İbn-i Havkal kimdir? İbn-i Havkal kısaca hayatı

Biyografi
İbn-i Havkal kimdir? İbn-i Havkal biyografi… İbn-i Havkal kısaca hayatı… İbn-i Havkal’ın eserleri…   İbn Havkal’ın asıl ismi Muhammed bin Havkal olup, künyesi Ebu...
EMOJİLE

İbn-i Havkal kimdir? İbn-i Havkal biyografi… İbn-i Havkal kısaca hayatı… İbn-i Havkal’ın eserleri…

 

İbn Havkal’ın asıl ismi Muhammed bin Havkal olup, künyesi Ebu’l Kâsım’dır. İbn-i Havkal adıyla tanınmıştır. Musul’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Ömrü seyahatla geçen İbn Havkal 977 yılı civarında vefat etmiştir.

İbn Havkal, 10. asrın en meşhur seyyahlarındandır. Memleketler ve milletlere dair tetkik ve incelemelerde bulunmak için 943 senesi Ramazan ayında Bağdat’tan hareket ederek uzun bir seyahate çıkmıştır. Irak, İran, Maveraünnehir, Türkistan, Şam, Mısır, Mağrib, Endülüs, Sicilya ve başka İslâm memleketlerini dolaştı. Seyahati yirmi sekiz sene sürmüştür.

Selefleri olan el-Leykâni, İbn-i Hurdazbih ve Kudâme’nin eserlerini alaka işe tetkik etti. Seyahati esnasında 952 senelerinde El-İstahri ile görüştü. Bu coğrafya âliminin talebi üzerine onun bazı haritalarını tashih etti ve eserlerini gözden geçirdi. Yirmi bir haritadan meydana gelen bu mecmuaya İslam Atlası denilmiştir. Bunu hazırlanmasında İbn Havkal’ın önemli yardımları olmuştur.

İbn-i Havkal, İstahri’nin eserini genişleterek hem tarih hem de coğrafya sahasında El-Mesâlik vel-Memalik adlı ilmi değeri son derece yüksek eserini yazmıştır. İbn-i Havkal, eserinde İslam alemi hudutları dahilindeki memleketler hakkında iklim itibariyle tafsilatlı bilgiler verdi. El-Mesalik vel-Memalik’in Türk tarihi bakımından çok önemli bir yeri vardır.

Eserde o asırdaki Oğuzların, Karlukların, Kimeklerin, Kırgızların, Uygurların, Peçeneklerin, Bulgarların oturdukları yerlere dair önemli bilgiler olduğu gibi Maveraünnehir ve Batı Türkistan hakkında çok geniş bilgiler verir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme