Nezihe Muhiddin Kimdir?

Biyografi
20. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde kadını toplum yaşamına dahil etme, cumhuriyet rejiminin ilanından sonraysa kadınların siyasal haklarının tanınmasını sağlama için mücadele etmiş bir kadın...
EMOJİLE

20. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde kadını toplum yaşamına dahil etme, cumhuriyet rejiminin ilanından sonraysa kadınların siyasal haklarının tanınmasını sağlama için mücadele etmiş bir kadın hareketi öncüsüdür. Henüz Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmadan "Kadın Hakları Fırkası" adlı siyasi partinin kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’deki ilk siyasal partinin kurucusu olmuştur.

20 roman, 300 kadar öykü, piyes, senaryo, operet kaleme almış bir yazardır.Kadın hakları hareketinin önderlerindendir.

19. yüzyılın sonunda İstanbul’da doğmuş. "İyi bir hatip, karizmatik bir kişilik, esaslı bir feminist" olarak tanınıyor. Farsça, Arapça, Almanca, Fransızca biliyor. Çocukluğu II. Abdülhamid’in baskı dönemine rastladığından "hürriyet âşığı" olarak yetişmiş.

20 yaşında İttihat Terakki Kız Sanayi Mektebi’ne müdür olmuş. Aynı yaşlarda Sabah, İkdam gibi gazetelere sosyoloji, pedagoji, psikoloji yazıları yazmaya başlamış.

Sahnelenmiş piyesleri, operetleri, filme alınmış senaryoları var.2 kez evlenmiş, ama hep babasından devraldığı "Muhiddin" soyadını kullanmış.

Muhiddin, 1908 – 1923 arası Esirgeme Derneği’nde yöneticilik yapmış. Kadın hakları mücadelesini 1923’ten sonra da sürdürmüş.

Cumhuriyet’i "kadın hakları için uygun bir zemin" olarak gördüğünden daha Cumhuriyet ilan edilmeden Haziran 1923’te, kadınlara oy hakkı ve siyasal haklar talebiyle "Kadınlar Halk Fırkası"nı kurmuş.
Parti programında kadınların milletvekili, hatta asker olması bile varmış.

Ancak dönemin hükümeti, programdaki talepleri "aşırı" bulduğundan partiye izin vermemiş. Bunun üzerine Muhiddin, talepleri daraltarak Türk Kadınlar Birliği’ni (TKB) kurmuş ve mücadeleyi dernekte sürdürmüş.

Dernek, kadınların seçme, seçilme hakkının olmadığı ilk seçimlerde inadına Nezihe Muhiddin’i aday göstermiş, camilerde kadın konferansları düzenlenmesi için Diyanet’e başvurmuş.
Bütün bu girişimler reddedildiği gibi, rejimin sözcüsü Cumhuriyet gazetesi "Havva’nın kızları, Meclis’e girip yılın manto modasını tartışacak" diye alaya almış hareketi…

TKB, oy hakkı koparamayınca seçime bir "feminist erkek aday"la katılma kararı almış, ancak o da alaylara dayanamayınca adaysız kalmış.  Bu arada üye sayısı 1000’e yaklaşıp 4 ilde şube açınca CHP hükümeti TKB’yi kapatma kararı almış. Nezihe Muhiddin adı adeta tarihten silinmiş.

Muhiddin küsüp köşesine çekilmiş, kendini edebiyata vermiş. 20 roman, 300 öykü yazmış.  1908’den beri ısrarla talep ettiği siyasi haklar, kadınlara ancak 1934’te tanınabilmiş.  O, 1958’de İstanbul’da bir akıl hastanesinde yapayalnız vefat etmiş.