Üniversiteli ve Evlilik

Evlilik
Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin büyük oranının çiftler arasındaki etnik ve mezhep farklılığı ile siyasal görüş ayrılığının çiftlerin evlenmesine engel olarak görm...
EMOJİLE

Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, öğrencilerin büyük oranının çiftler arasındaki etnik ve mezhep farklılığı ile siyasal görüş ayrılığının çiftlerin evlenmesine engel olarak görmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 3 bin 309 üniversiteli öğrenci arasında yapılan araştırmada,    ”Farklı mezhepten biriyle evlenebilirim” şeklindeki görüşe öğrencilerin
yüzde 45.2’sinin katılıyorum, yüzde 23.8’inin kısmen katılıyorum, yüzde 31’inin ise katılmıyorum şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

 Mezhep farklılığının sosyal mesafe nedeni olarak algılanmasının kız ve erkek öğrenciler arasında farklılıklar gösterdiğinin de saptandığı araştırmada, farklı mezhepten birisiyle evlenebileceğini belirten kızların oranının yüzde 37.4 iken erkeklerin oranının yüzde 52.5 olduğu belirlendi. Mezhep farklılığının evlenmeye engel olmadığını düşünenlerin oranın yüzde 53.8 olarak belirlendiği araştırmada, bu soruya öğrencilerin yüzde 27.8’i ‘kısmen
katılıyorum’, yüzde 18.4’ü ise ‘katılmıyorum’ olarak yanıt verdi.
 

Siyasal farklılıkların sosyal mesafe üzerindeki etkisi hakkında da saptamalarda bulunulan araştırmada, ”siyasal farklılık evlenmeye engel değildir” şeklindeki görüşe, öğrencilerin yüzde 57.8’i ‘katılıyorum’, yüzde 27.4’ü ‘kısmen katılıyorum’, yüzde 14.8’i ise ‘katılmıyorum’ yanıtını verdi.  Araştırmadaki ”siyasal görüşleri farklı olanlar evlenmemelidir”  şeklindeki görüşe de, öğrencilerin yüzde 10.8’i katılıyorum, yüzde 19.4’ü kısmen
katılıyorum, yüzde 69.8’i de katılmıyorum şeklinde yanıtladı.   Öğrencilerin yüzde 48.3’ü siyasal görüşleri farklı olanların evlenirlerse anlaşamayacağı yönündeki görüşe katılmadığını belirtirken yüzde 37’si kısmen
katıldığını, yüzde 14.7’si ise bu görüşe katıldığını söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 49.6’sı siyasal görüşü farklı olan biriyle evlenebileceğini söylerken yüzde 22.3’ü ise evlenmeyeceğini belirtti.
        
       

Etnik farklılık evliliğe engel mi?

”Etnik farklılık evlenmeye engel değildir” görüşüne öğrencilerin yüzde 61.7’sinin katıldığının saptandığı araştırmada, yüzde 23.5’i kısmen katılıyorum, yüzde 14.8’i ise katılmıyorum şeklinde yanıt verdi. Öğrencilerin yüzde 47.4’ünün ”farklı ırktan biriyle evlenebilirim” şeklindeki görüşe katıldığını belirttiği araştırmada, yüzde 25.6’sı kısmen
katıldığını, yüzde 27.1’i ise katılmadığını ifade etti. Öğrencilerin diğer kültür gruplarına ilişkin kanaatlerinin oluşmasında yüzde 65.6’sının kendi deneyimlerinin etkili olduğunun saptandığı araştırmada, yüzde 15.9’unun aile ve akrabalardan öğrendiği bilgiler, yüzde 9’unun medyadan, yüzde 6.9’unun arkadaşlarından öğrendiği bilgilerin etkili olduğu ortaya çıktı.