İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun kısaca hayatı

Biyografi
Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun kimdir kısaca… İbn-i Haldun biyografi… İbn-i Haldun kısaca hayatı ve çalışmaları…   İbn-i Haldun, 14. yüzyılda yaşamış ...
EMOJİLE

Sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun kimdir kısaca… İbn-i Haldun biyografi… İbn-i Haldun kısaca hayatı ve çalışmaları…

 

İbn-i Haldun, 14. yüzyılda yaşamış en büyük tarihçilerden biridir. Aynı zamanda da bir tarih felsefecisi ve toplum bilimcisidir. İbn-i Haldun 1332 yılında Tunus’ta doğdu. Fıkıh, Kur’an, Matematik, Mantık ve Kelam eğitimi alan İbn-i Haldun, Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs arasında dolaşmış toplum düzeni, insanların gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerini incelemiş, toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş  ve Tarih Felsefesine böyle gözlemci ve deneyci bir açıdan yaklaşmıştır.

Tarihsel bilginin yanlışlardan arınması amacıyla yaptığı toplumsal gözlemler sonucunda kurmuş olduğu ümran ilmiyle bugünkü sosyoloji ilminin temellerini atmıştır. Ömrünün büyük bir kısmı idari ve siyasi görevlerde geçmiştir. 1374 yılında Afrika’da küçük bir kasabaya çekilerek meşhur Mukaddimesi’ni yazmıştır. 1383-1406 yılları arasında Mısır’da kadılık yapmış ve 1406 yılında burada ölmüştür.

İbn-i Haldun, tarihi en yüksek seviyeye ulaştıran bir isimdir. W. Barthold, İbn-i Haldun için “Yalnız İslam tarihinde değil, tüm dünya fikir tarihinde tarih felsefesinin en mümtaz simalarından biridir. Daha doğru bir ifadeyle sosyolojinin ilk büyük kurucusudur.”  demiştir.

 

İbn-i Haldun’un Eserleri:

İbn-i Hatip’in bildirdiğine göre İbn-i Haldun’un birçok kitap, manzume, risale, İbn-i Rüşd ve Fahreddin Razi’nin eserlerine yazdığı özetler, matematik ve mantığa dair eserleri vardır. Fakat bu eserleri günümüze kadar gelememiştir. Onun günümüze kadar getiren önemli eseri, 7 ciltten ibaret olan tarihidir. 7 ciltten meydana gelen bu eserin birinci cildi Mukaddime adıyla şöhret bulan bahsi geçen eserdir. Sonraki bölümleri ise Araplar ve komşu milletlerini anlatmaktadır.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme