COVID-19 tedavisi için çörek otu: Bir klinik çalışma

Araştırma
Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19) için etkili tedavi yoğun bir araştırma altındadır. Nigella sativa yağı – çörek otu yağı (NSO), antiviral ve immünomodülatör aktiviteleri olan bir bitkisel ü...
EMOJİLE

Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19) için etkili tedavi yoğun bir araştırma altındadır. Nigella sativa yağı – çörek otu yağı (NSO), antiviral ve immünomodülatör aktiviteleri olan bir bitkisel üründür ve COVID-19 tedavisi için tavsiye edilmiştir. Bu çalışma, COVID-19 hastalarında NSO tedavisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladı.

Yöntemler: 
Suudi Arabistan, Cidde’deki King Abdulaziz Üniversite Hastanesine başvuran hafif COVID-19 semptomları olan tüm yetişkin hastalar, açık etiketli bir randomize klinik araştırmaya (RCT) alındı. Rastgele kontrol veya tedavi gruplarına ayrıldılar ve sonuncusu 10 gün boyunca günde iki kez 500 mg NSO (MARNYS®️ Cuminmar) aldı. Semptomlar günlük olarak telekomünikasyon yoluyla izlendi. Birincil sonuç, 14 gün içinde iyileşen (3 gün semptomsuz) hastaların yüzdesine odaklandı. Deneme, Clinicaltrials.gov’da (NCT04401202) kaydedildi.

Sonuçlar: RKÇ’ye toplam 173 hasta kaydedildi. Yaş ortalaması 36(±11) yıldı ve hastaların %53’ü erkekti. Kontrol ve NSO grupları sırasıyla 87 ve 86 hastayı içeriyordu. NSO grubundaki iyileşen hastaların yüzdesi [62 %], kontrol grubundakinden anlamlı derecede yüksekti [ %36]; p = 0,001. NSO alan hastalarda (10.7 ± 3.2 gün) kontrol grubuna (12.3 ± 2.8 gün) kıyasla ortalama iyileşme süresi de daha kısaydı; p = 0,001.

Sonuçlar: NSO takviyesi, hafif COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda tek başına normal tedaviye kıyasla semptomların daha hızlı iyileşmesiyle ilişkilendirildi. Bu potansiyel terapötik faydanın, plasebo kontrollü, çift kör çalışmalarla daha fazla araştırılması gerekmektedir.
….
Bu çalışmada çörek otu yağının Covide karşı etkili olduğu bulunmuştur.