Öztürk Türkdoğan kimdir?

Biyografi
1987 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu,1988 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Figüratif Resmin Mekan Problemleri&r...
EMOJİLE

1987 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu,1988 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Figüratif Resmin Mekan Problemleri” konulu tezi ile “Master” derecesini aldı.

1993 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Simgesel Soyut, Soyut Dışavurum ve Simgesel Figür Kombinezonları” konulu tezi ile “Doktora” derecesini aldı,
1998 Doçent oldu,2000 ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığına atandı.Halen bu görevde.Tansel Türkdoğan 1989 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Belçika,
Hollanda ve Tunus’ta Üniversiteler, galerilerde çalışmalar yaptı.Tunus ve Almanya’da workshoplara ve grup sergilerine katıldı. “Çağdaş Sanat” adlı bir kitabı bulunan Türkdoğan, bugüne kadar 13 kişisel sergi(yurtiçi/yurtdışı) açmış, çok sayıda karma sergiye(yurtiçi/yurtdışı) katılmış, bir uluslararası sempozyuma projesi ile katılmış, üç ulusal sempozyumda bildirisi basılmış ve sunuşlar yapmış, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yapmış, sanat dergileri ve günlük gazetelerde yazılar yazmıştır.Sergileri hakkında üç katalog pekçok kritik yazısı basılmıştır.

Türkdoğan, 1989 yılından beri ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünde sırası ile part-time öğretim elemanı, asistan ve halen öğretim üyesi olarak çalışmakta , Güzel Sanatlar ve Müzik bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde “Painting,Drawing,History of Arts, Design and Communication,Free Hand Drawing” derslerini vermekte ve Müzik ve Güzel Sanatlar bölümü başkanlığını yürütmektedir.Tansel Türkdoğan, “Küreselleşme- Çağdaş Sanat ilişkileri ve kimlik” konularına ilgi duymaktadır.