Grimm Kardeşler kimdir?

Biyografi
Google meşhur çocuk masallarının sahibi Grimm Kardeşleri unutmadı. Onlar için "Grimm Kardeşlerin Masalları" adı altında özel bir doodle hazırladı. Grimm Kardeşler, Jacob Grimm (1785-1863) ve...
EMOJİLE

Google meşhur çocuk masallarının sahibi Grimm Kardeşleri unutmadı. Onlar için "Grimm Kardeşlerin Masalları" adı altında özel bir doodle hazırladı.

Grimm Kardeşler, Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859)adlı tanınmış iki Alman masal yazarıdır.

Grimm Kardeşler köy köy, kasaba kasaba dolaşarak akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812’den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.

Bugün dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır. Çünkü Grimm Kardeşler, bütün bu masal derlemeleri sırasında Alman dilini bütün teferruatıyla incelemişler ve dilin bugünkü durumunu almasına büyük hizmette bulunmuşlardır.

Grimm kardeşler 4 Ocak 1785 ve 24 Şubat 1786 tarihlerinde memur bir ailede dünyaya gelirler. Grimm kardeşlerin sonrasında üç erkek ve bir kız kardeşleri daha olur. Bu kardeşlerden 1790-1863 tarihleri arasında yaşayan Ludwig Emil Grimm günümüzde de tanınan bir ressam ve grafikçidir.

F5haber