık 1914’te İngiltere Mısır’ı himayesine alarak Abbas Hilmi’yi hıdivlıkten azletti ve yerine "sultan" unvanıyla, ailenin en yaslısı Hüseyin Kâmil’i getirdi. Osmanlı Devleti, Mısır’ın bağımsızlığını kazandığı 1922’ye kadar Abbas Hilmi’yi Mısır hıdivi olarak tanımayı sürdürdü. Abbas Hilmi ömrünün geri kalan yıllarını Türkiye ve İsviçre’de geçirdi.