Prof. Dr. Mustafa Solak kimdir?

Biyografi
Prof. Dr. Mustafa Solak, 1953 yılında Sivrihisar/Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp...
EMOJİLE

Prof. Dr. Mustafa Solak, 1953 yılında Sivrihisar/Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Kürsüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1985 yılında aynı kürsüde doktora eğitimini tamamladı. Aynı bilim dalında 1986 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında ise doçent unvanını aldı. Temmuz 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Mustafa Solak akademik hayatı boyunca pek çok yönetim kademesinde idari görevlerde bulundu. Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1987 – 1993 yılları arasında sırasıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, GENTAM Müdür Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Solak, Celal Bayar Üniversitesi’nde 1993- 1999 yılları arasında görev yaptı. Bu görevi süresince, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Solak, Temmuz 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne Profesör olarak atandı. 1999-2008 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Solak, Ocak 2008’de Yükseköğretim Kurulu Başkanı Danışmanlığı’na, Şubat 2008’de Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği’ne, Kasım 2008’de ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanmış olup, iki yıl süre ile bu görevini sürdürdü. Prof. Dr. Mustafa Solak, YÖK’te görev yaptığı süre içinde Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’nun hazırlanmasına öncülük etmiş olup, editörlüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa Solak 15 Mart 2011 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Prof. Dr. Mustafa Solak’ın alanında özgün uluslararası dergilerde 32 ve ulusal dergilerde basılan 38 makalesi ile, uluslararası kongrelerde 42 ve ulusal kongre ve toplantılarda sunulan 45 bildirisi olup, 31 adet olgu sunumu bulunmaktadır. Alanında yayınlanmış üç kitapta bölüm yazarı olup, bunlardan ikisinin editörüdür.

18 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2.kez Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Prof. Dr. Mustafa Solak evli ve iki çocuk babasıdır.