Prof. Dr. Oktay Aslanapa kimdir?

Biyografi
17 Aralık 1914’de Mehmet Celâl Bey ve Esma Hacer Hanımın oğlu olarak Kütahya’da doğdu. İlk ve Orta Okulları orada okuduktan sonra, 1932’de girdiği Bursa Lisesinden 1934’d...
EMOJİLE

17 Aralık 1914’de Mehmet Celâl Bey ve Esma Hacer Hanımın oğlu olarak Kütahya’da doğdu. İlk ve Orta Okulları orada okuduktan sonra, 1932’de girdiği Bursa Lisesinden 1934’de mezun oldu. Aynı yıl Yüksek Öğretmen Okulu imtihanını kazanarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesine kaydoldu. 1938’de Tarih, Felsefe ve Coğrafya Lisanslarıyla mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı imtihanını kazanarak Türk ve İslam Sanatı ihtisası yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Marburg/Lahn Üniversitesinde bir yıl çalıştıktan sonra savaş başlayınca yurda dönüp 1939 Ekiminden 1941 sonlarına kadar askerlik görevini yaptı. Terhis edilince Viyana’ya gönderildi. 1943 Mayısı’nda "Die Osmanischen Beitrage Zur İslamischen Baukunst" teziyle doktorasını verip döndü. Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yeni kurulmuş olan Sanat Tarihi Bölümüne asistan olarak atandı. 1948’de "Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri" teziyle Doçentlik imtihanını verdi.1960 yılında Profesör ve Sanat Tarihi Kürsüsü Başkanı oldu. 1963’de Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü’nü kurdu. Bu Kürsü’nün Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 1977’de Sanat Tarihi Enstitüsü Müdürlüğüne seçildi. 1982 yılı düzenlemelerinden sonra, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 20 Mayıs 1956’da Bayan Selma Günseli Pamukçu ile evlenmiş olan Prof. Dr. Oktay ASLANAPA’nın Ayşe Çiğdem (1957) ve Fatma Banu (1961) adında iki kızı vardır.

1960 ‘dan beri Diyarbakır, İznik, Kalehisar, Kayseri-Keykubadiye, Konya, Van ve Bursa-Yenişehir’de Türk Sanatı ile ilgili kazılar yaptı ve sonuçlarını yayınladı. Mimari konular yanında, çini-seramik konusunda özellikle İznik ve Kalehisar kazıları ile ilgili çalışmalarını makaleler ve kitap halinde yayınladı. Halı sanatı konusunda yaptığı araştırmalarla ilgili olarak da makale ve kitaplar yayınladı. Kitap ciltleri konusundaki araştırmalarını tebliğler halinde uluslar arası toplantılara sundu ve yayınladı.

Anadolu’da uzun araştırma gezileri ve incelemelerine her kademede öğrencilerini de alarak onların çeşitli alanlarda yetişmelerini sağladı. Çok sayıda Lisans ve Doktora öğrencisi yetiştirdi ve tezlerini yönetti. Uluslararası kongre ve toplantılara tebliğlerle katıldı. Enstitü Müdürü olarak "Yıllık Seminer" toplantıları geleneğini kurdu ve "Sanat Tarihi Yıllığı" adlı derginin Edebiyat Fakültesi yayınları arasında düzenli olarak yayınlanmasına ön ayak oldu.

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü ve mesleki kuruluşlar ile vakıfların üyesidir.

Türk Kültür Tarihi ve Atatürk’ün Kültür Politikası derslerini veren Prof. Dr. Oktay ASLANAPA vefat edene kadar İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği yaptı.

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA’nın eserlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.
Edirne’de Osmanlı Devri Abideleri, İstanbul 1949.
Turkısh Arts, Seljuks and Ottoman Carpets, Tiles and Miniature Paintings, İstanbul 1961.
Türk Sanatı, Selçuklu ve Osmanlı Halıları, Çini ve Minyatür Sanatı, İstanbul 1961.
Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965.
Türkische Fliesen und Keramik in Anatolien, İstanbul 1965.
Turkish Art and Architecture, Faber and Faber, London 1971-Praeger, New-York 1972.
Türk Halı Sanatı, YKY, İstanbul 1972.
Türk Sanatı I, İstanbul 1972.
Türk Sanatı II, İstanbul 1973.
Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı-14.Yüzyıl, (hazırlayan ve mimari, çini, keramik, minyatür bölümleri), İstanbul 1977, s.17-56.
Kırım ve Kuzey Azerbaycan’da Türk Eserleri, İstanbul 1979.
"Topkapı Sarayında Kalmış Bazı Kale Anahtarları", Sanat Tarihi Yıllığı XI (1982), İstanbul 1983, s.13-27.
Türk Ansiklopedisindeki maddeler: Selimiye Camii (Edirne), Selimiye Kışlası ve Camii, Seramik, Sultan Selim Camii.
İslâm Ansiklopedisindeki madde: Türk Sanatı
"Les Relations Culturelles et Artistiques Turca-Italiennes", Attidel Simosio di Ricerche e di Studi per uno Svilluppo Scientifico dei rapporti İtalo-Turchi, (Cagliari) 1981, s.157-169.
"Osmanlı Devri Cild Sanatı", Türkiyemiz, Yıl 13, sayı:38, Ekim 1982, İstanbul 1982, s.12-17 (ing. 43 vd.).
Kuruluşu, Gelişmesi ve Dertleriyle İstanbul, Türk Edebiyatı, Mayıs 1983,sayı:115, s.20-21.
Osmanlı Minyatürlerinin Üslûbu, kaynaklar, sayı I/Güz, İstanbul 1983, s.65-70
İstanbul Üniversitesi, Kuruluşu, Tarihçe, Teşkilât (yayınlayan), İstanbul 1983.
Türk Sanatı, Remzi Yayınevi, İstanbul 1993.
Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2004.
Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul 1987.
Türk Sanatı ve Mimarisi (Arapça) Fenn -ül Etrak, Ircica Yayınları, İstanbul 1987.
Türk Sanatı : Başlangıcından Beylikler Devrinin Sonuna Kadar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
Pinner, R. & Denny, W.B. Orıental Carpet And Textıle Studıes II (Vol II) Carpets Of The Mediterranean Countrıes 1400- 1600, "The Early Ottoman Carpets" London, 1986, s.67-73.

İstanbul.edu.tr