Faruk Erzengin kimdir?

Biyografi
Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 1950 yılında 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası; Maraş Kurtuluş Savaşında çok büyük fedakârlıklar gösteren ve gazi olan Hacı Mehme...
EMOJİLE

Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 1950 yılında 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası; Maraş Kurtuluş Savaşında çok büyük fedakârlıklar gösteren ve gazi olan Hacı Mehmet ERZENGİN’dir ve çok köklü bir ailenin mensubu olup meşhur Hoca ve Müderris Ömer Efendinin torunudur. Annesi Emine ERZENGİN Maraş Müftüsü Meşhur Hafız Ali Efendi’nin yeğenidir. Muhafazakâr bir ailenin evladı olarak Dünyaya gelen Faruk ERZENGİN; üç yaşından itibaren önce annesi ve ablalarının ve daha sonraki yıllarda Maraş’ın Fatma Hoca, Gövşen Hafız, Güllü Hoca, Salih Hoca gibi çok ünlü din adamlarının verdiği dinî eğitimle Kuran-ı Kerim’i önce hatmeşmiş ve devamında hıfzermiş ve 17 yaşına kadar Hafız Ali Efendi başta olmak üzere pek çok ünlü hocaların rahleyi tedrisinden geçerek Osmanlıca öğrenmiştir. İlkokul’u İstiklâl İlk Okulunda, Orta Okul ve Liseyi Kahramanmaraş Lisesinde okumuş ve bu okulları birincilikle bitirmiş, her sene iftihara geçmiştir.  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne 1966 yılında girmiş ve 31 Mayıs 1972’de Pekiyi derece ile mezun olmuştur. Şubat 1974’e kadar askerlik görevini Samsun ve Amasya’da, Eryatağı-Carcurum’da (toplam 18 ay) Tabip Asteğmen olarak yapmıştır. Mart 1974’te açılan sınavda birinci olarak, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü’ndeki asistanlık görevine başlamıştır. Van 1976 Depreminde gönüllü olarak hizmet talep eden; Van, Muradiye, Erciş, Ağrı, Hakkâri, Tatvan bölgelerinde ve Yaykılıç Hudut Kasabasında, en soğuk kış şartlarında uzun süre şevkle çalışan, Fakülte’mizin İç Hastalıkları Kürsüsü’nün üç kıdemli asistanından birisidir. “İç Hastalıkları Uzmanlık” sınavını üstün derece başarı ile kazanarak 1978 yılında Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak çalışmaya başlamıştır. 

Açılan bir sınavı kazanarak, İstanbul Üniversitesi tarafından “bilgi ve görgüsünü arttırmak” amacı ile resmi görevli olarak Ocak 1982 tarihinde İngiltere’nin St. James’s Üniversitesi’nce sağlanan “Senior Registrar-Research Fellow” kadrosu ile aynı Üniversite’nin Tıp Fakültesi Kardiyoloji (Kalp ve Damar Hastalıkları)  Departmanı’na gönderilmiştir. Aynı Kardiyoloji Kürsüsünde birçok bilimsel çalışmalar yapmış ve Klinik Kardiyolojide ve Kardiyolojinin invazif ve non-invasif tüm Laboratuarlarındada çalışmış, Anjiyo,  Eko-Doppler ve intraoperatif mukayaselli çok başarılı birçok çalışmalar ve uluslararası yayınlar ve tebliğler yapmıştır. İngilterede açılan bir sınavı kazanarak “Doppler”  Ekokardiografiyi ilerletmek ve renkli Doppler Ekokardiyografi’yi öğrenmek ve bu sistemleri ilk olarak İngiltere’de kurmak üzere St. James’s Üniversitesi tarafından 30.11.1982 tarihinde resmi kadrolu olarak Amerika Birleşik Devletleri Washington ve Seatle Üniversite’lerine, Los Angeles Üniversitesine ve takiben de Cleveland Clinic’e 4 ay süre ile gönderilmiştir. İngiltere’ye tekrar döndükten sonra, bu ülkede ilk Doppler Ekokardiografi Laboratuvarı’nı kurmuştur. İngiltere’de 2 yıl kaldıktan sonra 31.12.1983 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na dönmüştür. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın Ekokardiyografi laboratuarının modern ve verimli hale getirilmesi için Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Doppler ekokardiyografi’yi Ülkemize ilk getiren ve Türkiye’de ilk defa İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakülte’si Kardiyoloji Anabilim Dalında’da kuran kişidir. Şubat 1984 yılında Genel Kurul tarafından, Türk Kardiyoloji Derneğinin Ekokardiografi Çalışma Grubu Genel Sekreterliğine seçilmiştir. Bu görevi on yıl yürüttüğü dönem içerisinde Uluslararası katılımlı dört büyük, iki küçük Ulusal Ekokardiyografi Kongrelerin’in Genel Sekreterliğini ve baş sorumluluğunu yaptmıştır. Bu arada aynı klinikte 1987 yılında Doçent olmuştur.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri St. Thomas (Virgin Islands), Miami, Orlando ve Tapma Şehirlerinde uygulamalı Transözofajiyal Ekokardiografi Kursu ve Sempozyumuna ve devamında Saint Petersburg Şehrindeki Gulfcoast Ultrasound Institute (Florida, USA)’ de, “Cardiac Doppler-Color Flow” ve “Advanced Cadiac Doppler/Color Flow Imaging” ve Transözofajiyal Ekokardiyografi konulu uygulamalı eğitim programlarına 4 ay süre ile resmî görevli olarak gönderilmiştir. Fakültesine dönüşte Transözofajiyal Ekokardiografi Laboratuvarını Ülkemizde ilk defa kurmuş ve bu önemli yöntemi ilk defa rutin uygulamaya sokmuştur.

Gösterdiği üstün hizmet ve başarılı çalışmaları takiben, Ülkemizdeki farklı üniversitelerden beş farklı Profesörden oluşan jürinin hazırladığıı raporların sonucunda oy birliği ile başarılı bulunup, İ.Ü. nin Yönetim Kurulu’nun oybirliği krarı ile1995 yılında aktif Profesör olmuştur.

Takibeden yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın bazı Üniversitelerinde kısa, orta ve uzun vadeli çok sayıda uygulamalı ve teorik kurs, kongre, konferanslara katılmış, tebliğlerde bulunmştur.

İkiyüzelliyedi’si yabancı dilde olmak üzere 498 adet makale, araştırma, konferans, derleme şeklinde yayını ve üçü yabancı dilde olmak üzere altı kitapta yazdığı konular vardır. Kardiyoloji, Ekokardiyografi, İç Hastalıkları ve Hipertansiyonla ilgili yazılmakta olan dört kitabın ikisinde editör, ikisinde editör yardımcısıdır. Eylül 2007 de basılan 3000 sayfalık İç Hastalıkları Kitabında Kardiyoloji ile ilgili 14 bölüm yazmıştır ve aynı kitabın Editör Yardımcısıdır.

Türk Tıp Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği – Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – üyesidir ve ayrıca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Ekokardiyografi Derneklerinin üyesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve TED’in üyesi, Beykoz Spor Klübün’ün Başkan Yardımcısıdır.

Kahraman Maraş Okutma ve Yardımlaşma Derneğinin son 14 yıldan beri Onursal Başkanı olup tüm hizmetlerde aktif görev almıştır.

Ocak 1998 tarihinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Satın Alma Komisyon Başkanlığı ve Tahakkuk Amirliği görevini bir yıl süre ile yapmıştır.

Üniversitemizi İ.Ü.Senatosunun aldığı kararla; Ankara’da temsilen 2 Ocak 1999 – 4 Ekim 2004 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurulu Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Doçentlik Temel Alan Danışma Komisyonu Üyesi olarak aktif görev yapmış ve bu alanda defalarca Ankarada YÖK’te yapılan komisyon toplantılarına resmi görevli olarak katılmıştır.

Ayrıca son 5 yıldır Türk Kardiyoloji Derneği Aday Belirleme Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır, 27 Kasım 2004’te Türk Kardiyoloji Derneği Genel Kurulu tarafından Yeterlilik “Board” Kurulu (TKYK) Başkanı seçilmiştir. Bu Kurulun çok önemli bir eğitim görevi olan iki aşamalı Board sınavlarını Kardiyolojide Ülkemizde ilk kez başlatmıştır. Mayıs 2012 de Türk Kardiyoloji Derneği Etik Kurul Başkanlığına seçilmiş olup, halen başarı ile bu komisyon’un başkanı olarak bu çok önemli görevini de sürdürmektedir. Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology) tarafından Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı  (ESC Core Curriculum) Türkiye Sorumlusu ve Başkanı olarak seçilmiş ve 18-20, Ocak, 2007 tarihinde Türkiye’yi temsilen tek sorumlu ve Başkan olarak ESC tarafından Parise davet edilmiş, Avrupa ve Türkiye Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı ve Programlarının Toplantısında görevli olarak bulunmuş ve alt Çalışma Gruplarının ve Sürekli Eğitimin tüm fonksiyonlarının Avrupa ve Ülkemizde hazırlanmasında ve yürütülmesinde görevlendirilmiştir. Bu görevi halen başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Ağustos 1998 ve Eylül 2001  yıllarında yapılan Dekanlık seçimlerini tarihteki en yüksek oy alarak kazanmış ve arka arkaya 2 dönem(toplam 6 yıl) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık görevini çok başarılı olarak sürdürdürmüş ve bu görevinde çok üstün, unutulmaz, kalıcı hizmetler vermiştir. Almanya Münih Üniveritesi Rektörü tarafından Erich FRANK Üstün Hizmet Madalyası ve Berat’ına layık görülmüştür. Ayrıca bu görevi döneminde üstün başarılarından dolayı, pek çok kurum tarafından Profesör Dr. ERZENGİN’e elli’nin üzerinde plaket ve madalya verilmiştir.

Türk Kardiyoloji Derneği ETİK KURUL BAŞKANI dır.

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulunun Kurucu Başkanı olup, Ülkemizde ilk olan bu kurumun 4 yıl başkanlığını başarıyla sürdürüp, bin civarında Kardiyolog Doktorun sınavını yaparak Yeterlilik Belgelerini verdiği için,

23 Ekim 2009 da, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde Cumhurbaşkanımız Sayın Abdulllah GÜL Bey tarafından Prof. Dr. Faruk ERZENGİN’e ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ verilmiştir.

Normal Dekanlık sürelerinin bitimini takiben, 7 Eylül 2004 tarihinde, toplam 6 yıllık iki dönem Dekanlık süresinin tamamlanması nedeni ile tekrar Kardiyoloji Anabilim Dalındaki Öğretim Üyeliği görevine dönmüştür ve hâlen bu göreve devam etmektedir.

İ.Ü. 2005 yılı Rektörlük seçiminde 8 aday içerisinden ikinci olarak seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Farukerzengin.com