Cafer Ergen kimdir?

Biyografi
Terme Barbaros İlkokulu (1971-1976) ve Terme İmam-Hatip Lisesini (1976-1983) bitirdikten sonra yüksek öğrenimine Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde (1984-...
EMOJİLE

Terme Barbaros İlkokulu (1971-1976) ve Terme İmam-Hatip Lisesini (1976-1983) bitirdikten sonra yüksek öğrenimine Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde (1984-1986) başlayıp son iki yılını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde (1986-1988) tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı “Yüksek Lisans” öğrenimi “İdari Yargıda Yetki Sorunu” konulu tez aşamasında olup ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Bölümü (2013) mezunudur.

1990 yılında İdarî Yargı Hâkim Adaylığına başladı. 1992 yılında Danıştay Tetkik Hâkimliği görevine atandı. Bu sırada askerlik görevini kısa dönem olarak ifa etti. Daha sonra sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi (1992-1997), Samsun İdare Mahkemesi Üyesi (1997-1999), Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi (1999-2004), Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi (2004-2006), Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi (2006-2008), Ankara 12. İdare Mahkemesi Üyesi (2008-2011), Ankara 2. İdare Mahkemesi Üyesi (2011- 2011), Ankara Bölge İdare Mahkemesi I. Kurul Üyesi (2011-2014 ) ve Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanı (2014-2014) olarak görev yaptı.

İdari yargı ve imar hukuku alanında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve seminer çalışmaları yapılmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olup, 25.06.2014 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 YAYIMLANMIŞ ESERLER           hsyk adayları hsyk adayı

● KİTAPLAR

1. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (Birini Baskı-2004)

2. Kaçak Yapı (Birinci Baskı-2005)

3. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (İkinci Baskı-2006)

4. Kaçak Yapı (İkinci Baskı-2006)

5. İmar Planları (2006 Baskı)

6. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri (2007 Baskı)

7. İmar Mevzuatı (2007 Baskı)

8. İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi (2008 Baskı)

9. İdari Yargı Davaları (2008 Baskı)

10. İmar Davları Rehberi (2009 Baskı)

11. Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku (2009 Baskı)

12. İmar Planları (İkinci Baskı-2009)

13. İmar Davaları Rehberi (İkinci Baskı-2010)

14. Kaçak Yapı (Üçüncü Baskı-2010) (Basım aşamasında)

15. İdari Yargı Mevzuatı (Basım öncesi son kontroller yapılmakta)

16. İdari Yargıda Tazminat Davaları (Basım öncesi son kontroller yapılmakta)

17. YÖK Mevzuatı (Basım öncesi son kontroller yapılmakta)

18. İdari Yargı Mevzuatı (Özel basım ve dağıtım)

● MAKALELER

1.  3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamalarının Yasal Dayanakları Yönünden İncelenmesi (Hakemli Statüde Yayınlanmıştır) (E-Mevzuat Dergisi.)

2.  Kentsel Dönüşüm Mü Kentsel Bölüşüm Mü…? (E-Yaklaşım Dergisi.)

3.  İmar Planlarını Yapmağa Yetkili Olan İdareler (Mahalli İdareler Dergisi.)

4.  İmar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu (Mahalli idareler Dergisi.)

5.  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine Göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Yaşanan Sorunlar (Mahalli İdareler Dergisi.)

6.  Memur Disiplin Affı Kanunu ve Uygulaması (Terazi Dergisi)

7.  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu (Mahalli İdareler Dergisi.)

8.  Harcırah Kanununda Eskiye Dönüldü (Türkiye Barolar Birliği Dergisi)

9.  İmar Planlarında Kısıtlılık Hali (Mahalli İdareler Dergisi.)

10. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak Durumu (www.imarhukukcusu.com)

11. Aynı Yerden İmar Parseli Tahsisini Engelleyen Hususlar www.imarhukukcusu.com

12. Kentsel Dönüşüm Alanlarında İmar Planlaması Sorunu (www.imarhukukcusu.com)

13. İmar Planlarının Yapılmasında Ve Değiştirilmesinde Uyulacak Hususlar