Cengiz Kallek kimdir?

Biyografi
1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü Arapça ve İslâmî ilimler ...
EMOJİLE

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Yurt içinde ve yurt dışında sürdürdüğü Arapça ve İslâmî ilimler çalışmalarının ardından, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Hukuku Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı (1989). Aynı enstitünün İktisat Tarihi Bölümü’nde ‘Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi’ başlıklı teziyle doktor oldu. Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa (İstanbul 1992) adlı yayınlanmış bir kitabı vardır. Kallek aynı zamanda, Başbakan Davutoğlu ve Murat Ülker’in Boğaziçi Üniversitesi’nden sınıf arkadaşıydı. 

Makaleler

“Yahya ibn Adam’s Kitab al-Kharadj: Religious Guidelines for Public Finance”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 44/2, s. 103-122 (2001). 
“al-Dawudi: A North African Malikite Observer of the Economic Disorder under the Fatimid Regime”, IIUM Journal of Economics and Management, 7/1, s. 57-91 (1999). 
“Qudamah ibn Ja‘far on Certain Aspects of Political Economy”, al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, 3/1, s. 1-33 (1998). 
“Economic Views of Abu ‘Ubayd”, IIUM Journal of Economics and Management, 6/1, s. 1-21 (1998). 
“Real Estate Market in ‘Asr al-Sa‘adah”, IIUM Journal of Economics and Management, 5/1, s. 1-38 (1997). 
“Socio-Politico-Economic Sovereignty and the Market of Medina”, Journal of Islamic Economics, 4/1-2, s. 1-14 (1995). 
“İslâm’da Pazar Ahlâkı ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî / Islamic Market Ethics and Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî”, İş Ahlakı Dergisi/Turkish Journal of Business Ethics, 1/1, s. 9-30 (2008). 
“Narh Konusuna Yeniden Bakış” (Official Price-Fixing Reviewed), İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi/Journal of Islamic Law Studies, 7, s. 257-276 (2006). 
“Mâverdî’nin Ahlâkî, İçtimaî, Siyasî ve İktisadî Görüşleri” (The Ethical, Social, Political and Economic Views of al-Mâwardî), Dîvân İlmî Araştırmalar, 17, s. 219-265 (2004/2). 
“Bir Hukuk, Maliye ve Ticaret Terimi Olarak Sak”, UTESAV Ekonomik Kalkınma ve Değerler Konferansı, 07 Haziran 2008, İstanbul & Ekonomik Kalkınma ve Değerler, ed. Recep Şentürk, İstanbul: UTESAV, s. 157-170 (2008). 
“İslâm İktisadında Usûl Mes’elesi“, Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, 22-23 Mayıs, İstanbul & İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi II, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 1263-1271 (2005). 
“Müzakere”, Sabri Orman’ın “Kur’an ve İktisat” başlıklı bildirisi, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları II(Kur’ân İlimleri), Tartışmalı İlmî Toplantı, 09-10 Ekim 1999, İstanbul & “Müzakereler: Dr. Cengiz Kallek”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları II, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 267-272 (2001). 
“İslam Kamu Maliyesi Klasikleri: Emvâl ve Harâc Kitapları” (The Classics of Islamic Fiscal System: Amwâl and Harâj Books), Rethinking the Classical, International Symposium/Klasiği Yeniden Düşünmek, Uluslararası Sempozyum, 08-10 Ekim/October 2004, İstanbul & İslam ve Klasik (Islam and the Classics), İstanbul: Klasik Yayınları, s. 95-107 (2008). 
“Müzakere”, Mehmet Altan’ın “Küreselleşmenin Ekonomik Boyutları” başlıklı bildirisi, Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Milletler arası Tartışmalı İlmî Toplantı / Globalisation, Muslim World and Turkey, International Colloquium, 09-11 Kasım/November 2001, İstanbul & “Müzakere”, Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, İstanbul: Ensar Neşriyat, s. 41-50 (2002). 

Diğer Yayınlar

“The Book of Revenue (Kitab al-Amwal). By Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Sallam. Translated and Annotated by Imran Ahsan Khan Nyazee. Reading: Garnet Publishing Ltd., 2002, pp. xxvııı + 582. ISBN 1873938209 (HB)”, The Muslim World Book Review, 25/2, s. 18-21 (2005). 

2-İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları, 2. baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 272 s. (2004).İslâm Medeniyetinde İktisat Düşüncesi Tarihi I, 1. baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 272 s. (2004). 

Asr-ı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 332 s. (1997). 

“Şîa Kamu Maliyesi Literatürü”, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 11, s. 33-55 (2001/2).

“Ebû Yûsuf’un İktisadî Görüşleri / Abu Yusuf’s Economic Views”, İslâm Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, 1, s. 1-18 (1997). 

“Historical Mission of Muslim Businessmen”, Çerçeve, 18, s. 48-59 (1996). 

Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 155 s. (1992). 

“Simsar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVII, 215-218 (2009). 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme