İbn-i Kemal kimdir? İbn-i Kemal kısaca hayatı

Biyografi
Tarihçi, müfessir, fakih olan İbn-i Kemal kimdir? İbn-i Kemal biyografi… İbn-i Kemal kimdir kısaca… İbn-i Kemal kısaca hayatı… İbn-i Kemal’in eserleri…   Fakih, tari...
EMOJİLE

Tarihçi, müfessir, fakih olan İbn-i Kemal kimdir? İbn-i Kemal biyografi… İbn-i Kemal kimdir kısaca… İbn-i Kemal kısaca hayatı… İbn-i Kemal’in eserleri…

 

Fakih, tarihçi, müfessir, kelamcı, edebiyatçı ve şair olan Şeyhülislam İbn-i Kemal’in asıl adı Şemseddin Ahmed Ahmed b. Süleyman’dır. İbn-i Kemal, Kemalpaşazade Ahmet Şemseddin, Kanuni Sultan Süleyman devri Şeyhülislamlarından ve on altıncı asrın şöhretli alimlerindendir. Tokatta doğmuştur. Doğum yılı belli değildir. Kemalpaşazade Süleyman Bey’in oğludur. Büyük babasına nispetle İbn-i Kemal diye meşhur olmuştur.

İbn-i Kemal, gençliğinde babası  gibi sipahi askeri idi ve II. Bayezid döneminde birçok savaşlarda bulundu. O, bilim adamlarının emirlere bile üstün tutulduğunu görerek genç iken mesleğini değiştirip eğitimini ilerletmişti. Arapça ve Farsça bilen İbn-i Kemal önce müderris oldu. Şöhreti arttı, sonra Edirne kadısı ve Rumeli Kazaskeri oldu. Yavuz Sultan Selim onu çok sever, savaşlarda kendisiyle birlikte bulundururdu. Mısır  seferinden dönerken İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz’un kaftanını kirletmişti. Yavuz ona “alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur kaftanımın süsü olur” demiş ve iltifat olsun diye bu kaftanın kendi ölümünden sonra sandukasına örtülmesini vasiyet etmişti.Kanuni Sultan Süleyman da kendisine büyük saygı göstermiştir.

İbn-i Kemal, Kanuni döneminde 1525’te Şeyhülislam oldu ve ölümüne kadar bu makamda kaldı. Ona “Müftiyü’s-Sakaleyn” unvanı verildi. İbn-i Kemal 1533 yılında öldü. Mezarı Edirnekapı dışarısında Mahmut Çelebi zaviyesindedir.

İbn-i Kemal, büyük bir din bilgini olduğu kadar değerli bir tarihçi ve kudretli bir şairdi. Kitap ve risale şeklinde üç yüz kadar eser yazdığı söylenir. İdrisi Bitlisi’nin “Heşt Beşt” adlı eserini Türkçeye çevirmiştir. Sadi’nin Gülistan’ına benzer Nigaristan adlı Farsça bir eser yazmış, bir Osmanlı tarihi ile Mohaç Muharebesine dair bir risale meydana getirmişti. Yusuf ve Züleyha adlı eserle tamamlanmamış bir Kur’an tefsiri ve dini kitaplara birçok haşiye ve şerhleri vardır.

İbn-i Kemal’in Eserleri:

Eserlerinin çoğunu Arapça yazan İbn-i Kemal; risale, makale, kitap olarak Arapça ve Türkçe 200’den fazla eser yazmıştır. Tıp, tarih, felsefe, şiir, fıkıh konularında eserleri vardır. Eserlerinden bazıları;

 • Dakâyıku’l-Hakâyık
 • Yusuf u Züleyha
 • İdrisi Bitlisi’nin Heşt-Behişt Tercümesi
 • Zagyir ve Tenkih
 • Islah-ı Mefatih
 • Keşşâf’a Na-tamâm Bir Haşiye
 • Şerhu Mefatih
 • Mühimmat
 • Makitu’l-Luga
 • Nigaristan
 • Osmanlı Tarihi (10 cilt)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme