Şehit Ali Ebu Muhammed kimdir

Biyografi
Kafkasya Emirliği’nin 2.lideri Şeyh Ali Ebu Muhammed (Ali Ashab Kebekov), Dağıstan’ın Şamilski İlçesi’ne bağlı Teletil Köyü’nde 1972 yılında doğdu. Kendisi etnik olarak Avar milletine mensup olmakla b...
EMOJİLE

Kafkasya Emirliği’nin 2.lideri Şeyh Ali Ebu Muhammed (Ali Ashab Kebekov), Dağıstan’ın Şamilski İlçesi’ne bağlı Teletil Köyü’nde 1972 yılında doğdu. Kendisi etnik olarak Avar milletine mensup olmakla birlikte, kökeni Kureyş’e dayanmaktadır.

1989 yılında Pedagoji Enstitüsü’ne giren Ali Ashab Kebekov, üniversite eğitiminin yanında Dağıstan’daki bazı şeyhlerden özel olarak Arapça ve İslami ilimler üzerine ders aldı.

Pedagoji Fakültesi’ni 1995 yılında bitiren Ali Ebu Muhammed, Tunus’taki ez-Zeytun Üniversitesi mezunu Şeyh Hamza ibn İshak’tan ders almaya başladı. O’nun yanında 5 yıl okuduktan sonra 2000 yılında Suriye’ye geçti. Buradaki Şeriat Enstütüsü’nde 3 kur bitirdi. Aynı zamanda Şeyh Murtazali ve Nebil bin Ahmar el Cezayiri’den Ehli Sünnet Akidesi üzerine ders aldı. Ali Ebu Muhammed, bunun dışında Nureddin Itri, Sadık Habanniki gibi alimlerden de fıkıh ve hadis dersleri aldı. Suriye’deki ilim tahsilini tamamladıktan sonra 2005 yılında memleketi Dağıstan’a geri döndü. Başkent Şamilkale(eski Mahaçkale)’de ilmi derslerine devam etti.

Sonraları başkent yakınındaki Tarkah’taki medresede, Suriye’den gelen Şeyh Dr.Murtazali ile birlikte çalıştı. Bir süre sonra medresenin sahibi Murtazali Karaçayev, sözleşmelerini ihlal ederek her iki şeyhi de buradan uzaklaştırdı.

Dr.Murtazali bunun üzerine, Rabbanikale (eski Kizilyurt)’de bulunan bir medresede çalışmaya başladı ve Ali Ebu Muhammed’i de yardımcısı olarak yanına aldı.

Şeyh Ali Ebu Muhammed, bu süre zarfında Şeyhülislam ibn-i Teymiyye, Şeyh Ebu Muhammed el Makdisi, Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz gibi alimlerin eserlerini derinlemesine tahkik etti. Ehli Sünnet ve’l Cemaat akidesi ve cihad ahkamı üzerine yoğunlaştı.

Şeyh Dr.Murtazali’nin 2009 yılında şehid edilmesinin ardından bazı talebeleriyle birlikte Kafkasya Emirliği-Dağıstan Vilayeti mücahidlerine katıldı. 2010 yılında Dağıstan Vilayeti’ne kadı olarak atandı. Aynı yıl, Dağıstan Vilayeti emiri ve Kafkasya Emirliği Genel Kadısı Emir Seyfullah Gubdenski (Magomedali Vagapov)’nin şehadetinin ardından Emir Ebu Osman (Dokku Umarov) tarafından Kafkasya Emirliği Genel Kadılığı görevine getirildi.

Emir Dokku Ebu Osman’ın şehadetinin ardından, kendisi bu görevi kesinlikle istememesine rağmen Kafkasya Emirliği mücahidlerinin büyük çoğunluğunun ısrarıyla 2014 Mart ayında hareketin emirliği görevini kabul etti.

Kaynak : İslamveDin çevirisiyle -> ummetislam.net