Hz.Adem

Biyografi
Âdem, İbrâhimî Dinler’de Tanrı tarafından yeryüzünde yaratılan ilk insandır. Âdem’e bakış açısı ve Âdem’in hikâyesi bu dinlere göre farklılık göst...
EMOJİLE

Âdem, İbrâhimî Dinler’de Tanrı tarafından yeryüzünde yaratılan ilk insandır. Âdem’e bakış açısı ve Âdem’in hikâyesi bu dinlere göre farklılık gösterse de temelde aynıdır.

İslam’a göre Âdem, yaratılmış ilk insan ve ilk peygamber’dir. Kur’an’da toplam yedi ayrı yerde farklı açılardan Adem’den ve onun yaratılış serüveninden bahsedilir. Kur’an dışı anlatımlarda ise kıssa mitolojik bir hâle sokulmuştur.

İslam’da Âdem’in hikayesi üzerinden insanların çamurdan yaratıldığına dikkat çekilerek, Adem’in yaratılış süreci, cennetteki durumu, yeryüzüne inişi olaylarıyla tüm insanın neden niçin yaratıldığı gibi sorulara yanıt verilir. Allah’ın ona diğer varlıklara öğretmediği isim koymayı, manalarını bulmayı öğretmesi, varlıklar içerisinde sadece insanın bilinç sahibi ve sisteme müdahale edebilen varlık olduğu sembolize edilmiş olur.

Adem’in kısasının devamında Allah, meleklerin ona karşı secde etmesini istemiş (Burada yapılan secde Ademe değildir. Ademi yarattığından dolayı Allah kendisine secde edilmesini emretmiştir.) fakat İblis kibrinden ötürü ona secde etmemiştir. Kibrinden ve itaatsizliğinden dolayı İblis Cennet’ten kovulur. Âdem’e eş olarak ilk kadın olan Havva da yaratılmıştır. Adem ve Havva Cennet’te yaşamaktadır ancak sınırlılıklarının ölçüsü olarak oradaki bir ağaçtan yememekle sorumludurlar. Daha sonra İblis’in onlara yalan söyleyip kandırması üzerine bu ağacın meyvesinden yerler. Bu itaatsizlikleri yani günahları nedeniyle Cennet’ten çıkarılıp dünyaya gönderilirler. Dünyada da çoğalmış ve insanlığın atası olmuşlardır.

Habil ile Kabil

Habil ile Kabil Hz. Adem’in oğullarından ikisidir. Habil’in Allah’a yaptığı kurban’ın kabul edildiği ve kendi kurbanın Allah tarafından kabul edilmediği için Kabil, Habil’i öldürür ve böylece dünyada ilk kâtil olur. Sonra bir kargadan görüp Habil’i yerin altına gömer.

Musevilik’te Âdem

Musevi inancına göre Âdem (İbr. Adam), yaradılışın altıncı gününde topraktan yaratılmıştır. 1. bâbda erkek ve dişi olarak yaratıldıkları söylenirken 2. bâbda dişinin erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığından bahsetmesi, birinci bölümdeki kadının Lilith, ikinci bölümdekinin ise Havva olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Hristiyanlık’ta Âdem

Âdem kıssası Tevrat’tın Tekvin (Yaradılış) bölümünde anlatılır. Hıristiyanlık’ta Âdem’in Cennet’te işlediği o ilk günah, büyük bir öneme sâhiptir. Hristiyan inanışına göre Âdem’in günahı tüm insanlığa geçmiştir ve Îsâ, bu günahı kaldırmak için gelen Tanrı Kuzusudur. Kendisini bu günâh için fedâ etmiştir.