Prof.Dr.Yücel Acer kimdir?

Biyografi
1971 Yozgat, Sorgun doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi, Sheffield Üniversitesi’nden (İngiltere) Uluslararası Hukuk mastır derecesi, ...
EMOJİLE

1971 Yozgat, Sorgun doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi, Sheffield Üniversitesi’nden (İngiltere) Uluslararası Hukuk mastır derecesi, Bristol Üniversitesi’nden (İngiltere) Uluslararası Hukuk doktora derecesi almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı’nda 2000 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör olmuştur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde görev yaptığı süre boyunca, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, İİBF Dekan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, ESBAV Yönetim Kurulu Başkanlığı, İİBF Dekan Vekilliği ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Uzmanlık alanları; Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası Mülteci Hukuku dur. Birçok bilimsel makalesinin yanında “The Aegean Maritime Disputes and International Law” (Ege Deniz Sorunları ve Uluslararası Hukuk), “Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu”, “Küresel ve Bölgesel Perspektiften Türkiye’nin İltica Stratejisi”, ve “Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı” (2010 TUBA Ödülü) başlıkları altında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

ABD’de, Hawaii Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora sonrası çalışmalar yapmış, Kara Harp Okulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Adalet Akademisi’nde dersler vermiştir. Ağustos 2014’den itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi.

18 Mart 2015 rihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Yücel Acer evli ve iki çocuk babasıdır.