Ahmet Kanlıdere kimdir?

Biyografi
DOĞUMU: Maraş’ta 1961 yılında doğdu. ÖĞRENİMİ: İlk ve Orta öğrenimini Maraş’ta  tamamladı. ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. TEZ  “XVI. Asırda Dul...
EMOJİLE

DOĞUMU: Maraş’ta 1961 yılında doğdu.

ÖĞRENİMİ: İlk ve Orta öğrenimini Maraş’ta  tamamladı.

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi.

TEZ

 “XVI. Asırda Dulkadırlı Türkmenleri” adlı tez ile mezun oldu. 1983 yılında kaydolduğu

İNGİLİZCE:  Boğaziçi Üniversitesinde okuyarak İngilizce öğrendi.

ARAŞTIRMACI: 1985’te Marmara Üniversitesine araştırma görevlisi olarak girdi.

TÜRK DÜNYASI: 1986 yılından  itibaren yakın dönem Türk Dünyası üzerinde yoğunlaştı; Ceditçiliğin önde gelen simalarından Musa Cârullah üzerinde yüksek lisans tezi hazırladı.

COLUMBİA: 1988 Yılında,  YÖK bursu desteğiyle New York şehrindeki Columbia Üniversitesinin Orta Asya Araştırmaları Bölümüne kaydoldu. 1995’te Kazan Tatarları arasında yenileşme hareketini ele alan doktora tezi ile mezun oldu.

DOÇENT:  1996’da yeniden Marmara Üniversitesine döndü, 1999’da doçent oldu.

KAZAKİSTAN

2000 – 2001 Öğretim yılında Kazakistan’daki Yesevi Üniversitesinde Türk Tarihi ve İngilizce dersleri verdi.

Daha sonra Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde Türk dünyasının XIX. ve XX. asırdaki düşünce tarihi ile Rusya Tarihi dersleri okuttu.

TAŞKENT

KÜLTÜR ATEŞESİ:  2004-2007 Yılları arasında Taşkent Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yaptı.

Yeniden Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 2009’da Profesör oldu. Hâlen, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI:  XVIII. Yüzyıldan günümüze Türk dünyasındaki fikir hareketleri (Dinî reform, ceditçilik (Yenilikçilik), eğitim ve basın tarihi, edebiyat tarihi, kadın hareketleri, Sovyet dönemi ve sonrasındaki kültür değişimi), Rusya’dan gelen Türk kökenli aydınların Türk fikir hayatındaki etkileri, muhaceretteki Türkistanlı ve İdil-Urallı aydınların kültür faaliyetleri.

YABANCI DİLİ: İngilizce ve Rusça’nın yanı sıra Tatar, Kazak, Uygur ve Özbek Türkçelerini öğrendi.

Türk dünyası ede­biyatına ilişkin makale ve çevirileri çeşitli dergilerde yayınlandı.

YAYINLARI

Kitaplar

1. XIX. Yüzyıl Türk Dünyası – 2012.

2. Orta Asya Türk Tarihi – 2011.

3. Reforma v ramkax islama: Tajdid i djadidskoe dvijenie sredi kazanskix tatar (1809-1917 g.), Kazan, 2007.

4. Taşkent Kültür Rehberi, Taşkent, 2006.

5. *M. Zâhir Bigi: Mâverâünnehr’de Seyahat, – 2005.

6. **Kadimle Cedid Arasında Musa Cârullah: Hayatı, Eserleri, Fikirleri – 2005.

7. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – (Çeviri: Müsterek) 2001 (2. bsk., 2003).

8. Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809-1917), 1997.

9. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihinde İslam, (Çeviri) 1997.

basım aşamasındaki kitapları

1. Modern Tatar Edebiyatının Öncülerinden Muhammed Zâhir Bigi ve Romanları

2. Kazanlı Ayaz İshaki (1878-1954): Hayatı, Fikirleri ve Mücadelesi.

MAKALE / DERLEME

Yerli ve Yabancı dergilerde yayınlanan en az 40 Makale / Derlemesi sayabiliriz.

——————————————————-

* Çağdaş Türk düşüncesi ve Çağdaş İslâm düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Kazanlı Musa Carullah Bigiyef ilk defa bu eserde hayatı, eserleri ve görüşleriyle bir bütün olarak ele alınıp değerlendiriliyor.

**Zahir Bigi’nin 1893 te Türkistan’a yapmış olduğu gezi sırasında tuttuğu notlara dayanmaktadır. Bigi’nin bu seyahatnamesi  Kaynak:http://kahramanmaraslisairleryazarlar.blogspot.com.tr/

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme