Ahmet Atillâ Şentürk kimdir?

Biyografi
1958′de İstanbul′da doğdu. Yeşilköy Lisesi′nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi′ne girdi. 1980′de Tâhirü′I-Mevlevî Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1991) adlı mezuniyet teziyle Türk Dili ve...
EMOJİLE

1958′de İstanbul′da doğdu. Yeşilköy Lisesi′nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi′ne girdi. 1980′de Tâhirü′I-Mevlevî Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1991) adlı mezuniyet teziyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü′nü bitirdi. Ardından Prof. Dr. Ali Alparslan′ın asistanı olarak 1987′de Eski Türk Edebiyatı sahasında hazırladığı Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler (İstanbul 2002) adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1991-93 ders yıllarında ABD Ohio State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1993′te eski edebiyat doçenti, 1999′da da profesör oldu. Sahasında pek çok kitap ve makale yayımladı. Halen aynı üniversitede eski Türk edebiyatı tarihi, metinler şerhi, metin tamiri konularında dersler vermekte ve Osmanlı Araştırmaları dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.

 

Eserlerinden bazıları:

Ahmed Paşa′nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler (İstanbul 1994),

Rakîb′e Dair (İstanbul 1995),

Necâtî Beğ′in Sultan Beyazıd Medhiyesi ve Birkaç Gazeli Hakkında Notlar (İstanbul 1995),

Sûfî yahut Zâhid Hakkında (İstanbul 1996),

Osmanlı Şiiri Antolojisi (İstanbul 1999),

Eski Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul 2007).

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme