Kesteli kimdir?

İslam Alimleri
Osmanlı Kesteli’nin künyesi Muslihuddin Mustafa b. Muhammed Kesteli’dir. Mevla Kastallani diye de bilinir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Oryantalist Franz Babinger, Kesteli...
EMOJİLE

Osmanlı Kesteli’nin künyesi Muslihuddin Mustafa b. Muhammed Kesteli’dir. Mevla Kastallani diye de bilinir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Oryantalist Franz Babinger, Kesteli’nin Bursa’da yer alan Kestel ilçesinde doğduğunu söylese de Osmanlı kaynaklarına bakıldığında Kesteli’nin, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kestel köyünde doğduğu anlaşılmaktadır.

Kesteli, ilköğrenimi Aydın’da gördükten sonra Bursa’ya giderek Çelebi Sultan Mehmet Medresesi müderrisi olan Hızır Bey’den İslami İlimler dersi almıştır. Hocazade ve Hayali gibi müderris yardımcılarından yararlanmıştır. Tahsilini bitirdikten sonra Hızır Bey’in kızıyla evlenmiştir.

Kesteli, Mudurnu ve bugün Batı Trakya sınırları içerisinde kalan Dimetoka’da müderrislik yapmıştır. Bu vazifelerinden sonra Sahn-ı Seman Medreselerine müderris olarak atanmıştır. Kesteli, medreselerdeki bütün dersleri okutabilecek bir alim kabul edilir ve doğru bildiğini söylemekten geri durmayan biri olarak tanınırdı. Müderrisliğin yanında Bursa, Edirne ve İstanbul’da kadılık yapan Kesteli, Fatih Sultan Mehmet tarafından devrin son yıllarında kazaskerlik görevine getirilmiştir. Bir süre sonra kazaskerlik makamı ikiye çıkarılmış, böylece Kesteli, Rumeli Kazaskerliğine tayin edilmiştir. II. Bayezid tahta geçtiğinde Kesteli, Rumeli Kazaskerliğinden azledilmiş ve kendisine 120 dirhem maaş bağlanmıştır.

Osmanlı alimi Kesteli, İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Ebu Eyyup El-Ensari’nin kabri civarında bulunan Meyyit Kuyusuna defnedilmiştir.

Kesteli’nin Eserleri

  1. Haşiye ala Şerhi’l-Akaid
  2. Risaletü’l-akaid
  3. Tefsir-i Sure-i Yasin