Mirim Çelebi kimdir? Mirim Çelebi kısaca hayatı

Biyografi
16. yüzyıl Osmanlı alimlerinden Mirim Çelebi kimdir? Mirim Çelebi kimdir kısaca… Mirim Çelebi biyografi… Mirim Çelebi kısaca hayatı… Mirim Çelebi’nin eserleri… İstanbul’da Ali Kuşçu ile arkadaşları ve...
EMOJİLE

16. yüzyıl Osmanlı alimlerinden Mirim Çelebi kimdir? Mirim Çelebi kimdir kısaca… Mirim Çelebi biyografi… Mirim Çelebi kısaca hayatı… Mirim Çelebi’nin eserleri…

İstanbul’da Ali Kuşçu ile arkadaşları ve öğrencileri tarafından inşa edilen teorik astronomi  çalışmalarını devam ettiren astronom, matematikçi ve optikçi Mirim Çelebi Osmanlı Devleti’nde, Musa Kadızade ve Ali Kuşçu’dan sonra yetişen en önemli matematikçi ve astronomlardan biridir.

Mirim Çelebi 1475 yılında doğdu. Babası genç yaşta vefat ettiğinden dolayı Mirim Çelebi’ye dedesi Hocazade yetiştirdi. Başta dedesi Hocazade ve Sinan Paşa olmak üzere dönemin en büyük alimlerinden ders aldı. Mezun olduktan sonra, Gelibolu, Edirne Ali Bey ve Bursa Manastır Medresesi gibi çeşitli medreselerde eğitmenlik yaptı. Bilhassa matematik ile astronomi sahalarında dönem
lashing yük sabitleme

inin en tanınmış kişisi haline geldi. Bu ünü sebebiyle Sultan II. Bayezid, Mirim Çelebi’yi kendisine hoca edindi ve ondan matematik ilimleri okudu. Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Kazaskerliğine getirilen (1519) Mirim Çelebi kısa bir süre sonra azledilerek emekliye sevk edildi. Hacca gitti ve dönüşünde Edirne’ye yerleşti. 1525 yılında Edirne’de öldü ve Kasım Paşa Camii avlusuna defnedildi.

Matematik ilminde zamanının en ünlü ismi olan Mirim Çelebi tarih ve edebiyat sahalarında da tanınmıştı. Osmanlı astronomi geleneğini temsil eden Mustafa b. Ali el-Muvakkıt ile ünlü filozof ve tarihçi Taşköprülüzade gibi pek çok öğrenci yetiştirdi.

Mirim Çelebi’nin Eserleri:

  • Risale fi mes’elet el-tedaris
  • Dustur el-‘Amel fi Tashih el-Cedvel
  • Şerh el-Fethiyye fi ‘İlm el-Hey’e
  • Risale fi el-Hale ve Kavs Kuzah


lashing yük sabitleme