Fuat Sezgin kimdir?

Biyografi
24 Ekim 1924 doğumlu, İslam Bilimleri Tarihi araştırmacısıdır. Buhari’nin Kaynakları adlı doktora teziyle, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’ nin bir ...
EMOJİLE

24 Ekim 1924 doğumlu, İslam Bilimleri Tarihi araştırmacısıdır. Buhari’nin Kaynakları adlı doktora teziyle, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’ nin bir araya getirdiği hadislerde biline geldiğinin aksine sözlü kaynaklara değil İslam’ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri giden yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. Bu tez Avrupa merkezli oryantalist çevrelerde hala tartışılmaktadır.

1954 yılında İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde doçent oldu.
1961 yılında Almanya’ya giden Fuat Sezgin Frankfurt Üniversitesi’nde önce
misafir doçent olarak dersler verdi. 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde profesör oldu.

Habilitasyon çalışmasını 1965 yılında yaptı; henüz İstanbul’da iken başladığı 7. – 14. yüzyıldan itibaren gelişen Arap-İslam edebiyatı tarihi çalışmasına(Geschichte des Arabischen Schrifttums) Almanya’da da devam ederek,Oryantalistlik çalışmaları için kaynak eser haline gelmiş ve hala aşılamamış

15 ciltlik eserinin ilk cildini 1967 yılında yayınladı; son cildini ise geçtiğimiz günlerde tamamladığının müjdesini verdi. Geschichte des arabischen Schrifttums İslam’ın ilk döneminde uğraşılmış, dini ve tarihi edebiyattan coğrafya ve haritacılığa kadar bütün ana ve yan bilim dallarını konu edinmektedir.

"Geschichte des Arabischen Schrifttums"(Arap-İslam İlimleri Mecmuası) Bilim tarihçilerinin temel müracaat kaynağı olup, en son 15. cildi çıkan bu dev eser; halen iğneyle kuyu kazar gibi yazılmaya devam edilmektedir. Bir bibliyografya olarak da görülen eser, mevcut en sahih kaynaklarla yazılmış bir "İslam Bilim Tarihi"dir.
Fuat Sezgin’in İslam bilimler tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bir diğer çalışması ise, 1984 yılından beri yayınlanmakta olan Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften isimli dergi; Coğrafya, Avrupalı seyyahların Seyahatnameleri, Matematik ve Astronomi, Tıp, Felsefe, Müzik, Nümizmatik, Tarih yazımcılığı ile bilimler tasnifi ve diğer konularda yazılmış orijinal eserlerin tıpkı basımlarını ve bu konuda araştırmalar yapmış olan batılı bilim adamlarının çalışmalarının yeniden basımlarını içeren seriler halinde 1300 cilt civarındaki yayınlarıdır.

1982 yılında J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü ve 1983’de buranın müzesini kurarak, halen buranın direktörlüğünü yürütmektedir.
Enstitüye bağlı olarak kurduğu müzede Sezgin, İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı numunelerini sergilemektedir.

Müzede bulunan objeleri tanıtmak ve İslam kültür çevresindeki bilimsel gelişmeyi göstermek için hazırladığı Wissenschaft und Technik in Islam isimli kataloğu 2003 yılında yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Frankfurt’taki müzesinde bulunan eserlerden 1.000 cildin üzerinde eseri tıpkı basım olarak, araştırmacılar istifade etsin diye Süleymâniye Kütüphanesi’ne hediye etmiştir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin son olarak, Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimsel araç ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak, açılışını 25 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaptığı İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin İstanbul Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda açılmasına önayak olmuştur.

"İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" ile, Türk insanı Fuat Sezgin Hoca’yı yeniden tanıma fırsatı bulmuştur. Müslüman bilim adamlarının buluşları, şimdi Gülhane Parkı’ndaki "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde sergilenmektedir.

"İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" ile, Türk insanı Fuat Sezgin Hoca’yı yeniden tanıma fırsatı bulmuştur. Müslüman bilim adamlarının buluşları, şimdi Gülhane Parkı’ndaki "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde sergilenmektedir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı’nın İslami bilimler ödülünü 1978 yılında ilk alan kişidir.

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Fuat Sezgin Hoca; Süryanice, İbranice, Latince ve Arapça dâhil, 27 dili çok iyi derecede bilmektedir.

Dünyabülteni