İbn-i Rüşd kimdir? İbn-i Rüşd kısaca hayatı

Biyografi
En ünlü İslam alimlerinden İbn-i Rüşd kimdir? İbn-i Rüşd biyografi… İbn-i Rüşd kimdir kısaca… İbn-i Rüşd kısaca hayatı…    İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba’da doğdu. Asıl a...
EMOJİLE

En ünlü İslam alimlerinden İbn-i Rüşd kimdir? İbn-i Rüşd biyografi… İbn-i Rüşd kimdir kısaca… İbn-i Rüşd kısaca hayatı… 

 

İbn-i Rüşd 1126 yılında Kurtuba’da doğdu. Asıl adı, Muhammed, babasının adı Ahmed’dir. İbn-i Rüşd, ilköğreniminin sonra döneminin entelektüel modeline uygun olarak tanınmış hocalardan fıkıh, kelam ve Arap edebiyatı alanlarında dersler aldı; ardından tıp ve felsefe öğrenimi gördü. Dönemin tanınmış filozofu İbn-i Tufeyl tarafından, aydın bir devlet adamı olan Halife Ebu Yakup Yusuf’a takdim edildi (1160). Aynı yılda ünlü tıp ansiklopedisi el-Külliyat’ı tamamladı. Felsefeye merakı olan halife Aristoteles’in eserlerini şerh etmekle görevlendirdi. İbn-i Rüşd, önce İşbiliye kadılığına, ardından da Kurtuba baş kadılığına atandı. On yıl sonra Marakeş’te saray hekimi olan filozof, bu arada öğretim çalışmalarını da sürdürdü. İbn-i Rüşd, Marekeş’te 1198’de vefat etti.

İslam aleminden daha çok Avrupa’da meşhur olan İbn-i Rüşd’ün, Aver-roism adı verilen felsefi fikirleri uzun müddet devam etmiştir. On sekizinci yüzyılın ortalarından itibaren eski önemini kaybeden fikirleri, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekrar ilgiyle karşılanmaya  başlanmış, hakkında incelemeler yapılarak, eserler Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.

İslam aleminden daha çok Avrupa’da şöhrete kavuşan İbn-i Rüşd, felsefe alanında isim yaptı. Batı dünyasında, hiçbir Müslüman bilgin onun ulaşabildiği mertebeye ulaşamadı. O doktor olarak da çok tutulan birisiydi. Daha çok Aristo yorumcusu olarak ün yaptı. Zamanının en büyük doktorlarından biri olan İbn-i Rüşd, tıp sahasında 16 eser verdi. Bunlar arasında “Külliyat fi’t Tıp” en tanınmış olanıdır. Latinceye tercüme edilen kitap, yüzyıllarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

İbn-i Rüşd, ayrıca İbn-i Sina’nın Kanun’una ve Galen’in eserlerine de şerhler yazmıştır. Tedavi, zehirler ve ateşli hastalıklar hakkında eserleri bulunmaktadır. İbn-i Rüşd’ün tıpla ilgili eserleri Güney Fransa’dan Kuzey İtalya’ya doğru yayılmaya başladı. Padova Üniversitesi’nde ders kitabı olarak okutuldu. İbn-i Rüşd’ün birçok defa basılan Külliyatını ilk defa 1255 yılında Padovalı Yahudi Banacosa “Colliget” adıyla Latinceye çevirdi.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme