İbn Hazm kimdir? İbn Hazm kısaca hayatı

İslam Alimleri
Endülüslü alim İbn Hazm kimdir? İbn Hazm biyografi… İbn Hazm kısaca hayatı ve eserleri… İbn Hazm, 944 yılında Kurtuba’da doğdu. Babası Amiri Devleti’nde vezirlik yaptı. Abdurra...
EMOJİLE

Endülüslü alim İbn Hazm kimdir? İbn Hazm biyografi… İbn Hazm kısaca hayatı ve eserleri…

İbn Hazm, 944 yılında Kurtuba’da doğdu. Babası Amiri Devleti’nde vezirlik yaptı. Abdurrahman bin Hişam döneminde İbn Hazm da bir süre babasına vekaleten vezirlik yaptı. Ancak siyasete alışamadı. Bu kısa görevinden sonra kendini ilim ve irfana adadı. Çalışmalarını fıkıh, edebiyat, tarih, hadis ve dil konularında yoğunlaştırdı.

Birçok alanda ciltlerce eser veren İbn Hazm ansiklopedik karakteri dolayısıyla Basralı bilgin Câhız’a benzetiliyordu. Bu yüzden kendisine “Endülüs’ün Câhız’ı” denilmiştir. İbn Hazm yaşadığı bölgedeki siyasi karışıklıklardan dolayı birçok kez tutuklandı ve sürgün edildi. Şatibe’de sürgündeyken bir aşk klasiği olan “Güvercin Gerdanlığı’nı” yazdı. Maliki fıkıhçıların şerh odaklı metodolojilerine karşı çıktı. Onları İslam’ın temel referans metinlerinden sapmakla suçladı.

Zahirilik doktrinini sistemleştiren İbn Hazm’dır. Yaşamı boyunca 400’den fazla eser yazdığı söylenen İbnz Hazm’ın birçok eseri zamanla hasımları tarafından yakıldı veya zamanla kayboldu.  Fıkıh alanında el-İhkam fi Usul el-Ahkam kitabı ünlüdür.

İbn Hazm, 1064 yılında Hualve şehrinde vefat etti.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme